giulietka

1182 teksty – auto­rem jest giuliet­ka.

przed słowikami

roz­widlają się dro­gi za domem
co­raz da­lej jed­na od drugiej
znikła mi two­ja sylwetka
na­wet ze wspom­nień ścieżek

pochy­lam się nad kar­tki pustynią
ale słowa nie chcą popłynąć

zat­rzasnęłam na klucz złotą klatkę
ale skrzydła są po to by fruwać
więc wy­mykam się ze snów każdej nocy
pod twoich okien wybrzeże 

wiersz
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 10:24

głucho nie-my

tej je­sieni nie słyszę twych kroków
na liścias­tej po­sadzce ogrodu
choć wciąż jes­teś frag­mentem melodii
która sta­le przepływa prze­ze mnie

ale jest ta­ka cisza pod żebrem
która drży
gdy jej nikt nie kołysze

jeśli też ją kiedyś usłyszysz
opo­wie ci o mnie najwięcej 

wiersz
zebrał 5 fiszek • przedwczoraj, 13:12

bezdomni

związu­jemy skrzydła okiennic
gru­bym pow­ro­zem wspomnień
kneb­lu­jemy us­ta wzruszeniom
zos­ta­wiając ser­ce za drzwiami

pochy­lił się i zmurszał
nasz wy­marzo­ny dom

a jed­nak w zi­mowe noce
chłod­ne od blas­ku gwiazd
po omac­ku jak ślepcy
śladów dłoni
na poręczach szukamy 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 12 września 2017, 07:17

Medjugorie

a gdy­byś
mógł wszys­tko zostawić
pod jed­nym słonecznym promieniem
od­puścić
so­bie i innym
uklęknąć by wznieść się wyżej

czas tyl­ko nam się zdaje
i mógłby wca­le nie istnieć

więc bieg­nij ści­gając słońce
do Tej która ci wyj­dzie na przeciw
i zos­taw Jej cier­nie i róże
pod niebies­kim krzyżem 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 7 września 2017, 07:36

lilie polne i ptaki niebieskie

po­wieki jeszcze tańczą z ciemnością
prze­cieram oczy zdumiona
ko­ron­ki mgieł się wie­szają na opuszkach słońca

dzień się chmurzy
lecz się nie lękaj
świat nap­rawdę jest w dob­rych rękach

jes­teś cen­niej­szy od źdźbła
i ważniej­szy od ptactwa
zam­knij oczy by się obudzić
w naj­czul­szych ra­mionach Ojca 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 29 sierpnia 2017, 08:41

Przystań

jeszcze gwiaz­dy trzy­mają się nieba
ale świt już się skra­da po rosie
zer­wie je
w mgieł war­kocze powplata
otu­li pud­ro­wym szalem

nie py­taj mnie
jak głęboka
dzieli nas od siebie rzeka

noc jest prze­cież po to by tęsknić
o świ­cie trze­ba iść dalej 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 27 sierpnia 2017, 08:19

latarnik

na moim brze­gu cisza
na twoim roz­my­te śla­dy
dy­wany mgieł między nami
rozścieliłio niebo

to­pi w morzu resztki nadziei
płacząc rzew­ny­mi gwiazdami

za­palam słów lampiony
w sta­rych mod­litw latarni

jeśli ufasz nau­czysz się czekać
nie py­tając dlaczego 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 26 sierpnia 2017, 10:30

bliźni(ak)

stoisz na dachu świata
pochy­lony nad mapą nieba
po­wieki masz ciężkie i blade
jak po­sypa­ne po­piołem hortensje

nikły uśmiech
jak cień w moim oknie
nić tęskno­ty w wie­czności kokonie

chwy­tasz poręcz
jak­byś cze­kał na kogoś

za­pat­rzo­ny i wciąż nieobecny
kiedy przychodzi szczęście 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 24 sierpnia 2017, 09:11

akacje

jest ta­ki dziw­ny ogród
za fur­tką zapomnienia
to tu­taj niebies­ki bluszcz
op­la­ta wspom­nień drzewa

na kwitnących nadziejach
osiadł pud­ro­wy róż
i dro­bin­ka­mi szczęścia
osiada na powiekach

gdy kiedyś zniknę na dłużej
z twoich niebies­kich snów
pod jed­nym z ta­kich drzew
będę na ciebie czekać 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 15 lipca 2017, 08:06

paź królowej

jest ja­kaś kruchość w nas
którą tak łat­wo dotknąć
mi­mo że trud­no uchwycić
a po­tem ująć ją w dłonie

słyszę jak bi­je ci serce
lecz pod nim coś mu­si być

jak mo­tyl co roz­wi­nie skrzydła
gdy życia me­lodia umilknie

a te­raz tłucze się w nas
wszys­tki­mi bar­wa­mi tęczy
na klucz niedo­wiar­stwa zamknięty
w codzien­ności kokonie

inspiracja:
Adnachiel
 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 12 lipca 2017, 07:48

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz Powiem Ci... Zmarnowaliśmy świt, a tego nie wybaczy nam żadne niebo. Jim Morrison

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 12:45Cris sko­men­to­wał tek­st przed słowi­kami

wczoraj, 12:33giulietka sko­men­to­wał tek­st Wszyscy po­siada­my grzechy. Naj­ważniej­szy [...]

wczoraj, 11:12Niusza sko­men­to­wał tek­st przed słowi­kami

wczoraj, 11:08onejka sko­men­to­wał tek­st przed słowi­kami

wczoraj, 11:03onejka sko­men­to­wał tek­st głucho nie-my

wczoraj, 10:53PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st głucho nie-my

wczoraj, 10:13giulietka do­dał no­wy tek­st przed słowi­kami

wczoraj, 09:54giulietka sko­men­to­wał tek­st Międzyświat

wczoraj, 09:52giulietka sko­men­to­wał tek­st głucho nie-my

wczoraj, 09:12Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st głucho nie-my