giulietka, teksty z lipca 2015 roku

20 tekstów z lip­ca 2015 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

każdy stopień ma duszę

jak ka­mien­ny papier
scho­dy przyjmą wszystko
tu­pot bo­sych stópek
szept kroków na palcach
głośne bi­cie serca
naj­cichsze czekanie
roz­sy­pane słowa za­pom­nianych przysiąg
na­wet jeśli kiedyś
nie znaj­dziemy na nich
naszych wspólnych śladów
po­zos­ta­nie po nas
na ka­mieniu kamień 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 30 lipca 2015, 08:48

niebieski

gdy wśród szpa­leru skrzydeł
sta­niesz z nią przed ołtarzem
i kiedy przez próg marzeń
będziesz ją przenosił
w pokładach niepa­mięci
głębo­ko mnie pochowaj
i niech już zaw­sze two­je serce
bi­je w ryt­mie tych kroków 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 25 lipca 2015, 08:13

wieża samotności

da­leko mi do ideału
pra­wie tak
jak stąd do ciebie

zaglądam w oczy żebrakom
jak­bym chciała od­gadnąć ich nastrój

wy­paliłam oczy tęsknocie
a ona da­lej śle­po w nas wierzy

na­par­stka­mi od­mie­rzam samotność
i cza­sem mi z nią tu­taj dobrze
na­wet cisza ma swo­je miejsce
ale zbyt da­leko od wiatru 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 24 lipca 2015, 16:23

cisza morska

każde­go ranka
bezgłośnie
mój sen ci opowiadam
choć
cza­sem od słowa do słowa
można przejść sa­mego siebie
wrócę
nim mgła opadnie
ciszą na twoim brzegu
zos­ta­wiam ci list w butelce
i serce
bez­radne jak kamień
dopóki go ktoś nie podniesie 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 23 lipca 2015, 09:59

bez asa w rękawie

stoję blisko
lecz na ty­le daleko
byś kołata­nia w mo­jej skro­ni nie wyczuł

chciałam podejść
i na ucho coś szepnąć
ale dzieli nas od ołtarza niepewność

od­wra­cam się więc
żeby odejść
ka­lecząc wzrok mimochodem
o twój niena­gan­nie skro­jony garnitur

In­sp. "rozłożony jak kar­ty..." Rodia 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 22 lipca 2015, 10:27

przez mgłę

nad naszą rzeką już świt
lecz aniołów od daw­na tu nie ma
szum wo­dy zagłuszył szepty
ucichła zna­joma melodia
po dru­giej stro­nie milczenia
przychodzisz mi co dzień na myśl
chciałabym krzyknąć za tobą
lecz us­ta sznu­rują złe sny
mogę zos­tać z pus­ty­mi rękami
by­lebyś nie od­szedł bez słowa 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 21 lipca 2015, 11:12

coś na drogę

mil­cze­niem za­pijam samotność
jak zbyt gorzką herbatę
tęskno­ta weszła mi w krew
krąży w żyłach czekaniem
w szkla­nej ku­li szaleństwa
kur­czy się nasz czas
zos­taną nam tyl­ko noce
by szu­kać gwiazd bezimiennych
i je­den świt na dwoje
i biały walc nad ranem 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 20 lipca 2015, 09:56

zdrowaśka

siedzę w oknie
czołem opar­ta o deszcz
pat­rzę z góry na wspom­nień cienką nić
jak gdy­by nig­dy nic
nas nie łączyło
sta­ruszek zmie­rzch za­palił pier­wszą lampę
pa­pieros zgasł
dym snu­je się jak kadzidło
za­pal­my świeczkę
za spóźnioną miłość 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 18 lipca 2015, 19:43

świt zaczyna się gdy gasną lampy

jest mgła
ale tyl­ko nad ziemią
słońce opa­da po mo­jej stro­nie nieba
piszę wer­sy w powietrzu
byś je poczuł

dzień bez ciebie
tak cicho się zaczyna
jak­by ze­gar w półob­ro­tu się zatrzymał

po­godziłam się z tym
że zbyt łatwo
poz­wo­liłam ci się odwrócić
i mogę cię stracić
na zawsze
lecz tyl­ko z oczu 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 17 lipca 2015, 09:25

lenno

chciałam opi­sać ci burzę
i deszcz
i ciszę po burzy
czer­woną ścieżkę za domem
i li­nie papilarne
od­bi­te mi­mocho­dem na trawie

ale rwą mi się słowa
sy­pią się płat­ki wspomnień

zbieram więc sny nad rzeką
otu­lam szep­tem łąki
i na pro­gu tęsknoty
jak jałmużnę kładę

Odtwórz  

wiersz
zebrał 15 fiszek • 16 lipca 2015, 10:12

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne