giulietka, teksty z lipca 2011 roku

26 tekstów z lip­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Poławiacz pereł

Słabością wszys­tkich nocy
mierzę siłę dnia
Cze­kam na deszcz
który z mej skóry
lęki wszys­tkie zmyje
Stałością ser­ca z kamienia
sięgam marzeń dna

Za­nurzasz tak blis­ko dłoń...

Zos­taw je cichej głębi
nie przet­rwają na powierzchni
blask słońca je zabije 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 28 lipca 2011, 10:28

Pół filiżanki nocy

Wpat­rzo­na w ślad mlecznej drogi
na nieba pras­ta­rym zegarze
sa­mot­ne chwi­le popijam
gorzkich myśli naparem
To­pię w sreb­rnej łyżeczce
mo­je mas­ki i twarze
mie­szam marze­nia nowe
i tęskno­ty stare

Na brze­gu filiżanki
ślad ust ci pozostawiam
może za­bije gorycz
przyszłości w fu­sach pisanej
Zam­knij na chwilę powieki
sa­mot­ność psu­je smak kawy
poczuj jak świt smakuje
z ust spi­jany nad ranem 

wiersz
zebrał 41 fiszek • 27 lipca 2011, 10:51

Marnotrawność

Kłaniając się zbyt nisko
raz da­nemu słowu
pod­noszę porozrzucane
po ziemi
szep­ty niczyje
stoję śmiertelnie
spragniona
nad roz­laną wodą
która wsiąknie w podłogę
stóp na­wet nie obmyje

Ta ściana to mur
nie oparcie
ra­ma okien to szubienica
na której gwiaz­dy zawisną
na chwilę
w os­tatniej drodze
naw­le­kam na cienką nić
ko­rali­ki życia
gu­biąc nie nasze godziny
co toczą się
po podłodze 

wiersz
zebrał 40 fiszek • 26 lipca 2011, 10:03

Śle­pym na miłość po­zos­ta­je ze­zowa­te szczęście. 

myśl
zebrała 93 fiszki • 25 lipca 2011, 10:01

Bezgrzeszność

Za da­leko mam do ciebie
zbyt ciemno
żeby dro­gi jakiejkolwiek
szukać
A jeśli zostanę
każdy wschód słońca
na daremno
mo­je oczy zapatrzone
będą witać
Za głębo­ko zatopiłeś
słów kamienie
budząc fa­le na spokojnych
wo­dach serca
I na próżno będzie dręczyć
mnie sumienie
kiedy us­ta za skradzione
po­całun­ki
nie żałują
roz­grzesze­nia nie chcąc 

wiersz
zebrał 41 fiszek • 24 lipca 2011, 10:17

epilog

a kiedy zatrzaśniesz
gniewnie
szka­tułki marzeń wieko
za pus­tkę chcąc ukarać
ko­lej­ne zbi­te lustro
niewidzial­ny odłamek
ut­kwi pod powieką

kiedy ot­worzysz oczy
bo­leśnie ci uprzytomni
po kimś ko­go nie było
dziś w twoim świecie
tak pusto... 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 22 lipca 2011, 10:17

Schronisko

W ciepłych dłoni kokonie
za­pomi­namy sa­mot­ności śniegi
cza­sem
tyl­ko na szybie
ry­sa szro­nu
mi­mocho­dem przy­pom­ni
ja­cy niedoskonali
by­libyśmy bez siebie
jak bo­leśnie bezdomni

A kiedy sa­mot­ności widmo
nad ra­nem się przyśni
za­cis­kając obrożę
uścisków zim­nych na krta­ni
zry­wamy się
chwy­tając jak brzytwy
jed­nej myśli
Jak dob­rze jest się budzić
w kot­li­nie twoich ramion 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 21 lipca 2011, 10:31

Unicestwienie

Po­pat­rz jak cień mój
się kładzie
pod bal­dachi­mem dłoni
na po­lu chłod­nej pościeli
ro­zeg­ra się bit­wa o dusze
nim wer­bel me­go oddechu
w odmęcie twych ust utonie
spoj­rze­niem zmieciesz pionki
z ser­ca szachownicy

Su­ma dusz
się nie zrówna
ciałom nieobec­nych różnicy
od­dziela je zbyt wielka
jed­na niewiadoma
mogę do ciebie biec
przez po­la szachownicy
od­dam głowę dobrowolnie
na sza­focie twych kolan
gdy znów gońca
królo­wa pokona


in­spi­red by ~....ktoś.... 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 20 lipca 2011, 09:46

(nie)nasycenie

Mam tyl­ko odcień
ciebie
i ust słod­ko-gorzkich
posmak
Jaką barwę ma głos twój
nie wiem
gdy tyl­ko szept mi
pozostał
Nie widziałam
jak ciem­nieją źrenice
pożąda­niem wypełnione
po brzegi

A jednak...
wyb­laknie me życie
poz­ba­wione twoich odcieni


Odtwórz  

wiersz
zebrał 42 fiszki • 19 lipca 2011, 10:09

Menuet

Na bar­wnym ba­lu pozorów
nie z tobą tej no­cy zatańczę
mi­niemy się w półobrocie
ma­sek kolorami
szepnę ci coś krzyżując
na in­nych ra­mionach palce
by mnie dłużej nie ma­mił
no­cy czar przysięgami

Przetną się
w gęstym powietrzu
naszych spoj­rzeń cięciwy
skrzyżują bezwiednie
opar­te o inną pierś skronie
zat­rzy­ma się w ust kąciku
uśmiech smut­kiem półżywy
oprę o żal nasz stłumiony
ścianą ciał oddzielone
nasze głod­ne dłonie 

wiersz
zebrał 48 fiszek • 18 lipca 2011, 10:32

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne