giulietka, teksty z lipca 2012 roku

29 tekstów z lip­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Brajlem

uwodzą mnie li­nie papilarne
malowane
na pog­niecionych kar­tkach

po­tykam się cza­sem o słowa
ni­by mimochodem
z ust krawędzi strącone

uciekającym wzro­kiem
też można na siebie się natknąć
tracąc z oczu odnaleźć
kształt
który od­gadną dłonie 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 31 lipca 2012, 00:49

W sztucznym świet­le po­zory mienią się najpiękniej. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 30 lipca 2012, 16:38

Nie udźwig­nie ser­ca na dłoni, kto duszę ma na ramieniu. 

aforyzm dnia z 3 lipca 2013 roku
zebrał 53 fiszki • 29 lipca 2012, 14:29

Motyle rodzą się o świcie

o trze­ciej nad ra­nem
przez ścianę
przychodzą nie­chciane sny
spa­dają z nieba sufitu
budzą ze­gary serc biciem

o sza­rej godzinie
przychodzisz
mi­mo zam­kniętych drzwi
przez mgłę do­ty­kasz rzęsami
okiennic
gdzie w ko­konach śpią łzy

w og­ro­dach mgieł rodzi się świt
słońce znów mi­ja się z życiem
 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 28 lipca 2012, 09:33

Niebo jest zaw­sze tuż za ro­giem,
a jed­nak to bar­dzo da­leko od piekła. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 27 lipca 2012, 09:01

Nie jestem z wosku, więc trzymaj mnie blisko słońca

Og­niowi nie można ufać
lecz bez niego trud­no jest płonąć
może dla­tego jak ćmy
lgniemy do ust czerwieni
choć blis­kość cza­sem tak boli

prze­cież zos­ta­nie po nas
je­dynie garść popiołu

więc dopóki tu jestem
pozwól mi być pochodnią
bo nie umiem być knotem
który tli się cierpliwie
i umiera powoli
 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 26 lipca 2012, 12:49

Nie wchodzi się do płonące­go do­mu je­dynie po to, aby zga­sić światło. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 25 lipca 2012, 09:49

Jak kamień w wodę

lu­bię kiedy topniejesz
stając się kroplą powietrza
jak śnieg co się wzbra­nia przez chwilę
przed szyb gorącym oddechem

nieuładzo­ne słowa
szor­stkością ust dopieszczasz

a jeśli miałabym istnieć
przez chwilę w twoich myślach
chciałabym być odciśniętą
na ka­mien­nym po­liczku ścieżką
za­gubioną gdzieś nagle
między łzą a uśmiechem
 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 24 lipca 2012, 10:14

Wszys­tko można so­bie od­puścić, ale nie wszys­tko wybaczyć. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 23 lipca 2012, 09:34

Mandatum*

są grzechy niedokonane
co osiadają na sercu
jak ćmy w lam­piony wtulone
śpiące w po­kus ogrodzie

i te których żałujemy
że nie powtórzą się jeszcze

są ta­kie, o których milczymy
bo mówią o nas najwięcej

i te prze­ciw miłości
najcięższe
solą łez okupione
bo choć
ona wszys­tko wybaczy
nie wy­baczy­my ich sobie 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 22 lipca 2012, 09:14

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne