giulietka, teksty z kwietnia 2013 roku

7 tekstów z kwiet­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Za szkłem

Tęskni­my w deszczo­we noce
za spa­dający­mi gwiazdami

Ko­lej­ny zmierzch
upadł bez echa
na szklaną po­sadzkę serca

I toczy się znów dzień za dniem
jak łza nieopat­rznie strącona
której nie można powstrzymać
choć prze­cież nikt z nas jej nie chciał 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 28 kwietnia 2013, 12:40

Nieobec­ni mogą mieć stały ad­res za­mie­szka­nia w czyimś bez­domnym sercu. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 27 kwietnia 2013, 16:58

Dopóki...

kiedyś mgłą się rozwieję
cieniem po rzęsie traw spłynę
za­tańczę pod twoim oknem
zgu­bionych skrzy­deł szelestem

kiedyś zmie­rzchem tajemnic
jak da­rowa­ny dzień minę

kiedyś...

a te­raz weź mnie za rękę
przep­ro­wadź przez łąki skoszone
i trzy­maj moc­no na ziemi
teraz
dopóki jestem 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 21 kwietnia 2013, 08:58

Poranki w kolorze sepii

Zbyt mało nam siebie
by umierać
choć słońce w nas gaśnie
codziennie

zbiera­my w dłonie czasu
resztki światła
jak­byśmy garść życia
jeszcze chcieli z nich uzbierać

i tyl­ko błękit nie płowieje nam w oczach
i tęsknota
co kwit­nie w nas
niezmiennie 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 14 kwietnia 2013, 12:50

Zbyt białe noce

Po­pat­rz w mo­je strony
już dnieje
w krop­li światła to­pi się księżyc
noc klęka przy nim na śniegu
bla­dością po­ran­ka rażona

a ty gdzieś na dru­giej półkuli
błąkasz mi się pod powieką

i śnisz mi się przez cały dzień
kiedy kawę do­pijam w biegu
i odpływam w tłumie przechodniów
szep­tańca­mi twoich słów otulona 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 4 kwietnia 2013, 11:45

Wol­ność może mieć poobi­jane ko­lana, ale ra­miona ma zaw­sze otwarte. 

aforyzm
zebrał 34 fiszki • 2 kwietnia 2013, 08:54

Niepo­kor­nym snom świt sznu­ruje usta. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 1 kwietnia 2013, 11:16

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 17:17yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 10:52onejka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 06:53giulietka sko­men­to­wał tek­st upleciona z uczuć pra­wości i [...]

wczoraj, 06:52giulietka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

wczoraj, 06:51giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 19:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:04giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Lśnienie

przedwczoraj, 12:02giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 10:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]