giulietka

1111 tekstów – auto­rem jest giuliet­ka.

o tej co wszystko przetrzyma

jest miłość jak opłatek
tak krucha że strach wziąć ją w dłonie

i ta jak chleb powszedni
spa­dający ok­rucha­mi na ziemię
bo nie śmiał śnić o niebie

jest miłość czu­wająca przy świeczce
z niedo­kończo­nym szalikiem
i sna­mi o rękawiczkach

czy­tasz z niedowierzaniem
może nie spot­kałeś jej jeszcze

nie mar­tw się
kiedyś sa­ma cię znajdzie
ona nie szu­ka siebie 

wiersz
zebrał 13 fiszek • przedwczoraj, 07:46

odcienie bieli

wypłowiało tam­to la­to na zdjęciach
i dni nas dzielą jak wieki

noc płacze rzew­ny­mi łzami
szy­by milczą
że nic się nie stało

przyj­dzie świt
mgłami myśli oplecie
jak rąbek ślub­nej sukienki

wrócą łzy
od przy­siąg gorętsze
i dni bez­tros­ko niebieskie

położę głowę na twoim ramieniu
jak zi­mowe słońce
na niebie błękit­nej koszuli

Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 22 października 2016, 08:52

prześwity niebieskie

poczułaś to ciepło
na twarzy
jak­by ktoś musnął cię słońcem
od­wrócił się w tłumie ludzi
i wszys­tko pojaśniało

z bijącym moc­no sercem
przes­koczyłaś kałużę

już chciałaś drżącą dłonią
uchwy­cić się je­go ramion
gdy w morzu ob­cych twarzy
jak krop­la się rozpłynął

stałaś tam przy­bita gwoździami
do skrzyżowa­nia ulic

jak mogłaś aż tak się pomylić
nie
to nie był twój anioł 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 19 października 2016, 08:03

o zimowych aniołach

ten szron
jak wszys­tko w moim życiu
zwa­lił mi się na głowę

już miałam założyć szalik
za­cis­kać złość w rękawiczkach

gdy z pier­wszym płat­kiem śniegu
nag­le mi przyszedłeś do głowy
niedzisiejszy
ponadczasowy

cze­kający z dobrą nowiną
wyt­rwa­le pod moim oknem
z zakłopo­taniem na bla­do-różowych policzkach 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 17 października 2016, 11:00

w oknie

na­dejdą po­ran­ki bez wschodów
i no­ce bez uniesień
gdy na­wet światło załamie
ręce nad mo­ja głową

klucz żurawi
telegram
że kiedyś mi­nie ta jesień

kar­mione nadzieją kwiaty
zak­witną w środ­ku zimy
na za­marzniętej szybie
ma­lowa­nej przez­roczystą tęsknotą 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 12 października 2016, 06:55

po drugiej stronie ulicy

ma­mią nas szkla­ne domy
i mos­ty zwodzo­ne do nieba
na których nikt nie czeka
zim­ne ściany
pus­te okna
nic więcej

jest coś
co mnie w to­bie od zawsze
urze­ka i onieśmiela

psze­niczne światło w oczach
które ma za­pach chleba
drogowskaz
że są ta­kie domy
w których nie marzną ręce 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 7 października 2016, 07:57

odcienie samotności

gdy kiedyś two­je imię
jak szklan­ka wy­pad­nie mi z rąk
i po­toczy się po ser­ca podłodze
nasze zmyślo­ne życie

w sza­rości między nocą a dniem
roz­prosz smugą światła mój lęk

i opuszka­mi palców
opo­wiedz jak dziec­ku przez sen
naszą naj­krótszą historię
o nies­kończo­nym błękicie 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 5 października 2016, 09:44

jemy z pustych talerzy

możemy mi­jać się wzrokiem
ale nie mi­niemy się z prawdą
odkąd jes­tem ci solą w oku
chleb po­sypu­jemy milczeniem

dry­fując między nadgarstkami
a dotykiem
roz­bi­jamy się o brzeg stołu

pat­rzę w okno
od­wróco­na plecami
kiedy wychodzisz bez słowa
roz­my­wasz się
ni­by skąd miałeś wiedzieć
że wciąż wy­pat­ruję w nim ciebie

Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 30 września 2016, 09:13

domek z kart

niedo­kończo­ny wiersz
na pog­niecionej serwetce
bez­tros­kie fotografie
przyprószo­ne wzruszeniem
ślad szminki
co jak mo­tyl przy­siadł na filiżance

każde­go dnia od nowa
zbieram nieobec­ności ok­ruchy
i bu­duję z nich pewność
że dla mnie wciąż istniejesz 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 28 września 2016, 09:30

astronomiczna jesień

ciepłe no­ce jeszcze wciąż miały przyjść
uwodzić zmysły maciejką
upi­jać zdro­wy rozsądek
spi­janym z ust odurzeniem

jak to jest
że przy tobie
deszczo­wych dni nie pamiętam

pod­chodzę na pal­cach do okna
pod którym nie mok­nie nikt

prześwi­tami wdziera się mgła
i niep­roszo­ny świt
przyg­niata nas si­nym niebem 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 26 września 2016, 09:41

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz Powiem Ci... Zmarnowaliśmy świt, a tego nie wybaczy nam żadne niebo. Jim Morrison

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 21:02fotograf sko­men­to­wał tek­st o tej co wszys­tko [...]

wczoraj, 09:38giulietka sko­men­to­wał tek­st o tej co wszys­tko [...]

wczoraj, 09:29Adnachiel sko­men­to­wał tek­st o tej co wszys­tko [...]

przedwczoraj, 21:09Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st o tej co wszys­tko [...]

przedwczoraj, 18:41onejka sko­men­to­wał tek­st o tej co wszys­tko [...]

przedwczoraj, 11:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st o tej co wszys­tko [...]

przedwczoraj, 09:35giulietka sko­men­to­wał tek­st Sacré cœur

przedwczoraj, 08:39Seneka 18 sko­men­to­wał tek­st o tej co wszys­tko [...]

przedwczoraj, 07:50giulietka sko­men­to­wał tek­st Jes­teśmy jak liście ko­lo­ro­we, sza­re [...]

przedwczoraj, 07:47giulietka sko­men­to­wał tek­st przerażającego pros­tac­twa nie da [...]