giulietka, teksty z maja 2016 roku

5 tekstów z ma­ja 2016 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

nie budźcie marzeń gdy śpią

jeszcze noszę twój od­dech na ustach
kawą zak­li­nam szepty
gdy mówisz do mnie przez sen
to o czym nam się nie śniło

wdycham sen­ny­mi zmysłami
prze­siąknięte tobą powietrze

a po­tem us­ta­wiam na stole
je­den ta­lerz i pół filiżanki
i tyl­ko jeszcze ser­ce oszukać
że Cię tu nig­dy nie było 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 26 maja 2016, 07:56

za głosem

lu­bię wtu­lić się w mrok
pa­miętać słońce przez mgłę
gdy wsta­je ko­lej­ny dzień
do stóp łasi się rosą

nie umiem zag­rzać miejsca
w twoim bez­pie­cznym śnie

roz­kołyszę lampiony
na kład­ce nad rzeką wspomnień

nie zat­rzy­muj mnie serce
pójdę dokąd oczy poniosą 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 21 maja 2016, 15:48

kołysanka bez nut

kiedy od­wie­dzasz mnie we śnie
słyszę jak rosną mi wiersze
które da­no mi za­miast skrzydeł
żeby przet­rwać najgłuchszą ciszę

cza­sem skrzy­pią zna­jomą melodią
roz­pie­szcza­ne twoją dłonią poręcze

zos­ta­wiam ci księżyc w oknie
i gwiaz­dy na parapecie
po­dob­no śnią się najpiękniej
ci których tęskno­ta kołysze 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 20 maja 2016, 10:06

niezapominajki

za­pom­niałam już jak się maluje
słów opuszka­mi pejzaże
wyb­lakły wersów warkocze
jak two­je sier­pniowe zdjęcie
i tyl­ko czasem
przez moment
gdy pat­rzę twoimi oczami
wszys­tko sta­je się jasne
a moż(rz)e na­wet jasnoniebieskie 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 12 maja 2016, 13:12

drzewo figowe

ko­lej­na zmar­szczka przy ustach
kładzie mi się cieniem na lustrze
jak­by chciała wszys­tko przekreślić
szydząc
że mój czas ob­fi­tości już minął

na­wet zna­ki na niebie
nie mówią
już do mnie tam­ty­mi gwiazdami

a jed­nak ziele­nieją już ścieżki
gdy tyl­ko na myśl mi przychodzisz
i kwitną we mnie ogrody
zaszcze­pione twoimi słowami 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 6 maja 2016, 11:32

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne