giulietka, teksty z grudnia 2014 roku

11 tekstów z grud­nia 2014 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

niebieskie upusty

lu­bię zgu­bić się nocą
w śnieżnych wspom­nień zamieci
gdy kos­mos osiada na rzęsach
ciał niebies­kich drzazgami
szron na twoim szaliku
przy­pomi­na smak białych nocy
gdy chodzić wcześnie spać
na­wet nam się nie śniło
wra­cając z zi­mowych spacerów
o świcie
z blednący­mi gwiazdami 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 27 grudnia 2014, 14:08

Okruchy niebieskie

w taką noc wszys­tko sta­je się jasne
niewidzial­ne ok­ruchy nadziei
co spa­dają manną na ziemię
kiedy nag­le przełamiemy się w sobie

łzy co z deszczem
tej zi­my
tak łat­wo można pomylić

i Miłość
co z nieba zstąpi
po­ruszając dob­ro­cią kamienie
dziś prze­mie­rza serc ludzkich pustynię
szu­kając wciąż miej­sca w gospodzie

Życzę, by ten czas był dla Każde­go z Was błogosławieństwem.
Ra­dos­nych Świąt!
 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 24 grudnia 2014, 10:11

kątem oka

jest ta­ki czas
co powoli
wspom­nieniem w lam­pionach się tli
nim w sil­ne ra­miona dnia
opad­nie białym zdumieniem

cze­kamy wciąż
i mijamy
a życie od­mie­rza nam dni
swoją nierówną miarą

za całą wie­czność czekania
zapłaci grosz
oka mgnieniem 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 23 grudnia 2014, 10:40

pusty talerz

tej no­cy nie spad­nie śnieg
choć z no­sem przyk­le­jonym do szyby
białych świąt wyglądamy

sta­ruszek z opłat­kiem w ręku
cze­ka w oszklo­nych drzwiach
a w oczach ma ty­le wiary
choć nikt się z nim nie przełamie

ko­bieta ze srebrną [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 21 grudnia 2014, 13:50

pat

two­ja nieuwaga
mój ruch
w pamięci
czar­ne to białe
więc na krawędzi ust się mijamy
prze­sad­nie os­trożnym spojrzeniem

mo­ja nieugiętość
twój bunt
i wie­cznie to coś
między nami
cze­go nie da się w ciszy zagłuszyć
na­wet upar­tym milczeniem 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 20 grudnia 2014, 09:56

O niebo dalej

uczyłeś mnie chodzić nad ziemią
a ra­mię w ramię
mijamy

chciałeś zat­rzy­mać świat
a świat był bezlitosny

nie chciałeś liczyć kroków
które nam pozostały

by­le widzieć dwa brzegi
gdy rze­ka mgłą spowita

by­le na pa­mięć znać drogę
na­wet gdy czas pozrywał
wspom­nień wiszące mosty 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 17 grudnia 2014, 13:09

W cieniu neonów

"światło przyszło na świat, lecz ludzie bar­dziej umiłowa­li ciem­ność..."[J 3,19]

po­jut­rze ma pa­dać śnieg
idą święta więc w każdej stacji
obiecują nam niebo na ziemi

ktoś wie­czo­rem po­zamiata ulice
z nad­miaru codzien­nych spraw
za­wieszą ko­tary lampionów
na sza­rych twarzach kamienic

i tyl­ko zmęczo­ny Bóg
przy­siądzie na pro­gu kościoła
chcąc zaj­rzeć przechod­niom w oczy

może w tym zabieganiu
za­pat­rze­ni w świąteczny blichtr
mi­mocho­dem Go nie miniemy 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 15 grudnia 2014, 12:37

zimne ognie

ni­by zi­ma za oknem
a śnieg ani na­wet się śni
opieram o poręcz schodów
zbyt nieobec­ne spojrzenie

siedzę tu z zapałkami
choć og­nia nie szu­ka już nikt

w jas­kra­wym świet­le neonów
blakną dziecięce sny
w zim­nym blas­ku lampionów
co­raz bar­dziej marzną im dłonie
 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 14 grudnia 2014, 12:19

Idąc przez siebie, nie mi­niesz się z prawdą. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 9 grudnia 2014, 12:00

po drugiej stronie milczenia

cza­sem sięgam pamięcią
da­lej niż można pomyśleć
czuję pod opuszkami
two­je li­nie pa­pilar­ne na poręczy

ciała niez­nośną tęsknotę
przy­bijam łopat­ka­mi do ściany

cze­kam aż przyj­dzie zmierzch
zak­ry­je skrzydłami blizny
oca­li przed wiat­rem zwątpienia
to światło
co w mro­ku w nas klęczy 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 7 grudnia 2014, 19:06

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 17:17yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 10:52onejka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 06:53giulietka sko­men­to­wał tek­st upleciona z uczuć pra­wości i [...]

wczoraj, 06:52giulietka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

wczoraj, 06:51giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 19:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:04giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Lśnienie

przedwczoraj, 12:02giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 10:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]