giulietka, teksty z lipca 2016 roku

7 tekstów z lip­ca 2016 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

taniec na linie

choćby da­no nam jeszcze
ty­siące dni i nocy
nie będziemy już nigdy
dzie­dzi­cami słońca

nie oca­limy gwiazd
spa­dających w oczach

a jednak
możemy się dzielić
chwilą jak opłatkiem
i z rąk do rąk po­dawać
nadzieję odeb­raną od ust

za­nim nas świt poprosi
do białego walca

Odtwórz  

wiersz
zebrał 12 fiszek • 23 lipca 2016, 10:52

niezapominajka

bo widzisz synku
świat to bar­dzo dziw­ne miejsce
lecz zaw­sze szu­kaj w ludziach
dru­giego końca tęczy

nie bój się
strach to kurtyna
za którą wschodzi słońce
i roz­kwi­tają ogrody

zaglądaj w jas­ne oczy
wsłuchuj się w czys­te dźwięki
gdy chcesz roz­winąć skrzydła
nie za­cis­kaj pięści 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 21 lipca 2016, 08:36

rysopis

nie py­taj mnie więcej
proszę
po czym mnie kiedyś rozpoznasz
gdy na roz­drożu światła
każe mi zat­rzy­mać się serce

znam prze­cież każdy twój uśmiech
każdą kreskę na ustach
za­nim na­pisze ją życie

światłocieniami smutków
długie pi­sałeś mi listy

ze skrawków od­cieni nieba
gdy słońce do­piero ma wschodzić
ułożyłam twój portret
i noszę go w naj­trwal­szej z pamięci 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 17 lipca 2016, 09:22

Nie może padać przez cały czas*

Dzi­siaj nie było wscho­du słońca. Nad moim małym światem spadł rzęsis­ty deszcz, który przysłonił wszys­tko. Z ra­dia do­cierały smut­ne wiado­mości o ko­lej­nej tra­gedii. Po raz ko­lej­ny "ludzie ludziom zgo­towa­li ten los". Przez [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 7 fiszek • 15 lipca 2016, 12:45

niezapowiedziany

przychodzisz do mnie przez sen
zos­ta­jesz pod powiekami
i mgła która się snuje
-- -- nad na­mi -- -- 
coś wi­si w powietrzu

słowa
których się nie da zapomnieć
bo niewypowiedziane

jak list wciąż niewysłany
który na­pisze nam życie

w niereal­nie mglis­ty poranek
o je­den most za daleko
niepi­sane nam zdarzy się jeszcze 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 14 lipca 2016, 08:53

przeczucie

wszys­tko umiem pokonać
tyl­ko nie tę bezradność
gdy mi wy­mykasz się z rąk
i sta­jemy nag­le zdumieni
po dwóch stro­nach tej sa­mej historii

błogosławisz mi
bla­dym uśmiechem
jak­byś wie­dział ile jeszcze mam przejść

zak­li­nam niebo i ziemię
by zat­rzy­mać cię choćby o krok

ale ja mam ciągle pod górę
przed tobą białe schody

Odtwórz  

wiersz
zebrał 17 fiszek • 9 lipca 2016, 08:21

cyrenejczyk

ten krzyż stał od zaw­sze gdzieś w tle
op­la­tany ścieżka­mi dzieciństwa
us­tro­jony w chab­ro­we wianki
drob­ny­mi gor­li­wymi rączkami

te­raz gdy wi­duję go z bliska
zda­je się mieć tyl­ko drzazgi

zbyt ciężki gdy go od siebie odpycham
a prze­cież można o niego się oprzeć

tyl­ko zro­zumieć jeszcze tę prawdę
że to ja nie umiałam dorosnąć
do je­go roz­piętych ramion 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 7 lipca 2016, 08:03

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 17:17yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 10:52onejka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 06:53giulietka sko­men­to­wał tek­st upleciona z uczuć pra­wości i [...]

wczoraj, 06:52giulietka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

wczoraj, 06:51giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 19:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:04giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Lśnienie

przedwczoraj, 12:02giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 10:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]