giulietka, teksty z lipca 2013 roku

16 tekstów z lip­ca 2013 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Zaszy­wając się w so­bie, ka­leczy­my tych obok. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 28 lipca 2013, 14:01

modern art

tak naprawdę
to mar­ni z nas artyści
cza­sem tyl­ko ro­bimy życia retusz
gdy na blizny
już nie ma in­nej rady

świat wciąż pędzi
a my gdzieś w tłumie
jak statyści

i tyl­ko nocą
sny spi­suje­my na kartkach
i wrzu­camy jak w przepaść
na dno szuflady 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 27 lipca 2013, 10:02

Kra­job­raz między wierszami

Na po­wie­rzchni słów za­topione myśli zak­reślają ulot­ne kręgi znaczeń. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 25 lipca 2013, 08:40

Nieczytelni

by­liśmy so­bie pisani
pal­cem na wodzie
na piasku
a może
w gwiazd nieod­gadnionym zeszycie

by­liśmy so­bie pisani
i jesteś
choć brailem mu­siałam cię czytać

i uczę się wciąż od nowa
bo prze­cież
żad­ne z nas nie wie
w ja­kim ob­cym języku
epi­log do­pisze nam życie 

wiersz
zebrał 56 fiszek • 21 lipca 2013, 09:16

Poez­ja to ta­ka praw­da, która is­tnieje w nas,
choć nie ma racji
bytu. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 20 lipca 2013, 23:54

między niebem a ziemią

od te­go bólu w ramionach
nie urosną nam skrzydła
od smut­ku ro­sy na rzęsach
tyl­ko ser­ce płowieje

i na­wet burzo­wa noc
nie zmieni mlecznych dróg w popiół

Anioły budzą się wcześnie
aby pokłonić sie słońcu
ludzie cza­sem spać sie nie kładą
by za­palić w pus­tym ok­nie nadzieję 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 18 lipca 2013, 20:00

Odkurzone zaklęcia

rzu­całam pełny­mi garściami
na szalę
nasz śle­py los
twój nieod­party urok i moją niewierną urodę

wyb­lakłych przy­siąg echo
co­raz bar­dziej nie­czułych
na wiatr

i ser­ce
co­raz cięższe od westchnień

a wszystko
jak ka­mień w wodę 

erotyk
zebrał 20 fiszek • 16 lipca 2013, 18:46

Pisząc, dzieli­my się światem, który nie da się zam­knąć - na­wet w słowach. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 14 lipca 2013, 10:31

Bezszelstnie

kiedyś wym­knę się stąd
szep­tem mod­litw
lam­piony miast zgaszę
zos­ta­wię błękit­ne ślady
na pro­gu pus­te­go ganku

i pójdę boso
bez stóp
tam gdzie oczy poniosą
ścieżką pro­mieni księżyca
by zbudzić cię mgłą o poranku 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 13 lipca 2013, 10:36

Od­na­lezione śla­dy to za mało, kiedy nasłuchi­wało się odgłosu kroków. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 11 lipca 2013, 19:44

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne