giulietka, teksty z listopada 2015 roku

12 tekstów z lis­to­pada 2015 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

białe myśli

za­pom­niałam już
jak sma­kuje powietrze
gdy cichy jak mod­litwa aniołów
pier­wszy śnieg spa­da na ziemię

czekam
na przekór zegarom
z białymi płat­ka­mi na rzęsach

choć wiele przejść jeszcze musisz
nim mnie zam­kniesz w objęciach
bo cza­sem jest bar­dzo daleko
do ser­ca od przedramienia 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 29 listopada 2015, 13:26

Chłopiec z zapałkami

kiedyś ma­lut­kie rączki
dziś ta­ki sil­ny uścisk
niedaw­no tu­pot stópek
dziś pew­nie sta­wiasz kroki
kiedy przyszedłeś na świat
naz­wałam cię moim słońcem
te­raz już wiem
że nim jesteś
bo kiedy wra­casz do domu
ro­bi się jaśniej i cieplej

syn­ko­wi w dniu urodzin 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 27 listopada 2015, 11:24

o tej, która przychodzi bez pukania

pa­miętam mu­zykę i wiatr
i światło w twoich oknach
cze­kałam na ciebie od zaw­sze
choć wte­dy
nie mogłam wiedzieć

a później położyłeś moją rękę
jak pieczęć
na swoim sercu
jak­byś już wte­dy miał pewność
że do ni­kogo innego
już nig­dy nie będzie należeć

26.11.2015 dedykowany 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 26 listopada 2015, 11:28

la lumiere

przychodzisz do mnie nocą
pod okna
jak pier­wszy śnieg
i tak jak on sprawiasz
że wszys­tko sta­je się jasne

kiedy na mo­jej półkuli
zbyt wcześnie za­pada zmierzch
prze­nikasz przez no­cy próg

osadzasz się na dnie serca
i wszys­tkie ciem­ne miejsca
wy­pełniasz sobą jak światłem 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 25 listopada 2015, 09:53

bez wahania

cały świat na twoich ramionach
pos­ta­wiłam na jedną kartę
choć mówiono mi
że nasza historia
w moich li­niach pa­pilar­nych się nie mieści

kiedyś pod­niosłeś z ziemi
duszę ze złama­nym skrzydłem
i może dla­tego dzisiaj
na­wet gdy coś we mnie się kruszy
stoję za tobą murem
i nie pot­ra­fię cię skreślić 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 24 listopada 2015, 10:20

o tej co umiera ostatnia

za­tapiam odłam­ki dnia
w przypływie tęsknoty
od mod­litw wras­tają mi dłonie
w codzien­ności skałę

po­między brze­giem ust
a ciszą
jest miej­sce na bezsilność

a jeśli na­wet niebo
moich próśb nie usłyszy
zos­ta­wiam słowa jak ślady
byś wie­dział że na ciebie czekałam

Odtwórz  

wiersz
zebrał 16 fiszek • 22 listopada 2015, 09:11

bez śladu

słońce wschodzi jak dawniej
po mo­jej stro­nie nieba
ale przez mgłę rozpaczy
nie do­ciera na ziemię

czekam
wier­na twym krokom
na opus­toszałych schodach

do­tykam pal­ca­mi kołatki
za którą nie ma już drzwi
a jed­nak jak o poręcz
opieram się o myśl
że nie szu­kam cię nadaremnie 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 20 listopada 2015, 10:56

gdy milkną sny

tej no­cy tak jak wczoraj
nie do­mykam drzwi
niepokój śpi na klamce
cze­kając na twoją rękę
nie wiem
czy resztka świecy
czy świat za ok­nem drży
na samą myśl
że mnie nie zbudzisz
choć jut­ro znów wzej­dzie słońce 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 17 listopada 2015, 10:42

nawet jeśli nie przyjdziesz

tej no­cy świt mnie oszukał
nie obudziło mnie serce
ko­lej­ny raz pękło niebo
a nie roz­stąpiła się ziemia

wstrzy­mały od­dech anioły
na naszym ka­mien­nym moście

kładłam ci pa­lec na ustach
gdy mówiłeś
że jut­ro jest kłamstwem
te­raz gdy nie wiem czy jesteś
mo­je dzi­siaj jest bez znaczenia 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 16 listopada 2015, 12:23

ciemnia

je­sienią o sza­rej godzinie
spraw­dza naszą światłoczułość
listopad
czuję
jak przez ścianę błękitu
gwiazd prześwitem
wpat­ru­jesz się we mnie

przyglądam się naszym cieniom
zaklętym w mgieł przeźroczach

tyl­ko miłość
na­wet jeśli nie w porę
nie zdarza się nadaremnie 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 11 listopada 2015, 08:19

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 17:17yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 10:52onejka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 06:53giulietka sko­men­to­wał tek­st upleciona z uczuć pra­wości i [...]

wczoraj, 06:52giulietka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

wczoraj, 06:51giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 19:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:04giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Lśnienie

przedwczoraj, 12:02giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 10:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]