giulietka, teksty z grudnia 2015 roku

11 tekstów z grud­nia 2015 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

nie życzę sobie

chodzi­my włas­ny­mi drogami
po tej sa­mej podłodze
mi­jamy się spojrzeniami
przy stole
ręka w rękę

choć da się zam­knąć w dwóch słowach
to co mnie trzy­ma przy tobie
pod jed­nym dachem
najtrudniej
od­na­leźć się pod choinką 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 26 grudnia 2015, 08:57

cicha noc

tej zi­my trud­no o anioły
które pod­czas śnieżnej zawieruchy
płat­ka­mi wiel­kości piór
opa­dają nocą na ziemię
i choć kryją się w sza­rym tłumie
dzięki to­bie wiem
że tu są
ty wiesz że każde­go dnia
życzę ci jak najlepiej
ale głos się we mnie łamie
jak opłatek
którym z tobą się dziś nie przełamię

Cu­dow­nych Świąt Wam życzę! 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 24 grudnia 2015, 12:41

marana tha

ocza­mi małego dziecka
spoglądasz w stronę gwiazd
i wy­pat­ru­jesz tej jednej
z no­sem wle­pionym w szybę

w prog­no­zach mówią
że daw­no nie było tak ciepłych świąt

a to­bie wciąż marzną dłonie
ciężkie od pow­szed­nich trosk
i w ser­cu dziura­wym jak stajenka
wieje prze­nik­li­wym chłodem 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 23 grudnia 2015, 13:36

trójwymiar

nau­czyłeś mnie pat­rzeć w gwiazdy
na­wet gdy ich stąd nie widać
i pal­cem na wodzie pisane
lis­ty miłos­ne czytać

mówiłeś że jest w nas niebo
które w zmęczo­nym spojrzeniu
wi­dać jak na dłoni

do dziś wi­duję w twych oczach
jaśniej­szą stronę księżyca 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 21 grudnia 2015, 11:25

po drugiej stronie lustra

tak ba­nal­nie umierać z miłości
która się w głowie nie mieści
w świecie niena­gan­nie skro­jonym
na miarę nasze­go zwątpienia

i tyl­ko pod osłoną nocy
zrzu­camy z ra­mion łuski

jak w kokon
otu­lamy się w słowa
którym kiedyś zab­rakło odwagi
a jed­nak żyją snem dziwnym
jak uwięzione motyle
i wszys­tko wokół w ich świetle
zda­je się być bez znaczenia 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 20 grudnia 2015, 12:39

nieoczekiwanie

stoję w oknie
za­miast świe­czek mam łzy
noc się sączy przez szparę zwątpienia

skoczyłabym w ogień
gdy­byś tyl­ko tu był

na­wet scho­dy mil­czą uparcie
za­cis­kam pal­ce na klamce
wzro­kiem opar­ta o drzwi

wszys­tko wokół mi wypomina
że jed­nak ciebie tu nie ma 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 17 grudnia 2015, 13:01

grudniowe wianki

dzień wstaje
pod­no­si noc z kolan
tyl­ko we mnie śpi słońce
chłod­ny­mi myśla­mi świt
po­malo­wał mi oczy

a jed­nak szu­kam twych rysów
w każdej na­pot­ka­nej osobie

jak kwiatów pap­ro­ci na łąkach
ma­lowa­nych na szybie
które w grud­niową noc
zno­wu chciałabym poczuć 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 15 grudnia 2015, 09:21

iluminacja

w po­ran­nym świet­le latarni
wschodzisz mi pod rzęsami
jak słońce
które­go długo nie widzę
ale próbuję je poczuć

zasłaniają mi ciebie zegary
a jed­nak wi­duję cię wszędzie

jak w tamtą grud­niową noc
o której za­pom­niały ulice
gdy z pier­wszym płat­kiem śniegu
padłeś mi na oczy 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 11 grudnia 2015, 08:48

pocieszanka

najdłuższa noc jest wtedy
kiedy śpi nadzieja
i niebo mil­czy ołowiem
smut­ku niemym fioletem
zasłaniając oczy
nie płacz
że świat jest zły
nie za­cis­kaj pięści
kiedy śle­pa nienawiść
rzu­ci cię na kolana
przyj­dzie miłość na palcach
i cię z nich podniesie

synkom 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 9 grudnia 2015, 10:51

czas bezbłękitny

w deszczu gwiazd
nie tyl­ko dni prze­ciekają przez palce
coś więcej z ni­mi odchodzi
tyl­ko my zaklęci w ścianach serca
prze­mijaj­my po­zos­tając tu sami

są zimy
gdy się od ciebie oddalam
i blaknę nie gasnąc
jak słońce

co­raz częściej tracę cię z oczu
ale choć pat­rzę przez ramię
nig­dy nie od­wrócę się do ciebie plecami 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 4 grudnia 2015, 12:02

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne