giulietka, teksty z lutego 2011 roku

24 teksty z lu­tego 2011 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Cy­niczny uśmiech by­wa pa­rawa­nem załza­wionych oczu. 

aforyzm dnia z 21 sierpnia 2013 roku
zebrał 173 fiszki • 28 lutego 2011, 15:02

Ko­biety le­piej znoszą po­rażki, mężczyźni rozczarowania. 

aforyzm dnia z 27 listopada 2014 roku
zebrał 129 fiszek • 27 lutego 2011, 10:09

Czas niedokonany

Na na­gim sto­le snów
ścieżka­mi z życzeń ut­ka­nych
roz­sy­pały się koraliki
wy­borów niedokonanych

Nie og­raną ich zim­ne dłonie
na drodze im łza nie stanie
jak po­całun­ki na brzegu
roz­koszy niezatrzymane

Spadną na duszy podłogę
po­toczą się jak lo­sy niczyje
do stóp po­biegną w ukłonie
ginąc w dróg niewyb­ra­nych pyle.

Na mgieł atłaso­wych obrusach
wy­pełnią kielichy wzruszeniem
czas toast do ust drżących wzniesie
za dni nienaz­wa­ne wspomnieniem. 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 26 lutego 2011, 09:47

Nadzieja, której wy­pat­ru­jemy w ok­nie, stoi cza­sem pod drzwiami. 

myśl
zebrała 115 fiszek • 25 lutego 2011, 10:00

Nie war­to bu­dować mos­tu słów na pus­ty­ni serca. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 24 lutego 2011, 14:34

Przerwana melodia

Kiedyś me­lodia ser­ca nies­podziewa­nie umilknie.
Zas­tygną w półob­ro­cie spa­dające chwile.
Dłoń cza­su z głuchym trzaskiem
Skrzy­nię marzeń zamknie,
Strącając na podłogę kurz po marzeń pyle.

Prze­sypią się la­winą przez pus­te, drżące dłonie
Ziaren­ka dni z roz­bi­tej naszych dni [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 27 fiszek • 23 lutego 2011, 13:44

Za­cieśnianie więzów w sieci nie krępu­je, ale może zniewalać. 

aforyzm
zebrał 142 fiszki • 22 lutego 2011, 12:34

Tancerka

Na ra­mieniu ry­cer­skiego krzesła
Leży suk­nia, om­dlała tancerka.
Pro­mień światła blask jej daw­ny wskrzesza,
Tęsknym wzro­kiem księżyc na nią zerka.

W ciem­nej niszy, w in­nym pokoju
Śni dziew­czy­na ta­niec zapomniany,
Przyo­dziana w jed­wab marzeń zwoju.
Wal­ca dźwięki płyną lecząc rany.

Nim Maes­tro-Sen os­tatni zag­ra taniec,
Resztką blas­ku ucałuje Księżyc suknię,
Za­nim zgaśnie pod skle­pieniem wal­ca zamieć,
Tańcz ma duszo, nim los zbudzi cię okrutnie. 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 20 lutego 2011, 10:03

Mil­cze­nie jest więzieniem słów, cisza przes­trze­nią myśli. 

myśl
zebrała 111 fiszek • 19 lutego 2011, 10:32

W oknie

Na krętych ko­rytarzach mo­jej duszy domu
Ściany pob­ladłe zna­jomych kroków nasłuchują.
Na końcu lśni kom­na­ta niedostępna nikomu,
Tam dy­my naszych mod­litw pod skle­pieniem się snują.

Tam zaw­sze w og­romnym ok­nie złoty lichtarz płonie.
Tuż przy nim na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 18 lutego 2011, 09:42

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne