giulietka, teksty z listopada 2010 roku

29 tekstów z lis­to­pada 2010 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Bra­ma serca.

Mała choć zwyk­le uchy­lona, zbyt cias­na dla wielu.
Wiel­ka zaś zaz­wyczaj na głucho zamknięta... 

myśl
zebrała 76 fiszek • 30 listopada 2010, 14:50

Praw­dzi­wa szkoła życia zaczy­na się od lek­cji pokory. 

aforyzm dnia z 18 stycznia 2011 roku
zebrał 211 fiszek • 29 listopada 2010, 11:18

* * *

W płat­ku śniegu jesteś
łzą po­ranną rosy
Co la­tem z oczu no­cy
świ­taniem spłynęła
Te­raz już nie pieści
stóp bez­bron­nie bosych
Lecz na pro­gu ust
po­całun­kiem
przy­sięgę złożyła

W mgły po­ran­nej kadzidłach
zmie­rzchu za­pachem jesteś
Co rze­ki ra­miona smugą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 28 listopada 2010, 10:01

Naj­bliższa osoba:

Nie pier­wsza, do której bieg­niesz, wołając o pomoc,
ale pier­wsza, która wy­biega nap­rze­ciw, za­nim uświado­misz so­bie, że po­mocy potrzebujesz. 

myśl
zebrała 134 fiszki • 27 listopada 2010, 13:13

Sztorm serca

Można być w burzy ra­mionach falą uczuć wzburzoną.
Roz­bi­jać myśli pianę o ska­lis­ty brzeg.
Za­tapiać smut­ku odmęty hordą wód spienioną
I szu­mem gniewu zagłuszać ser­ca swe­go szept.

Można być w głębi oceanu skałą niewzruszoną.
Otaczać ra­mion potęgą ukocha­ne miejsca.
Przyj­mo­wać fal uderze­nia z głową podniesioną
I trwać na przekór sztor­mom na skraw­ku ziemi serca. 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 26 listopada 2010, 10:26

Na końcu pros­tych dróg wid­nieje zwyk­le niebo, a jed­nak na szczy­ty zaw­sze kręte i stro­me ścieżki wiodą. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 25 listopada 2010, 18:15

* * *

Tańczy we mnie jeszcze pro­mień te­go brzasku.
Słyszę ciągle echo kroków wytańczonych,
Ale nikt nie od­da po­ciem­niałym oczom blas­ku
Nieba, dni po brze­gi słońcem wypełnionych.

Nikt nie wróci mi uśmie­chu co odleciał,
jak ptak nagłym trwogi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 19 fiszek • 24 listopada 2010, 12:55

Je­den cze­ka przed furtką,
dru­gi pod bal­ko­nem,
a Ju­lia po­za domem... 

myśl
zebrała 101 fiszek • 23 listopada 2010, 13:05

Krajobraz duszy

Jest ogień grzechu we mnie
i świętości jas­ny płomień.
Jest duszy biel i ser­ca czerwień
i myśli po­kusą splamione.
Jest po­piół spa­lonych marzeń
I przy­siąg mych święta ziemia.
Jest wir rze­ki zwykłych zdarzeń
I źródło świado­mości strumienia.
Jest we mnie od­dech wieczności
I chłod­ny wiatr zwątpienia.
Jest stud­nia wyczer­pa­nej miłości
I je­zioro łez zapomnienia.
Gu­bię się wśród te­go codziennie.
Nie odróżniam od praw­dy złudzenia,
Bo bez prze­wy szu­kam daremnie
Te­go, cze­go we mnie już nie ma. 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 21 listopada 2010, 09:07

Gdy Tęskno­ta zap­rasza cię na wie­czerzę, pi­jesz z pus­tych pucharów, jesz z pus­tych talerzy. 

myśl
zebrała 123 fiszki • 20 listopada 2010, 09:42

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne