giulietka, teksty z lutego 2015 roku

9 tekstów z lu­tego 2015 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

batik

noszę w so­bie słowa
jak kamienie
półszlachet­ne
i te sza­re w py­le codzienności
roz­sy­pane nieostrożnie
pod stopy
na ludzkich ścieżkach

i te najcichsze
bo niewypowiedziane

wyg­ra­wero­wane na skórze
twoim upar­tym spojrzeniem
które za­padają najgłębiej
gdzieś na duszy dno
zbyt blisko
krawędzi serca 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 28 lutego 2015, 11:59

biały szkwał

mo­ja suknia
czer­wo­na fla­ga na wietrze
os­trze­ga byś
gdy wzej­dzie słońce
już mnie dłużej w ra­mionach nie tulił

gdy­bym spot­kała cię na tej plaży
wieki wcześniej...

a tak...
roz­bi­jam się tyl­ko myślami
o brzeg two­jej błękit­nej koszuli 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 17 lutego 2015, 13:06

Cień Dulcynei

przedzieram się przez twój smutek
jak smu­gi słońca
przez drzewa
wciąż próbuję og­rzać sobą
twój upór
choć oczy masz zim­niej­sze od ramion

wal­czyłabym o ciebie na śmierć i życie
z całym światem
ale nie z tobą

przyglądam się tyl­ko na odległość
olbrzymom
giermkom
rycerzom

i wiem już że nie dorosłam
do skrzydeł
współczes­nym wiatrakom 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 13 lutego 2015, 13:10

Nie ilość dróg de­cydu­je o długości naszej wędrówki,
ale dro­gow­ska­zy, które stoją tuż przy nich. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 10 lutego 2015, 12:32

woda na młyn

cza­sem mi przechodzisz przez myśl
choć dla mnie niepisany
jak list
niewysłany
co prze­padł jak ka­mień w wodę

cza­sem tak na mnie patrzysz
jak­byś
nie tyl­ko czy­tał z moich ust

i każdym nieos­trożnym muśnięciem
przy­pomi­nasz
że w żyłach za­miast krwi
miewam od nad­gar­stków do stóp
pod­sy­cany twym spojrzeniem
złoty ogień 

erotyk
zebrał 16 fiszek • 8 lutego 2015, 19:45

półpełnia

wszys­tko prze­cieka przez palce
ale ja nie za­cis­kam już pięści
tych kil­ka ziaren wystarczy
by pa­miętać o naszych drzewach

uczyły mnie czekania
cier­pli­we, ciche kamienie

te­raz już wiem
więcej nam dano
niż możemy objąć umysłem

ale coś na­dal każe nam tęsknić

no­simy w so­bie dwa serca
pus­ty­nię i ocean 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 6 lutego 2015, 10:04

przebiśniegi

łzy są mi dzi­siaj potrzebne
jak niebo obłokom
gdy opa­da z nich smutek
jak mgła
za­ciera się gra­nica cierpienia

mówią, że zi­my nie będzie
a u mnie ko­lej­ny spadł śnieg

wciąż wra­cam do ciebie po śladach
przez za­mieć widzę nasz brzeg
choć to już nie ten sam most
i rze­ki po­dob­no już nie ma 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 5 lutego 2015, 09:47

Życie wy­tyka nam błędy, do których nie pisze erraty. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 4 lutego 2015, 10:41

kamień i woda

nie szu­kam w twoim cieniu
blas­ku mi­nionych nocy
ani w sku­pionych źrenicach
ciepła od­ległych gwiazd

tańcząc z cieniami przeszłości
nie pragnę zat­rzy­mać czasu

chwiej­ność mo­jego is­tnienia
opieram o dłoni twych spokój

na moją wie­czną niepewność
wys­tar­czy stałość twych kroków
które słyszę wciąż obok
na­wet gdy idę pod wiatr 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 3 lutego 2015, 13:20

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 17:17yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 10:52onejka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 06:53giulietka sko­men­to­wał tek­st upleciona z uczuć pra­wości i [...]

wczoraj, 06:52giulietka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

wczoraj, 06:51giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 19:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:04giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Lśnienie

przedwczoraj, 12:02giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 10:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]