giulietka, teksty z maja 2017 roku

4 teksty z ma­ja 2017 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

dobroć jest zielonooka

chciałaś mnie ty­le nauczyć
za rękę pro­wadziłaś ostrożnie
a u mnie wszys­tko na opak
sto­py sa­me szły w drugą stronę

ale dziś wiem dzięki tobie
że wszys­tko co zdołasz pokochać
sta­nie się kiedyś dobre

że zieleń to ciepła barwa
bo prze­cież ma Two­je oczy

i że masz ta­kie ciepłe ręce
bo zaw­sze miałaś ser­ce na dłoni

mo­jej Mamie 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 26 maja 2017, 10:14

P.S.

wołałeś mnie więc przychodzę
z li­tanią wiat­ru we włosach
i wzruszeń ni­cią wplecioną
w obrączki z kwitnących traw

wiem że długo czekałeś
wyśpiewały mi ma­jowe świerszcze

ale cza­sem mi da­leko do ludzi
i tyl­ko ty tak pot­ra­fisz
z bez­ludnej mnie ścieżki zawrócić
na­wet jeśli odejdę
daleko
jak stąd do gwiazd 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 24 maja 2017, 09:19

wierzę

gwiaz­dy to obietnica,
że niebo jest nam pisane
zaczy­na się na pro­gu serca
i nig­dy nie będzie mieć końca

więc gdy nie ma mnie cza­sem zbyt długo
wiedz że
smut­ki do snu układam
i czułym mil­cze­niem przykrywam

ko­lej­ny dzień spod chmur się podnosi
jak­by chciał siły nam dodać

to nic że znów ciebie nie spotkam
prze­cież kiedyś na mnie zaczekasz
na pro­gu wchodzące­go słońca 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 21 maja 2017, 08:22

dziewczynka w białej sukience

wciąż no­si ją pod powiekami
czu­je jej za­pach na skórze
choć mówi­li że nie istnieje
a jed­nak wi­duje ją wszędzie

ugi­nają się od jej bieli czereśnie

zak­witły znów
mi­mo chłodu
i nies­przy­jających warunków

a po­dob­no zeszłej jesieni
im także ktoś złamał serce 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 8 maja 2017, 11:44

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 21:41.Rodia sko­men­to­wał tek­st zimowe jabłka

wczoraj, 12:49carolyna sko­men­to­wał tek­st zimowe jabłka

wczoraj, 12:07Naja sko­men­to­wał tek­st adventus

wczoraj, 11:42giulietka sko­men­to­wał tek­st errata

wczoraj, 10:02Adnachiel sko­men­to­wał tek­st adventus

wczoraj, 09:50giulietka sko­men­to­wał tek­st adventus

wczoraj, 09:31I.Anna sko­men­to­wał tek­st adventus

wczoraj, 09:17Adnachiel sko­men­to­wał tek­st adventus

wczoraj, 09:05giulietka sko­men­to­wał tek­st Wiem, że to głupie, [...]

wczoraj, 09:03giulietka sko­men­to­wał tek­st adventus