giulietka, teksty z kwietnia 2014 roku

9 tekstów z kwiet­nia 2014 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Niewypowiedziany

Mi­jamy zbyt obojętnie
pus­te w nas
czy­jeś miejsca
które wołają bezgłośnie
kim człowieko­wi jest człowiek

pochy­lam się nad pustą kartką
szu­kając klucza do serca

i nie wiem czy są we mnie jeszcze
słowa
które zdołają
dot­knąć opuszka­mi twych powiek 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 25 kwietnia 2014, 12:18

architektura krajobrazu serca

przez ko­rytarze niepokoju
do­ciera twoich kroków światło
mogłeś w pół schodów czas zatrzymać
może by wte­dy los nie zasnął

mógłby w tym kad­rze świt nas zamknąć
zos­ta­wić moją dłoń poręczom
a tak
zos­taną po nas szyby
i łzy co w ok­nach światłem klęczą 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 24 kwietnia 2014, 19:16

Gdy ser­ce budzi, nie kleją się oczy. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 22 kwietnia 2014, 09:51

Przyjdę przed słońcem

Jeszcze nie śmiem otworzyć
zam­kniętych lękiem oczu
jeszcze nie umiem rozpoznać
skąd to światło przy grobie

do­piero gdy wczes­nym rankiem
obudzi mnie głos Magdaleny

gdy ka­mień z mo­jego ser­ca
od­su­niesz prze­bitą dłonią
dot­knę ran Twoich zwątpieniem
i wyz­nam, że ufam Tobie


Odtwórz  

wiersz
zebrał 18 fiszek • 19 kwietnia 2014, 17:13

Misericordia

Klękam dziś ser­cem przy Tobie
choć twar­do uczo­no mnie stać
i stąpać pew­ny­mi krokami
po ziem­skich niełat­wych drogach

spoglądasz na mnie spod cierni
jak­byś chciał pomóc mi wstać

z tru­dem pod­noszę wzrok
na bólem zmienioną twarz
i boję się dot­knąć Twych ran
by się w pełni za­nurzyć
w głębi miłości Boga 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 18 kwietnia 2014, 14:04

Blis­cy to nie ci, o których śni­my, ale ci, którzy nas budzą ze snu. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 17 kwietnia 2014, 11:16

Niepamięć

Prze­bacze­nie to coś więcej
niż słowo
które nie łat­wo przychodzi
po­tykając się o bliz­ny na duszy
wiążąc ręce tym
co mie­czem krzyw­dy przecięci

i tyl­ko bóg je­den potrafi
jed­nym ges­tem na wie­czność pochować
całe morze czer­wo­ne ludzkich grzechów
w miłości swej niepamięci 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 12 kwietnia 2014, 17:42

Rozsądek ma­my we krwi, od­wa­ga rodzi się w sercu. 

aforyzm
zebrał 44 fiszki • 10 kwietnia 2014, 13:39

Próżność każe zdo­bywać, miłość uczy oswajać. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 7 kwietnia 2014, 19:29

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 17:17yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 10:52onejka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 06:53giulietka sko­men­to­wał tek­st upleciona z uczuć pra­wości i [...]

wczoraj, 06:52giulietka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

wczoraj, 06:51giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 19:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:04giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Lśnienie

przedwczoraj, 12:02giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 10:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]