giulietka, teksty z kwietnia 2012 roku

18 tekstów z kwiet­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Biała szuflada

Ut­ka­ny z ni­ci wzruszenia
list pierwszy
nie wysłany

Za­suszo­ny kwiat
z butonierki
pocho­wany z pierścionkiem
w kar­tki białych rękach

Kil­ka smut­nych wierszy
na ka­wiar­nianych serwetkach
deszczową nocą pisanych

Ty­le życiu wykradłam
nic więcej nie zostanie

W każdej z tych dziw­nych rzeczy
cząstka is­tnienia drzemie
nieśmier­telności chwila
w rzeczach mar­twych zaklęta 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 30 kwietnia 2012, 13:12

Ty­le po nas zos­ta­nie, ile in­ni w so­bie pomieszczą. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 27 kwietnia 2012, 13:13

Witraż z deszczem w tle

W zim­ne ma­jowe wieczory
inaczej pachną bzy
i dziw­na ta­jem­ni­ca
snu­je się w mlecznym szkle
pod odurzo­nymi mgłą
chwiej­ny­mi od łez lampionami

Aniołami otu­lam nasz dom
poświatą gwiazd łatam dach

By miłość w deszczo­we noce
nie wy­mykała się nam
wy­ciekając przy okiennicach
popęka­nych serc szczelinami 

wiersz
zebrał 43 fiszki • 24 kwietnia 2012, 16:54

Bez­domność zaczy­na się wte­dy, kiedy nikt nie pu­ka do drzwi. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 23 kwietnia 2012, 09:06

Iluminacja

Już nie wierzyłam
że będę
tak jeszcze mrużyć powieki
nie mogąc udźwignąć na rzęsach
ob­fi­tości złocis­tych promieni

Idę słoneczną doliną
i nie poz­naję tej drogi
ale słyszę przez mgłę twój głos
i już wiem
że dom jest niedaleko

Są w życiu ta­kie poranki
po duszy bez­gwiez­dnych nocach
że je­den niemożli­wy wschód słońca
niebo w naszych oczach odmieni 

wiersz
zebrał 45 fiszek • 22 kwietnia 2012, 10:08

Uwal­niając się od myśli, plącze­my się w słowach. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 20 kwietnia 2012, 13:37

Kartka uniesie wszystko

Dzień już się po­woli ugina
z prze­sytu słów
które spa­dają
na mo­je zmęczo­ne powieki
rzęsis­tym ob­razów deszczem

W cieniu nie moich myśli
kreślę na białej kartce
czy­jegoś is­tnienia połowę

Jeszcze chwi­la
i się od nich uwolnię
od­fruną pod two­je okna
klękając na no­cy progu
białych wier­szy szelestem 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 19 kwietnia 2012, 15:39

Sekretne przejście

Od­chodzić można zawsze
i na wiele sposobów
na przekór sobie
wbrew sercu
prze­paścią spa­lonych mostów
ka­mienną pus­ty­nią myśli
po uczuć ob­cych bezdrożach

By­wa, że trze­ba odejść
po to
by móc zaw­sze być obok
cza­sem trze­ba pozostać
żeby ciągle powracać

Trwa­nie to tajemnica
że żyjesz w kimś
nie przez kogoś

Miłość to ta­ka droga
co każdą od­ległość skraca 

wiersz
zebrał 43 fiszki • 17 kwietnia 2012, 13:48

Od­chodzić można na wiele sposobów,
tyl­ko wrócić już cza­sem nie sposób. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 15 kwietnia 2012, 12:03

Kamienny sen

Na moim brze­gu wiatr ucichł
opadła tęskno­ty mgła
za­mykam rzekę słów w próżni
za­tapiam jak list w butelce

Opieram głowę o skałę
nie mówi nic
brakło słów
a jed­nak
wciąż przy mnie trwa

Kiedy za bar­dzo kochamy
po­dob­ni jes­teśmy kamieniom
które swoim mil­cze­niem
chciały po­wie­dzieć najwięcej 

wiersz
zebrał 42 fiszki • 14 kwietnia 2012, 10:49

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne