giulietka, teksty z czerwca 2014 roku

15 tekstów z czer­wca 2014 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Dzieli nas czas, który prze­sypu­je się przez palce,
zbliża ten, który przepływa przez serca. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 30 czerwca 2014, 08:49

Zaćmienie

nie łat­wo za­pom­nieć o świetle
wi­dywa­nym choćby tyl­ko za oknem
gdy sta­je się ciepłym wspomnieniem
które śnieg w mro­ku myśli kołysze

przy­pomi­nam so­bie dźwięki znajome
za­nurzając twarz w pus­tych dłoniach
i na pa­mięć znam każde twe słowo
gdy roz­bi­jam się wy­tar­ty­mi skrzydłami
o szy­by dzielącej nas
ciszę 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 27 czerwca 2014, 15:16

Sekret Ariadny

są ta­kie labirynty
w lochach ludzkiego serca
w których cho­wamy przed światem
bólem rzeźbione twarze

i choćbyś uciekł w szaleństwo
nie wrócisz po nit­ce do kłębka

kiedy przek­roczysz próg
za którym coś w nas pęka
nie znaj­dziesz siebie w lustrze
roz­bi­tym na drzazg tysiące

wiatr strzas­ka okiennice
w po­koju roz­bi­tych marzeń 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 25 czerwca 2014, 09:09

Ziarno gorczycy

choć to już pełnia lata
nie ma nic we mnie ze zboża
w którym kochałeś szum wiatru
gdy w słońcu złote kłosy kołysze

od za­ciśniętych dłoni
po niedom­knięte powieki
jes­tem roz­bi­tym naczyniem
w które­go pęknięciach deszcz
cier­pli­wością kamienia
kiedyś epi­log dopisze 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 24 czerwca 2014, 09:19

Róże nie lubią przeciągów

rodzić się to jak wejść do pokoju
w którym czy­jaś dłoń niewidzialna
za­pala świecę po świecy
i wpro­wadza po­woli cię w jasność
a kiedy zos­ta­jesz sam
szu­kasz po omac­ku tej dłoni
która cię przeprowadzi
przez og­ro­dy rozkoszy
i bólu ciemną otchłań

a później są tyl­ko schody
a na ich końcu drzwi
które nag­le za­myka wiatr
i wszys­tkie świece gasną 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 23 czerwca 2014, 17:39

Noc urodzaju

by od­na­leźć słońce
trze­ba szu­kać w głębi
brnąć przez zwątpień puszczę
błądząc wśród paproci
słuchać szeptów kwiatów
zry­wanych w milczeniu
z wspom­nień wian­ki plotąc
rzu­cać sny do studni
w rytm po­gańskich pieśni
pow­tarzać przysięgi
w blas­ku og­nia zakląć
żal co kwit­nie w nocy 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 22 czerwca 2014, 13:16

znieczulenie

nie wiem skąd to kłucie
w pus­tce pod żebrami
ser­ce snem kamiennym
przypieczętowane
jeśli życie boli
jak bo­li bezczucie
kiedy czy­jaś ręka
resztką sił podnosi
z gro­bu moich wspomnień
niepa­mięci kamień

nie wiem skąd to drżenie
pod czarną krą powiek
kiedy lo­dem skute
zaklęte źrenice
tyl­ko tam­ta ręka
śni się gdzieś nad skronią
jak­by chciała wskrzesić
w snów gro­bow­cach życie 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 21 czerwca 2014, 09:11

Ps.

w zbyt krótkie czer­wco­we noce
układam sny na palcach
piszę do ciebie listy
i kładę je cieniem na ścianie
a gdy przychodzi świt
za­cis­kam prawdę w nadgarstkach
i pat­rzę w pro­mieniach słońca
na jej po­wol­ne konanie 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 20 czerwca 2014, 15:16

Odległość

można przek­roczyć bezwiednie
nieje­den próg
ale od klam­ki do drzwi
jest cza­sem zbyt daleko
można odejść bez siebie
zos­ta­wić rzęsom list
a kiedyś
na­wet wrócić tą samą drogą
ale nie będzie na niej nic
prócz kli­ku śladów
bo nie spot­ka się już na niej
blis­kiego człowieka 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 18 czerwca 2014, 10:06

W twoich rękach

Lu­bię się przyglądać
twoim sil­nym dłoniom
smukłym i jas­nym jak w ok­nie żonkile
lu­bię widzieć jak tańczą
na kar­tce papieru
stwarzając z nicości
bar­wnos­krzydłe dźwięki
co na moich skroniach
przy­siądą na chwilę 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 17 czerwca 2014, 08:26

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne