giulietka, teksty z listopada 2014 roku

9 tekstów z lis­to­pada 2014 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Cały świat u stóp to cza­sem za mało, jeśli nie można uczy­nić jed­ne­go kroku. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 28 listopada 2014, 09:33

Mały Książę

nie umiem Ci opowiedzieć
na­wet gdy tak słod­ko śpisz
jak wiele z Twoim uśmiechem
spa­da ok­ruchów na ziemię

jes­teś szcze­liną w niebie
przez którą prze­nika gwiazd deszcz

i w ta­kich ma­lut­kich ramionach
pot­ra­fisz zmieścić mój świat
który byłby pustynią
gdy­byś na niej nie zakwitł
jak jed­na je­dyna róża
na opuszczo­nej planecie

Syn­ko­wi w dniu urodzin
Odtwórz  

wiersz
zebrał 21 fiszek • 27 listopada 2014, 18:37

Zaczarowana ulica

po­pat­rz ko­lej­ny listopad
co w bieli nam się śni
wra­camy do siebie
choć ścieżki przy­sypa­ne śniegiem
przyszłam
bo na mnie czekałeś
jak nig­dy nie cze­kał nikt
i jes­teś mi
tu­taj na ziemi
początkiem tego
co w niebie

mo­jemu mężowi, 10 lat później... 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 26 listopada 2014, 10:49

kierunkowskaz

"Jes­tem za blis­ko, żeby mu się śnić." Wisława Szymborska.

od­ległość to ta­ka bliskość
która uczy nas trwać
cza­sem w dwóch różnych światach
stąpając po jed­nym niebie
ale ty jes­teś tutaj
zbyt blisko
by dot­knąć cię w snach
a jed­nak można się stracić
z oczu
na ja­kiś czas
lecz trze­ba zaufać ścieżkom
które nas pro­wadziły do siebie 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 23 listopada 2014, 08:25

bezgranicznie

jest ta­ka zachłan­ność
co każe dzielić się tym
cze­go brak
al­bo taka
co wszys­tko da­je
nie licząc
w za­mian na nic

przy­ciągasz mnie
bo o nic
nie prosisz
nie wy­ciągasz rąk

i dla­tego poj­muję cię całego
boso
tak jak stoisz 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 22 listopada 2014, 08:17

biała droga

wyglądam cię
z nie pier­wszą już gwiazdką
i cze­kam na złość zegarom
choć dlaczego
sa­ma już nie wiem

przyszła zima
a wokół mnie
tak dziw­nie ciepło i jasno

choć ugi­nam się pod włas­nym milczeniem
jak dum­ne świerki
pod śniegiem 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 21 listopada 2014, 08:43

pisanie przez sen

wiem, że nie można wracać
po śla­dach pi­sanych na wodzie
ani ot­wierać drzwi
gdy wy­ważyło się ramy
ale są ta­kie dni
kiedy na przekór stopom
przychodzę na pal­cach gdy śpisz
od­garniam z czoła złe sny
zos­ta­wiam wier­sz na poduszce
szep­tem na skro­niach pisany 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 16 listopada 2014, 14:36

zeszłoroczny śnieg

cza­sem ka­leczę wzrok
o twój wyp­ra­sowa­ny kołnierzyk
niebez­pie­czne krawędzie ust
omi­jam zbyt śmiałym spojrzeniem
zasłaniam tobą oczy
kiedy kończy się dzień
lecz gdy przychodzi świt
bu­duję szklaną kulę
w której za­mykam mój świat
i cze­kam pod twoim oknem
aż spad­nie pier­wszy śnieg
osiądzie cias­no w sercu
i za­sypie ścieżki do ciebie 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 15 listopada 2014, 15:07

Non omnis...

wrzu­cili cię w ziemię jak ziarno
nad głową nak­reślił ktoś krzyż
co w cieniu swoich ramion
skry­wa nies­pi­sany testament
a pod ka­mieniem
śpi serce
które jest stworzo­ne by żyć
i na­wet jeśli zwątpili
gdy przyj­dzie świt
zmartwychwstanie 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 1 listopada 2014, 17:39

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne