giulietka, teksty z listopada 2011 roku

17 tekstów z lis­to­pada 2011 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Włas­na bez­silność po­maga przy­gar­niać cudze słabości. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 30 listopada 2011, 13:11

Z pus­ty­mi ręka­mi łat­wiej ot­worzyć ramiona. 

myśl
zebrała 89 fiszek • 28 listopada 2011, 17:01

Imię ciszy

Za mało mam ciebie
choć w niepamięci
snu­jesz mi się myślami

przechodzisz przez mos­ty snów
opus­toszałe miasta

gaśniesz na krzyk­li­wych ulicach
wyb­lakłych słów lampionami

od­chodzisz chwiej­nym milczeniem
i z każdym kro­kiem mocniej
w ścieżki no­cy mych wrastasz 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 27 listopada 2011, 16:02

Garderoba losu

Plącze się czas mój powszedni
w opuszczo­nym domu
zra­niony ze­gar ro­ni
bezpłod­ne godziny

Wiatr scałował resztki
ok­ruchów życia ze stołu

Jeszcze tyl­ko chwila
i na pus­tym krześle
los mi ut­ka tu­nikę z marzeń pajęczyny 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 26 listopada 2011, 11:44

Nie bu­duje się do­mu na roz­sta­ju dróg. 

myśl
zebrała 79 fiszek • 23 listopada 2011, 13:03

Wieczornica

Stoję jak pus­te schronisko
Nad kot­liną rozpaczy
Straszą bez­denną czeluścią
Wyb­lakłe okiennice

Za da­leko masz do mnie
Tyl­ko smu­tek się wspiął
I za­wisł mgieł melancholią
Nad bez­pańskim księżycem 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 22 listopada 2011, 17:18

Dziewczynka z pustymi rękami

Przyszła zima
z niemym szro­nem na ustach
pos­tarzały się nag­le o wieczność
jeszcze wczo­raj zielo­ne poranki

Nie czuję ciepła
choć płonie na sto­sie słów
sku­lona mro­zem dusza

Umieram cicho pod drzwiami
bez śla­du two­jej dłoni
na zim­nej sta­li klamki 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 18 listopada 2011, 13:52

Bez śladu naszych stóp

A więc to już tutaj?
Ta mgła...
szum spa­dających gwiazd
co giną w ko­ronie drzew
i kręta dro­ga z kamienia

i nic nie boli
znikł strach

tyl­ko gdzieś tam
drży jeszcze tęsknotą
ok­radziona z odgłosu naszych stóp
co­raz bar­dziej bez­ludna ziemia 

wiersz
zebrał 44 fiszki • 13 listopada 2011, 12:13

Prze­ras­tają nas praw­dy, do których do­ciera się na kolanach. 

aforyzm
zebrał 144 fiszki • 12 listopada 2011, 10:48

Kamienny sen

Gdzieś między pus­tką ramion
A oczu ta­joną głębią
Spa­dają słowa lawiną
A każde trwałe jak granit

Uśpione w ka­mieniu żywioły
Wes­tchnień za­miecią się kłębią
I zas­ty­gają popiołem
Nad sparzo­nymi ustami

A na ste­pie pościeli znów zima
Przyk­ry­wa dłoni ściernisko
I pod li­tościwą bielą
Sny nies­pełnione ce­ruje

I tyl­ko prag­nienie wiosny
Krąży nad na­mi zbyt blisko
I życia huczącym potokiem
W żyłach bez­sennie pulsuje 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 11 listopada 2011, 12:27

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne