giulietka, teksty z lutego 2016 roku

14 tekstów z lu­tego 2016 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Przejrzystość

Nau­czyłaś mnie mówić
I ro­zumieć bez słów
Chodzić trud­ny­mi drogami
Na­wet gdy­by wszyscy
Przeszli na drugą stronę

Dziś spoglądam na ciebie
Spod krzyża

Nie py­tając dlacze­go ja

Tyl­ko miłość i ból
Kwitną w nas
Niewysłowione 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 28 lutego 2016, 11:38

ocalony z resztek światła

w uwiędłe od cze­kania nadgarstki
noc wbi­ja drzaz­gi tęsknoty
z których bu­duję schody
i trzy­mam się ich jak poręczy

przy­bita wzro­kiem do klamki
nasłuchuję twoich kroków daremnie

za­tapiałam w szklan­ce lubczyku
ko­lej­ne słońca zachody

za­pom­niałam już między wierszami
ile o tobie
jest we mnie 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 25 lutego 2016, 09:11

Kłam­stwo na­wet w białych ręka­wiczkach ma lep­kie dłonie. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 23 lutego 2016, 08:32

wszystko przed nami

słońce znów wschodzi u ciebie
u mnie zaczy­na się dzień
dzieli nas to 
co wbrew fizyce
trzy­ma nas sta­le przy sobie

na nierówne połowy
podzielo­no nasz świat

od­da­lam się
idąc w śla­dy spa­dających gwiazd
gdziekol­wiek będę
pamiętaj
wciąż jes­tem po two­jej stronie 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 19 lutego 2016, 10:37

przelotnie

przypływy uczuć
nie są po to by wracać
choćby raz
suchą stopą dot­knąć pias­ku na dru­gim brzegu

da­no nam drogi
których nie można skracać
i mos­ty które trze­ba z ra­mion budować

tyl­ko śladów nam nie wol­no zostawiać
choćbyśmy szli przez nasz czas
jak po śniegu 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 16 lutego 2016, 11:15

antidotum

znam na pa­mięć dro­gi na których
odeb­ra­no sto­pom nadzieję
wiem jak sma­kuje świt
gdy gwiaz­dy skrap­lają się z powiek

a jed­nak dokądkol­wiek pójdę
jak da­leko ucieknę od siebie
roz­bi­jam lęku skorupę
o czy­jeś dob­re dłonie

i skruszo­nym tą dob­ro­cią spojrzeniem
do­tykam dna tajemnicy
kim człowieko­wi człowiek 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 15 lutego 2016, 12:29

świadkowie

piękni jak anioły z witraża
przed ołtarzem katedry
ona kładzie mu głowę na ramieniu
on od­dał wszys­tko w jej ręce

prze­suwam dni jak paciorki
modląc się o ten
który nam się nie zdarzy

gdy­byś wte­dy przy­niósł mi róże
może wpięłabym ci jedną
w butonierkę 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 13 lutego 2016, 07:50

lata świetlne

czas jest kłam­stwem os­wo­jonym przez ludzi
od­wie­cznym po­zaop­tycznym złudzeniem

tyl­ko gwiaz­dy umierają bez skargi
nie wiedząc czym jest ludzki strach
który niebo przysłania

wschodzi słońce
pod­no­si mnie z kolan

nie mam skrzydeł
jeszcze uczę się stać
trzy­mając się rąbka spódnicy
tej co umiera ostatnia 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 12 lutego 2016, 08:50

Stacja dzieciństwo

Naj­trud­niej po­godzić się z tym, że na zwrot­ni­cach życia mi­jamy się niepos­trzeżenie sa­mi ze sobą. Pędzi­my z prędkością światła w nar­ko­tycznym śnie wa­riata, a gdy nag­le trze­ba się zat­rzy­mać, wy­siada­my na tej [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 7 fiszek • 10 lutego 2016, 09:59

nieparzyste

są ta­kie myśli spłoszone
które się wy­powiada dotykiem
i od­po­wie­dzi na które upar­cie nie padło pytanie

ser­ce mam nie do pary
i ty­le rękawiczek
a bra­kuje mi jed­nej dłoni
która uchwy­ci się myśli
do­gasającej przed świtem

w ciepłym od szeptów powietrzu
drży jeszcze nieoswojone
sa­mot­ne jak palec
zostaniesz

wiersz
zebrał 17 fiszek • 9 lutego 2016, 11:15

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne