giulietka

1102 teksty – auto­rem jest giuliet­ka.

astronomiczna jesień

ciepłe no­ce jeszcze wciąż miały przyjść
uwodzić zmysły maciejką
upi­jać zdro­wy rozsądek
spi­janym z ust odurzeniem

jak to jest
że przy tobie
deszczo­wych dni nie pamiętam

pod­chodzę na pal­cach do okna
pod którym nie mok­nie nikt

prześwi­tami wdziera się mgła
i niep­roszo­ny świt
przyg­niata nas si­nym niebem 

wiersz
zebrał 10 fiszek • wczoraj, 09:41

Wolę mieć ciebie na wy­ciągnięcie dłoni niż w garści. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 21 września 2016, 07:23

ostatni kadr tego lata

jeszcze ut­rwa­lam spojrzeniem
słońce co zsu­wa się z ramion
i bo­se sto­py zanurzam
w ziele­nią tętniącej trawie
ran­kiem czuję na skórze twój ciepły oddech
jest lato
dopóki go czar­na kreską
nie przek­reślą żurawie 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 17 września 2016, 07:18

na przełaj

Na gro­bie Ewy. Adam: "Gdziekol­wiek była ona, t a m był raj."
Mark Twain (z książki Pa­miętni­ki Ada­ma i Ewy)


gdy kiedyś mo­je imię
zrzu­cone jak wi­ropłat na ziemię
w słoneczne popołudnie
przy­pomną so­bie w niebie

po­biegnę bez żalu
przez mgły
po miękkich wrzosowiskach

ot­worzę niebieską furtkę
w moim białym ogrodzie

uśmie­chnę się mi­mo blizn
i powiem
że przez chwilę
miałam niebo na ziemi
bo przyszło mi żyć obok ciebie 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 15 września 2016, 09:53

pod oknem z malwami

czer­wo­ne słońce z tru­dem się przebija
przez mleczny su­fit nieba
pul­su­je ziemia
która nie jest już niczyja
święci sto­py kryształową rosą

i ta mgła która ty­le mi przypomina
choć wszys­tko niepa­mięcią spowija

ot­wiera się drew­niana furtka
z wian­kiem snów wy­biegam przed dom
i cze­kam na ciebie
jak dawniej

umo­rusa­na jas­nowłosa dziewczynka
w białej koszuli
bosa 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 13 września 2016, 09:14

okruch lodu

pier­wsza zi­ma między na­mi przyszła nagle
przek­reślając czer­woną li­nią zmierzchu
wszys­tkie nasze słońca zachody

zas­ta­nawiasz się pew­nie czy tęsknię
pat­rząc przez szklaną ścianę deszczu

prze­cież dla mnie to obojętne
szyb­kim ruchem od­wra­cam głowę

tyl­ko war­gi ja­koś drżą nieporadnie
jak­by chciały za­dać kłam słowom 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 9 września 2016, 09:36

skoro świt

to nie prawda
że można iść dalej
jak gdy­by nic się nie stało
na­wet słońce wschodzi inaczej
cho­ciaż na­dal kręci się ziemia

głuche scho­dy bez twoich kroków
in­ne dłonie
na naszych poręczach

nad mias­tem roz­ciąga się mgła
zasłaniając ka­mienic tęsknotę
jak­by chciała uk­ryć prze­de mną
że na moście ni­kogo dziś nie ma 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 8 września 2016, 09:30

na chłodno

mgła uno­si się jak kurtyna
nad let­ni­mi wciąż snami
łzy no­cy szklą się ukradkiem
w pajęczyn ornamentach

po­wiet­rze jest jak­by lżejsze
wol­ne od naszych uniesień

na drżących przeczu­ciem ramionach
za­cis­kam moc­niej twój sweter

kur­czę się
po­za za­sięgiem twych dłoni

zim­na kawa
to chy­ba już wrzesień 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 7 września 2016, 09:17

więcej niż można

po­wie­dzieć że byłeś słońcem
to o wiele za mało
na­wet gdy na mo­jej półkuli
od wczo­raj wciąż pa­da deszcz

nie liczę dni bez ciebie
pew­nie mniej niż łez ich zostało

nie płaczę
nie złorzeczę losowi

nie wiem tyl­ko gdzie się niebo podziało
z sier­pniowych no­cy urodą

mam nadzieję że Ty pat­rzysz na nie
gdziekol­wiek jesteś
i wiesz... 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 5 września 2016, 14:48

algebra uczuć

lu­bię kiedy przed zmierzchem
otu­lasz mnie spoj­rzeń grafitem
gładzisz mi włosy uśmiechem
z twarzy zdej­mu­jesz maski

zsu­wając wzro­kiem koszulę
ot­wierasz ra­mion skorupę

a później
na roz­grza­nej ziemi
leżymy na no­wo stworzeni
i z zam­knięty­mi oczami
liczy­my już tyl­ko tej nocy
na spa­dające gwiazdy 

erotyk
zebrał 14 fiszek • 2 września 2016, 12:53

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz Powiem Ci... Zmarnowaliśmy świt, a tego nie wybaczy nam żadne niebo. Jim Morrison

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 13:05giulietka sko­men­to­wał tek­st żywi bolą bar­dziej. in­sp. [...] 

dzisiaj, 13:04giulietka sko­men­to­wał tek­st List do M. 

dzisiaj, 12:36giulietka sko­men­to­wał tek­st wspaniali ludzie al­bo za [...]

dzisiaj, 11:29onejka sko­men­to­wał tek­st astronomiczna je­sień

dzisiaj, 11:08zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st astronomiczna je­sień

dzisiaj, 09:58Adnachiel sko­men­to­wał tek­st astronomiczna je­sień

dzisiaj, 09:17giulietka sko­men­to­wał tek­st astronomiczna je­sień

dzisiaj, 07:23Adnachiel sko­men­to­wał tek­st astronomiczna je­sień

wczoraj, 11:40giulietka sko­men­to­wał tek­st na przełaj

wczoraj, 11:39giulietka sko­men­to­wał tek­st ostatni kadr te­go la­ta