giulietka, teksty z grudnia 2012 roku

11 tekstów z grud­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Skraplanie

Niebo jest da­lej niż myślisz
odkąd twych dłoni nie sięgam
to tyl­ko deszcz wra­ca stamtąd
i tu­li się krop­la­mi do okna

naj­trud­niej poz­wo­lić odejść
tym co nie znoszą pożegnań

gdy­byś mi wte­dy powiedział
że jest dla nas krop­la nadziei
stałabym wciąż na tym deszczu

a dziś tyl­ko ok­na uchylam
co mi po suchych rzęsach
kiedy dusza tam­tej no­cy przemokła 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 30 grudnia 2012, 14:31

Tęskno­ty prze­ciw­ległych brzegów nie mie­rzy się od­ległością mostów. 

aforyzm
zebrał 35 fiszek • 29 grudnia 2012, 16:23

Cza­sem bar­dziej niż prze­paść dzieli strach przed ko­lej­nym krokiem.

Odtwórz  

myśl
zebrała 34 fiszki • 25 grudnia 2012, 19:23

Kruchością słów

Ta noc jest od in­nych cieplejsza
drży na rzęsach
ja­kaś jas­ność niepojęta
choć w ser­cu wciąż czai się trwoga

Czy przyj­dziesz mi­mo zam­kniętych drzwi
do serc co się chylą jak stajenka

Ugi­na się od prze­pychu stół
załamu­je ręce [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 21 fiszek • 24 grudnia 2012, 10:37

Pielęgno­wane marze­nia roz­kwi­tają na­wet pod śniegiem. 

aforyzm
zebrał 47 fiszek • 22 grudnia 2012, 22:39

Światłoczuli

Po­za wzro­kiem ska­zani na niepewność
gdy od­dzielą nas sny śnieżnobiałe
py­tasz mnie nocą łza­mi wiatru
jak da­leko widzi ser­ce na odległość

Wy­pat­ruję cię w ok­nie każdej nocy
choć bez ciebie w ser­cu jest tak cicho
i światło przy­gasa w źrenicach
jak­by życie nie zdarzyło nam się wcalein­spi­rac­ja Adnachiel 

wiersz dnia z 4 lipca 2014 roku
zebrał 47 fiszek • 16 grudnia 2012, 12:09

Przy­pad­ko­wy uśmiech może być jak lam­pion na pro­gu do­mu, w którym cze­kają czy­jeś dob­re ręce. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 13 grudnia 2012, 19:06

Białosenni

Chy­li się słońcem dzień we mnie
ra­miona mam pus­te na przestrzał
chwy­tam się włas­nych nadgarstków
zak­li­nam tęsknotę słowami

los pisze nam brailem scenopis
i modlę się, by w pół zda­nia nie przestał

jest ta­ka po­ra miłości
nieob­liczal­na jak życie
rodzi się światłem w źrenicach
umiera w bez­wiet­rzne noce
płat­kiem śniegu pod powiekami 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 11 grudnia 2012, 18:43

Są ludzie, z który­mi nig­dy nie będzie nam da­ne stanąć twarzą w twarz, a jed­nak roz­pozna­my ich wszędzie, bo to Oni w trud­nych chwi­lach stają za naszy­mi plecami.

Dedykowane 

myśl
zebrała 39 fiszek • 9 grudnia 2012, 09:03

Człowieko­wi można przeszcze­pić ser­ce, ale nie wrażliwość. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 2 grudnia 2012, 10:16

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne