giulietka, teksty z czerwca 2011 roku

26 tekstów z czer­wca 2011 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Pył rozkoszy

A kiedy zbudzi mnie rozpacz
Zbyt cichych nag­le poranków
Gdy się roz­bi­je dnia pewność
O gniewną pus­tkę mych snów
Czy wrócisz w za­pachu lata
Z muśniętą mgłą filiżanką
Rzu­cając tęsknotę rosy
Do bo­sych nadziei stóp?

I kiedy ot­worzę oczy
Zbyt długo ciem­nością pojone
Czując na rzęsach słoneczną
Czułości obietnicę
Czy od­najdę w tym blasku
Kształty snów utajone
Ok­ry­te po­kus szyfonem
Przed słów niepo­kor­nych dotykiem... 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 29 czerwca 2011, 09:45

Zaklinacz skał

Moich niepew­ności litanie
Pi­sane tęsknot piaskiem
Na duszy pustyni
Wzniesiesz kiedyś
Ku niebu
Siłą marzeń wiatru
A on je ukształtuje
Na ob­raz swych skrzydeł
Uczyni

Nie prze­razi go nawet
Ser­ca ska­lis­te wybrzeże
Ani nie powstrzyma
Oczu morze martwe 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 27 czerwca 2011, 10:42

Legenda

Tkwiła jak muszla zaklęta
w nieświado­mych ramion
oprawie
Nikt nie znał ta­jem­ni­cy
jej smut­ne­go piękna

Śniła zbyt długo bezsenność
snem nieodgadnionym
na jawie
Dni krop­le upa­dały na skałę
która zaczęła pękać

Nikt nie dos­trzegł
is­kry bólu w jej blasku
Ani roz­paczy cienia
na dziew­częcej twarzy
snom wiernej

I tyl­ko zabłąka­ny Anioł
w sza­rej poświacie brzasku
od­na­lazł na dnie duszy
przypowieść
o za­topionej perle 

wiersz
zebrał 39 fiszek • 26 czerwca 2011, 10:37

Lekcja niedokończona

Mówiłeś, że szyb­ko minie
Czas pachnący
mat­czy­nej suk­ni falbanami
Uczyłeś, że po to się żyje
By uśmiech roz­da­wać garściami

Wychy­lałam się zaw­sze zbyt daleko
Spod po­wiek czuj­nych parasola
Świat kończył się na łące, za rzeką
Bza­mi tak kusząco pachniała
Nienaz­wa­na wte­dy jeszcze roz­stań pora

Opo­wiadałeś mi o życia odwadze
O kocha­niu nie mówi­liśmy wcale
A jed­nak dziś wiem dzięki Tobie
Że z miłości się nie umiera
Ale żyje nie dla siebie dalej 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 25 czerwca 2011, 08:47

Od­ległość to cza­sem tyl­ko pre­tek­st, żeby się zbliżyć. 

myśl
zebrała 106 fiszek • 24 czerwca 2011, 12:43

Drogowskaz

Stoisz opar­ty o ścianę
z mych niepew­ności utkaną
przyglądasz się moim snom
choć je zasłaniam uśmiechem

Nie mówisz nic
choć słowa
są wszys­tkim co nam dano

Wiesz, że między wierszami
leży zaklęta ziemia
tam tyl­ko od­kryć możemy
nasz czas i nasze miejsce 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 23 czerwca 2011, 09:46

Widokówka

Nie pot­rze­buję poranków
żeby przy to­bie się budzić
wys­tar­czy szkarłat­ne wspomnienie
wscho­du zbyt śmiałych snów

Kiedy w sza­rości tłumu
twój ko­lor mi gdzieś się zagubi
wrócę na prag­nień wybrzeże
gdzie czer­wieni do­tykiem malujesz
pejzaż zacho­du mych ust 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 21 czerwca 2011, 15:43

Za mgłą

Ze strzępów białych nocy
ut­kałam złudzeń żagiel
choć mo­ja łódź nie czeka
od daw­na już na wiatr

Stoję na środ­ku morza
za­tapiam praw­dy półnagie
nie liczę, że w kręgach na wodzie
zos­ta­wi mi los ja­kiś znak

Cza­sem w bez­wiet­rzne noce
na brze­gu ktoś imię me woła
i mogłabym wte­dy boso
po wodzie za głosem tym iść

I kiedy już stopę zanurzam
budzi mnie ta cisza dokoła
i nie wiem już czy istnieje
ten głos i świat spo­za mgły 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 19 czerwca 2011, 16:10

Ofiarowanie

Toczyły się tak spokojnie
roz­trzas­ka­nych obietnic
kryształy
prze­rywając oziębłe milczenie
mar­mu­rowej podłogi

W ot­warte lecz chłod­ne
ścian dłonie
nie swo­je już
życie składały

Rzu­cając zbyt śmiałe
wyznanie
twej obojętności
pod nogi 

wiersz
zebrał 36 fiszek • 18 czerwca 2011, 12:26

Biżuteria

Na opuszczonym
kli­fie ala­bas­tro­wych ra­mion
gdzie roz­bi­jają się
prag­nień słone fale
wpat­ry­wałam się
jak po­rywał ocean
skradzione
moich tęsknot
korale

Na od­ległym
lądzie rozkoszy
od ramion
po kres na­giej szyi
zapinasz
niecier­pli­wymi palcami
z muszli dłoni
spleciony
naszyjnik 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 17 czerwca 2011, 15:22

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne