giulietka

1089 tekstów – auto­rem jest giuliet­ka.

(o)lśnienie

wszys­tko wokół ucichło
na­wet morze w bez­dechu zamarło
tyl­ko sreb­rzys­ty dreszcz fal
zdradza ocze­kiwa­nie

jeszcze księżyc stoi na straży
bro­niąc dro­gi do twoich ust

gdy niebo ka­piące od gwiazd
opiera się rzęsa­mi o brzeg
kładę głowę pełną tajemnic
na ho­ryzon­cie twych ramion 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 07:26

zanim przekwitną trawy

jeszcze nam się snują przy skroni
sny nad łąką skoszoną
i drży złoto-różowym wzruszeniem
prze­siąknięte po­całun­ka­mi powietrze

są kwiaty co roz­kwi­tają po zmroku
i sny
które śnią się nad ranem

są rzeki
które istnieją
by uczyć nas bu­dować mosty
i strzechy co przypominają
że nie rozkwitną
ci co się kryją przed deszczem 

wiersz
zebrał 9 fiszek • przedwczoraj, 12:36

dwa kroki przed słońcem

sza­lem sreb­rnych pajęczyn
otu­lić marzenia
jeszcze raz założyć san­dały z kro­pel rosy

zbiec po stro­mych schodach
do sed­na istnienia

i jeszcze raz cię spotkać
o sza­rej godzinie
dwie gwiaz­dy przed świtem
na moście po którym chadzają anioły

za­nim la­to zgaśnie
na moich ramionach
za­nim stąd odejdę nie szu­kając wiosny 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 20 sierpnia 2016, 09:45

Kręgi na wodzie

"Zbiegać za jed­nym klej­no­tem pustynie,
Iść w toń za perłą o cu­du urodzie,
Ażeby po nas zos­tały jedynie
Śla­dy na pias­ku i kręgi na wodzie." L.Staff, Kochać i tracić


Spa­cerując brze­giem opus­toszałej plaży ocieram się o [...] — czytaj całość

list
zebrał 7 fiszek • 19 sierpnia 2016, 08:15

najpiękniejsze myśli rozkwitają po deszczu

a gdy­by nad naszym miastem
pa­dało przez cały czas
będę tak stać i czekać
choćby mi dusza przemokła

miłość to biały kruk
co ma skrzydła orła

przy­siada na sil­nych ramionach
bo ser­ce ma ze szkła
i lu­bi się przeglądać
w uchy­lonych oknach 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 17 sierpnia 2016, 08:21

taniec na linie

choćby da­no nam jeszcze
ty­siące dni i nocy
nie będziemy już nigdy
dzie­dzi­cami słońca

nie oca­limy gwiazd
spa­dających w oczach

a jednak
możemy się dzielić
chwilą jak opłatkiem
i z rąk do rąk po­dawać
nadzieję odeb­raną od ust

za­nim nas świt poprosi
do białego walca

Odtwórz  

wiersz
zebrał 12 fiszek • 23 lipca 2016, 10:52

niezapominajka

bo widzisz synku
świat to bar­dzo dziw­ne miejsce
lecz zaw­sze szu­kaj w ludziach
dru­giego końca tęczy

nie bój się
strach to kurtyna
za którą wschodzi słońce
i roz­kwi­tają ogrody

zaglądaj w jas­ne oczy
wsłuchuj się w czys­te dźwięki
gdy chcesz roz­winąć skrzydła
nie za­cis­kaj pięści 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 21 lipca 2016, 08:36

rysopis

nie py­taj mnie więcej
proszę
po czym mnie kiedyś rozpoznasz
gdy na roz­drożu światła
każe mi zat­rzy­mać się serce

znam prze­cież każdy twój uśmiech
każdą kreskę na ustach
za­nim na­pisze ją życie

światłocieniami smutków
długie pi­sałeś mi listy

ze skrawków od­cieni nieba
gdy słońce do­piero ma wschodzić
ułożyłam twój portret
i noszę go w naj­trwal­szej z pamięci 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 17 lipca 2016, 09:22

Nie może padać przez cały czas*

Dzi­siaj nie było wscho­du słońca. Nad moim małym światem spadł rzęsis­ty deszcz, który przysłonił wszys­tko. Z ra­dia do­cierały smut­ne wiado­mości o ko­lej­nej tra­gedii. Po raz ko­lej­ny "ludzie ludziom zgo­towa­li ten los". Przez [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 7 fiszek • 15 lipca 2016, 12:45

niezapowiedziany

przychodzisz do mnie przez sen
zos­ta­jesz pod powiekami
i mgła która się snuje
-- -- nad na­mi -- -- 
coś wi­si w powietrzu

słowa
których się nie da zapomnieć
bo niewypowiedziane

jak list wciąż niewysłany
który na­pisze nam życie

w niereal­nie mglis­ty poranek
o je­den most za daleko
niepi­sane nam zdarzy się jeszcze 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 14 lipca 2016, 08:53

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz Powiem Ci... Zmarnowaliśmy świt, a tego nie wybaczy nam żadne niebo. Jim Morrison

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 07:41giulietka sko­men­to­wał tek­st Skrzypnęło

dzisiaj, 07:34giulietka sko­men­to­wał tek­st nastoletnia ja­zyd­ka której mar­twe [...]

dzisiaj, 07:27giulietka sko­men­to­wał tek­st mógłbyś na mnie spoj­rzeć jak [...]

wczoraj, 15:57yestem sko­men­to­wał tek­st dwa kro­ki przed słońcem

wczoraj, 09:51giulietka sko­men­to­wał tek­st Srebrniki

wczoraj, 07:50giulietka sko­men­to­wał tek­st jajestem

wczoraj, 07:49giulietka sko­men­to­wał tek­st czasami ludzka twórczość wygląda jak [...]

wczoraj, 07:36giulietka sko­men­to­wał tek­st dwa kro­ki przed słońcem

wczoraj, 07:35giulietka sko­men­to­wał tek­st zanim przek­witną tra­wy

przedwczoraj, 16:53yestem sko­men­to­wał tek­st zanim przek­witną tra­wy