giulietka, teksty z lutego 2014 roku

9 tekstów z lu­tego 2014 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Piętą achil­le­sową człowieka jest serce. 

aforyzm
zebrał 24 fiszki • 23 lutego 2014, 10:19

Niebieska łąka

w moim zi­mowym niebie
mam kryształowe sny
snu­je się w nich ba­bie lato
krop­la deszczu na jas­krach zamarła
niebies­kie mo­tyle wyblakły
zmie­rzch za­mienił je w ćmy
cze­kam tu na czer­wo­nej huśtawce
wy­pat­rując cię wśród pier­wszej mgły
może wrócisz do mnie tej wiosny
może zi­ma w nas nie wszys­tko zatarła 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 22 lutego 2014, 08:46

Szary

ta sza­rość do mnie przywarła
jak dob­rze skro­jony płaszcz
czy­jeś pochmur­ne oczy
jak kru­ki na deszczu mokną

trud­no cze­kać na słońce
gdy wewnątrz pa­da deszcz

po­ra już chy­ba zapomnieć
bliz­ny ści­nanych w nas róż

po­ra już chy­ba odpuścić
jak od­puścił mróz
ciepłym od środ­ka oknom

in­sp. Rodia 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 16 lutego 2014, 09:47

Ko­biety wca­le nie są trud­ne we współżyciu, trze­ba tyl­ko umieć się ułożyć.

z przym­rużeniem oka 

myśl
zebrała 25 fiszek • 14 lutego 2014, 13:51

Jest tak gra­nica nieobec­ności, za którą ser­cu nie wol­no już tęsknić. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 11 lutego 2014, 12:54

Ostrość na nieskończoność

dziw­ny wi­dać krajobraz
przez pryz­mat pob­lakłych źrenic
choć świt zaos­trza kontury
na siebie nam dziś patrzeć
niełatwo

szczęśli­wy ten kto samotność
okpi
i pier­wszy zapomni

kto nie za­cis­kając dłoni
pot­ra­fi zat­rzy­mać w nich światło 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 8 lutego 2014, 09:27

Nad pros­tym języ­kiem mężczyzn, ko­biety łamią głowę. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 5 lutego 2014, 10:48

między nami

lu­bię pat­rzeć jak świt
skra­da się przy two­jej poduszce
słońce ma­luje freski
teat­rem cieni na skroniach

lu­bię myśleć, że będziesz
gdy życie ze snu mnie obudzi
i skrzydłem snu delikatnie
za­sunie światła kurtynę

gdy nie zat­rzy­masz mnie dłużej
na ziemi
pocho­waj mnie w swoich dłoniach 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 4 lutego 2014, 11:31

Nienasycenie

w ciche bez­gwiez­dne noce
zak­wi­ta we mnie samotność
choć myśla­mi otu­lam się w mroku
przeszy­wasz na wskroś moją pustkę

kiedyś za je­den twój dotyk
tak łat­wo od­dałabym ciało

a ty wciąż pat­rzysz uparcie
a to­bie wciąż jeszcze mało
krad­niesz mi sny pocałunkiem
i chciałbyś na włas­ność mieć duszę 

erotyk
zebrał 19 fiszek • 1 lutego 2014, 17:10

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne