giulietka, teksty z kwietnia 2016 roku

7 tekstów z kwiet­nia 2016 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

śnieg majowy

cza­sem coś we mnie pęka
jak­by chciało sa­mo oddychać
roz­winąć płat­ki jak skrzydła
pójść bo­so w śla­dy la­ta po łąkach

coś drży jeszcze w środku
i tli się
a jednak
boi się chłodu

ale gdzieś tam
pod nie pier­wszym już śniegiem
ser­ce jeszcze całe mam w pąkach 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 28 kwietnia 2016, 08:01

zapisane na piasku

ile ra­zy w imię miłości
uka­mieno­wałeś bliźniego
są słowa które nie pa­dają daleko
nie da­lej niż od jabłoni

i ludzie
co upa­dają tak lekko
jak gdy­by nie czu­li bólu
którym jak chle­bem się dzielą

a prze­cież by do­dać im skrzydeł
pot­rze­ba tyl­ko ciepła twych dłoni 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 24 kwietnia 2016, 08:34

kolejna pora deszczowa

cze­kaniem wy­pełniamy szczeliny
w pęknięciach szkla­nych domów
os­trożnie sta­wiamy kroki
nad prze­paścią od ok­na do okna

za szybą kwiet­niowy deszcz
a nadzieja usycha na progu

a gdzieś za ko­lejną ścianą
spo­koj­nie od­dycha miłość
co przyszła zno­wu nie w porę
i gdy usychałeś z tęsknoty
pod ty­mi sa­mymi ok­na­mi
bez­wza­jem­nie mokła 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 23 kwietnia 2016, 15:23

nad rzeką której nie ma

błądzę wzro­kiem w la­biryn­cie twoich rysów
cza­sem mam cię na wyciągnięcie
ale wte­dy nag­le mi znikasz

i choć wi­duję cię wszędzie
jest ja­kaś mgła między nami

kiedy niebo ut­ka­ne z tęsknoty
ko­bal­tem no­cami płacze
nad ra­nem w pro­mieniach brzasku
wier­na ziemia od­dycha je­go białymi smutkami 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 15 kwietnia 2016, 08:18

dwie krople

stworzyłeś mnie
od stóp do głów
znasz większość moich wad
wy­myślasz mi do nich zalety

gdy jes­tem obok
mówisz
że jes­tem ci jak pal­ce u rąk

ale do­piero gdy kiedyś
zniknę nie tyl­ko z oczu
zrozumiesz
że właśnie wte­dy poz­na­my siebie najlepiej 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 6 kwietnia 2016, 08:59

czas obfitości

nie znam języ­ka aniołów
co­raz częściej nie ro­zumiem też ludzi
zwyk­le chodzę włas­ny­mi drogami
tyl­ko cza­sem w bez­gwiez­dne noce
czuję jak mnie ktoś wie­dzie za rękę

i choć widzę cię jeszcze przez mgłę
niejas­no
jak­by w zwierciadle

to już wiem
że pod twoim spojrzeniem
kiełkuję i roz­kwi­tam najpiękniej 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 4 kwietnia 2016, 13:50

Totus Tuus

mówiłeś o pros­tych ścieżkach
na naszych trud­nych drogach
budziłeś uśpione serca
uciszając wzburzo­ne fale

sil­niej­sza od two­jej wiary
mogła być tyl­ko nadzieja

wie­działeś, że kiedy człowiek
nie znaj­dzie miej­sca dla Boga
nie może spot­kać człowieka
i będzie żył sta­le obok
jak­by nie spot­kał się wcale 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 3 kwietnia 2016, 13:23

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne