giulietka, teksty z marca 2011 roku

26 tekstów z mar­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Mie­sza­ne uczu­cia po­zos­ta­wiają osad na sercu. 

myśl
zebrała 87 fiszek • 31 marca 2011, 16:14

Spotkanie

Pat­rzyłeś na mnie jaśniejąc z tam­tej stro­ny poranka
Skrzydła roz­postarłeś na niebie jak duszy okiennice
W sreb­rnym py­le usiadłeś cichut­ko na ganku
Śpiący dom ci wyszep­tał moich snów tajemnice

Drżą jeszcze fi­ran­ki potrąco­ne uśmiechem
Ze­gar za­milkł, gdy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 29 fiszek • 30 marca 2011, 14:21

Zda­nie się na bieg wy­darzeń przy­nosi ulgę na krótką metę. 

aforyzm dnia z 16 listopada 2017 roku
zebrał 99 fiszek • 29 marca 2011, 13:02

Życzenie

Za­pom­nij me imię w modlitwach,
których nikt nie usłyszy,
nie pozwól by us­ta ot­wierały
i tak rozjątrzoną już ranę.
Nie szu­kaj mnie wśród słów,
gdy prawdę zam­knę w ciszy,
nie przychodź pod mo­je ok­no,
gdy zam­knę ser­ca bramę.
Wy­maż z pa­mięci szept wiatru,
wyrzuć za drzwi marzenia,
które przyszły nie w porę,
jak śnieg zabłąka­ny kwietniowy.
Nie szu­kaj naszej melodii
w dźwięku me­go milczenia
i tros­ki mo­jej nie znajduj
w słowach os­tatnich:
"bądź zdrowy"... 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 28 marca 2011, 16:22

Praw­da przychodzi cza­sem w zabłoco­nych bu­tach, ale sto­py zaw­sze ma czyste. 

myśl
zebrała 101 fiszek • 27 marca 2011, 11:41

Przy­jem­nością, której nie mu­simy so­bie nig­dy od­ma­wiać, jest spra­wianie in­nym przyjemności. 

myśl
zebrała 86 fiszek • 26 marca 2011, 09:33

Idąc ko­muś na rękę, możesz stra­cić grunt pod nogami. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 22 marca 2011, 14:10

Na­miętność to ta­niec na li­nie pożąda­nia, często bez ase­kurac­ji rozsądku. 

myśl
zebrała 92 fiszki • 21 marca 2011, 15:05

Zaw­sze znaj­dzie się dob­ry powód, by źle ko­goś ocenić. 

myśl
zebrała 95 fiszek • 20 marca 2011, 11:50

Kręgi czasu

Przem­kną sny dob­re przez palce
Jak doj­rzałe ziar­na pszenicy
Pył złoty się wzniesie nad czasem
Godzin, których nikt z nas nie liczył

Prze­toczy się lo­su młyńskie koło
Tocząc pianę uczuć wzburzonych
Upad­nie ser­ce na dno jak kamień
Znikną kręgi na­miętności uśpionych

A gdy na­dejdą znów no­ce bez po­wiet­rza
Taflę wo­dy zmąci two­je westchnienie
I roz­stąpią się fa­le zwątpienia
Nad pul­sującym na dnie kamieniem 

wiersz
zebrał 39 fiszek • 19 marca 2011, 09:50

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne