giulietka, teksty z czerwca 2013 roku

6 tekstów z czer­wca 2013 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Przy­jaciel to ta­ki anioł, który przychodzi bo­so, żeby nie spłoszyć naszych snów o lataniu.

for Adnachiel 

myśl
zebrała 45 fiszek • 25 czerwca 2013, 21:56

Pora sucha

za na­mi zielo­na traw nieskończoność
i zmar­szczki ba­biego lata
wpla­ta już w wian­ki los misternie

mod­li­my się wciąż o deszcz
za­miast iść szu­kać studni

za­pomi­nając w sza­rości o ogrodach
pielęgnu­jemy w nas ciernie 

wiersz
zebrał 63 fiszki • 23 czerwca 2013, 09:42

Kardiogram

Jes­teś
a więc mogę oddychać
bo czym więcej mogłoby być bez nas powietrze

szczęście to coś tu i teraz
i wca­le nie trze­ba go chwytać

jest jak tętno
które sta­le pulsuje
choć tak rzadko
słyszysz jak bi­je serce

dedykowane

Odtwórz  

wiersz
zebrał 29 fiszek • 22 czerwca 2013, 10:52

kwiat paproci

te dni co się w głowie nie mieszczą
po­ran­ki na żal zbyt krótkie
i bez­ssen­nością plecione
szeptów stłumionych wianki
i jeszcze to czekanie
które tej no­cy zakwitnie
streści­my w blas­ku ognia
zaklęcia pocałunkiem 

erotyk
zebrał 39 fiszek • 16 czerwca 2013, 09:40

Tango

Pot­rząsnął ktoś moim światem
deszcz gwiazd na głowy się sypie
rzu­camy spoj­rze­nia ukradkiem
za mgłą kry­je noc błyskawice

I nie po­mogą nam uciec
pow­ra­cające wspomnienia
musnąłeś us­ta­mi nadgarstki
jak wiele ma­my wciąż do stracenia?

I tyl­ko w tańcu twój oddech
zdradza ust drżących milczenie
pow­strzy­maj mnie lub przygarnij
nim niebo znów spad­nie na ziemię. 

erotyk
zebrał 28 fiszek • 15 czerwca 2013, 15:58

Gdy człowiek się kur­czy, dusza uwiera. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 14 czerwca 2013, 10:13

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 17:17yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 10:52onejka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 06:53giulietka sko­men­to­wał tek­st upleciona z uczuć pra­wości i [...]

wczoraj, 06:52giulietka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

wczoraj, 06:51giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 19:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:04giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Lśnienie

przedwczoraj, 12:02giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 10:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]