giulietka, teksty z listopada 2012 roku

10 tekstów z lis­to­pada 2012 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Zbyt dużo w was niepew­ności jak na zwy­cięzców,
zbyt mało od­wa­gi jak na prze­ciw­ników. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 28 listopada 2012, 18:56

Papierowy śnieg

jest la­to lecz jak­by za szybą
od­dzielił nią ktoś nasze światy
krop­le deszczu spa­dają z rzęs miasta
lecz nie obet­rzesz już ich opuszkami

u mnie już pra­wie grudzień
a we włosach nam wciąż kwitną kwiaty

i przy­sięgłabym, że byłeś tu dzisiaj
w całym do­mu znów pachnie jaśmin
i ciep­lej się ro­bi na sercu
choć ty­le już zim między nami

26.11.2012 Dedykowany 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 26 listopada 2012, 19:31

białe noce

cza­sem mil­czę ple­cami do gwiazd
plotę wiersze
by nie zasnąć
gdy po­wieki kamieniem

a ty gdzieś po dru­giej stro­nie nocy
mówisz do mnie przez sen

cze­kanie to most zwodzony
dziw­ny spa­cer z sa­mot­nością przez mgłę
i złudze­nie że kiedyś tu wrócisz
wscho­dem słońca
z moją duszą na ramieniu 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 18 listopada 2012, 09:19

Nadzieja lu­bi się przeglądać w na­pot­ka­nym spojrzeniu. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 15 listopada 2012, 19:16

listopadowe kwiaty

wras­tasz we mnie pamięcią
ciszą pod powiekami
jeszcze śpią w mo­jej kołysce
uśpionych dni opowieści

nie umiem mil­czeć o Tobie
gdy drżysz we mnie
tam pod żebrami

jes­teś częścią nas samych
bez której siebie nie mamy
le­gendą serc naszych
ich treścią
choć w słowach Cię trud­no pomieścić 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 11 listopada 2012, 16:44

Na ka­mien­nych dro­gach tyl­ko czas zos­ta­wia ślady. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 8 listopada 2012, 16:47

Krótkowzroczność

kiedy jes­teś zbyt blisko
znaków szczególnych brak
i na­wet li­niom papilarnym
za­ciera kon­tu­ry codzienność

a kiedy zni­kasz
nagle
zaczy­na bra­kować ty­le barw
i śni mi się ko­lor twoich oczu

cza­sem ser­ce widzi le­piej na odległość 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 5 listopada 2012, 14:11

Wy­sychające rze­ki uczą nas mod­litwy o deszcz. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 4 listopada 2012, 08:58

Przechodnie

nie szu­kaj dro­gi do serca
przez po­wiek zwodzo­ne mosty
w źre­nicach śpią śle­pe uliczki
ciężkim mil­cze­niem brukowane

ten kamień
o który się potkniesz
może kiedyś będzie ci bliższy

są dro­gi na których miłość
chy­li się jak za­pom­niane kapliczki
i choćbyś mi­jał ją co dzień
nie roz­poznasz jej ścieżek
dopóki nie znaj­dzie cię sama 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 3 listopada 2012, 09:49

Śmierć to ta­ka pew­ność, która wszys­tko in­ne czy­ni niepewnym. 

aforyzm
zebrał 37 fiszek • 1 listopada 2012, 07:27

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne