giulietka, teksty z marca 2013 roku

14 tekstów z mar­ca 2013 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Czekając na trzeci świt

W śniegu białych hortensj
strużka szkarłatu wciąż drży
choć to tak daw­no temu
nie za­goiły się rany

czy przyjdziesz
mi­mo trwo­gi, zwątpienia
i szczel­nie zam­kniętych drzwi

A jeśli sta­niesz wśród nas
czy przy łama­niu chleba
jeszcze będzie pałało w nas serce

i z wier­niej­szym od nas Tomaszem:
"Pan mój i Bóg mój" wyznamy... 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 30 marca 2013, 13:17

Cień Doliny Cedronu

ile bólu można pomieścić
w sple­cionych po­korą rękach
ile żalu uk­ryć przed światem
w cieniu bliźniących się powiek

jak cicha mu­siała wte­dy być noc
i ja­ki pus­ty ogród

kiedy klęczał
między niebem a ziemią rozdarty
ska­zany na samotność
Bóg
Człowiek 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 28 marca 2013, 11:00

Cza­sem naj­więcej treści za­myka­my w półsłowach. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 24 marca 2013, 15:59

(u)bóstwo

ni­by niewiele nam trze­ba do szczęścia
a jed­nak wciąż gra­ma nam brak
dni uciekają przez palce
ciułaczom ok­ruchów nadziei

trwo­nimy godzi­ny i lata
rzu­camy słowa na wiatr

a miłość biega bo­so po trawie
choć usu­wa nam ka­mienie spod stóp
ma niez­nośnie po­tar­ga­ne warkocze
i dziurawe
bez pokrycia
kieszenie 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 23 marca 2013, 16:25

Ok­rucha­mi spoj­rzeń nie na­sycisz serca. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 22 marca 2013, 15:24

Sny mam zielonookie

sto słońc mu­si zgasnąć
nim niebo
spad­nie nam złotym deszczem
na głowy

po szczęście bieg­nie się boso
między traw zielo­nosen­ny­mi rzęsami

na­wet najdłuższa zima
mu­si kiedyś się skończyć

i pachną mi już z rąk Twoich
pie­szczot ma­jowe wianki
choć śpi pod krą nasza rzeka
i skrzy­pi lód między nami 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 19 marca 2013, 20:00

mezalians

wychodząc za ciebie
przeszłam samą siebie 

aforyzm
zebrał 24 fiszki • 18 marca 2013, 18:46

Siloe

po­tyka­my się wciąż o kamienie
mi­jając zbyt wielu ludzi
prze­myj nam błotem oczy
niena­wiść jest śle­potą serca
naucz nas pat­rzeć na siebie
bez biel­ma
przez cudze łzy

nie mówisz nic
lecz zos­ta­wiasz ot­warte ra­miona i krzyż

światło się wbi­ja jak ciernie
w ośle­pione nagłym blas­kiem źrenice
by uj­rzeć prawdę o sobie
przeglądam się we włas­nych rękach 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 16 marca 2013, 11:25

Łat­wo dot­knąć człowieka, zwłaszcza gdy nie pot­ra­fimy go dosięgnąć. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 10 marca 2013, 10:04

Espresso

stąpa­my po księżyco­wych łąkach
choć świt zagląda nam w oczy

w pościeli jeszcze pachnie kardamon
a my 
spi­jamy esen­cję nocy
jak dwie ka­wy z jed­nej filiżanki

zam­knij cichut­ko drzwi
nim wyj­dziesz za próg naszej szafy

kwiaty no­cy są zbyt delikatne
na długie i chłod­ne dni
by­le prze­ciąg może je zabić
w zbyt chłod­ne bez twoich szeptów poranki 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 9 marca 2013, 09:21

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne