giulietka, teksty z grudnia 2017 roku

9 tekstów z grud­nia 2017 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

w mgnieniu oka

mi­jamy się nie tyl­ko wzrokiem
na ko­rytarzach dni naszych
aż zapłonie coś w nas z pier­wszą gwiazdą
przem­knie cieniem uśmie­chu przy stole

za­pali zmrok w oczach świeczki
ktoś włoży w rękę opłatek

po­pat­rzę wte­dy bezradnie
cze­go mogę ci życzyć
skoro [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 24 grudnia 2017, 07:21

w moim magicznym domu*

pa­rujące obłoki
znad czajnika
sza­lik mi­mocho­dem rzucony
na krzesła poręczy
niedom­knięte szuflady
list nie wyjęty ze skrzynki
up­chnięte na pa­rape­cie ręka­wiczki od pary

ta­ki nasz pow­szed­ni bałagan

a ty­le w nim się mieści
his­to­rii nieopisanych
wyz­nań niewyszeptanych
i cały sek­ret szczęścia

które jest tak codzienne
że aż nie do wiary 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 19 grudnia 2017, 09:37

nie mogę się przełamać

ob­rus is­krzy się w bieli jak niedocze­kany śnieg
świece ro­nią łzy woskiem

czas jak­by stanął w miejscu
i aż trud­no uwie­rzyć
że to już nasza kolej

a we mnie pełno jest
nak­ry­tych pus­tych miejsc
dla tych z który­mi już więcej nie usiądę przy stole 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 18 grudnia 2017, 07:26

adventus

na uli­cach wiel­kich miast wyścig świateł
kuszą nas światłowody
płyniemy z prądem bez ce­lu wiel­ki­mi autostradami

a ktoś ka­zał pros­to­wać nam ścieżki

jak da­leko uciek­li­byśmy od Ciebie
gdy­byśmy nie upadali

a Ty porzu­ciłeś niebo
żeby je ludziom przychylić

pat­rzę na Ciebie w żłóbku
i oczom nie mogę uwierzyć
kim dla Ciebie mu­siał być człowiek
że zechciałeś być ta­ki mały 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 15 grudnia 2017, 07:52

zimowe jabłka

grudzień przyszedł zno­wu zbyt wcześnie
ogołocił jarzębi­nom ra­miona
ściął szro­nem wy­bujałe ścieżki
po których wspom­nieniami błądzimy

a mnie się śnią wciąż bez końca
zry­wane twoją dłonią czereśnie
i cisną na us­ta wiersze
jak doj­rzałe sier­pniowe maliny 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 14 grudnia 2017, 08:02

adresat nieznany

tam­ta zi­ma wciąż mi się śni
nos na szybie
za­pach świeżej drożdżówki
i uśmiech
ciepły jak lam­pa za­wie­szo­na nad stołem

blask og­nia
grający na kaflach
przez niedom­knięte drzwi

gasną światła
roz­my­wa się obraz
ale we mnie wciąż będzie żył
ten stół
tam­ta zima
te okna
i dom pod naj­tros­kliw­szym aniołem 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 13 grudnia 2017, 09:54

w klepsydrze

każde­go dnia w twoich oczach
umierają gwiazdy
choć wciąż jeszcze pa­miętam ten śmiech
jak śnieg pierwszy
per­listy niewinny

ze­gar od­mie­rza nam szczęście
swoim mo­siężnym sercem

a mnie jest żal
że już nigdy
nie uśmie­chniesz się jak po raz pierwszy

a kiedy słońce zajdzie
będzie nas zno­wu mniej
o niedo­kona­ne godziny 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 7 grudnia 2017, 09:34

znalezione

resztki no­cy ka­pią na dachy
płaczą ryn­na­mi ulice
zim­nym blas­kiem kłamią w oczy wystawy

ku­limy się
cho­wając ręce w kieszenie
a prze­cież nie jes­teśmy tu sami

cza­sem ktoś sza­lik zostawi
na ławce
lub jedną rękawiczkę

jak nieod­czy­taną wiadomość

a może rzeczy martwe
wca­le nie są ta­kie złośliwe
a ty­le mogą o nas powiedzieć

i choć wie­cznie dokądś biegniemy
zaw­sze na ko­goś czekamy 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 6 grudnia 2017, 08:49

zanim

"Wiesz, kiedyś przyj­dzie dzień, w którym będziemy mu­sieli um­rzeć, ale wcześniej będą jeszcze te wszys­tkie inne"

choćbyś chodził włas­ny­mi ścieżkami
nie uciek­niesz przed krzyżem
cier­pienie jest nam pisane
jak pa­pilar­ne linie

a jednak
nie myśli o cierniach
ten kto ho­dować chce róże

więc za­nim przyj­dzie dzień
kiedy trze­ba będzie stąd odejść
muszą się jeszcze nam zdarzyć
te wszys­tkie chwi­le inne 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 3 grudnia 2017, 09:10

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 17:17yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 10:52onejka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 06:53giulietka sko­men­to­wał tek­st upleciona z uczuć pra­wości i [...]

wczoraj, 06:52giulietka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

wczoraj, 06:51giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 19:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:04giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Lśnienie

przedwczoraj, 12:02giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 10:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]