giulietka, teksty z maja 2013 roku

7 tekstów z ma­ja 2013 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

kładka

noc skrap­la się w deszczu bezmyśli
czyjś od­dech na szybie
list pisze
ktoś ko­muś zno­wu się przyśni
od­chodząc
wspom­nień most rozkołysze 

wiersz
zebrał 43 fiszki • 30 maja 2013, 10:39

Na skrzyżowa­niu ra­mion mi­jają się ludzie. 

aforyzm
zebrał 34 fiszki • 24 maja 2013, 18:34

Nieurodzaj

niewy­pełnione dni
jak pus­te ko­per­ty się piszą
wyb­lakły od tęsknot powieki
rwie się nić słów między nami

i tyl­ko na dnie źrenic
sny się jeszcze kołyszą

jak zioła kwitnące na bruku
w szcze­linach pod kamieniami 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 19 maja 2013, 14:24

Tak trud­no pu­kać do drzwi, gdy rosną w nas pro­gi obojętności. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 18 maja 2013, 09:06

Autograf

od­kry­wam w sza­rości kolory
prze­cieram opuszka­mi pęknięcia
i czy­tam cię brailem wciąż na nowo
jak od­kurzo­ny rękopis
zaklęty gdzieś między bliznami
na dnie szuf­la­dy bez serca 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 13 maja 2013, 18:00

Zdumienie

zbyt długo mi się śniłeś
by mnie nie znać
na pa­mięć znałeś ref­ren moich kroków
gdy biegłam jak przez mgłę do ciebie

a potem
na­deszła bez­senność
obudził nas skrzy­deł cza­su łopot

minęliśmy się
i już wiesz
nic się nie zdarza nadaremnie

tych kil­ka snów
było życiem
resztę pochłonął chichot losu

po­zos­tało tyl­ko zdziwienie
bez­pańskie jak każdy kłopot

przychodzi­my tu z dziwną tęsknotą
odej­dziemy ubożsi w nadzieję 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 11 maja 2013, 20:28

Budzą w nas oba­wy uśpieni na miłość. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 4 maja 2013, 14:19

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

13 września 2018, 08:00onejka sko­men­to­wał tek­st nie(do)rzeczny

12 września 2018, 18:27yestem sko­men­to­wał tek­st nie(do)rzeczny

12 września 2018, 05:35giulietka sko­men­to­wał tek­st nie(do)rzeczny

11 września 2018, 17:46onejka sko­men­to­wał tek­st nie(do)rzeczny

11 września 2018, 05:51giulietka sko­men­to­wał tek­st minięcia

11 września 2018, 05:46giulietka sko­men­to­wał tek­st nie(do)rzeczny

9 września 2018, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st nie(do)rzeczny

9 września 2018, 18:54Polna sko­men­to­wał tek­st nie(do)rzeczny

27 sierpnia 2018, 09:28onejka sko­men­to­wał tek­st mayday

27 sierpnia 2018, 06:28giulietka sko­men­to­wał tek­st zawiła wiel­kość względności z wiel­kim [...]