giulietka, teksty z marca 2014 roku

13 tekstów z mar­ca 2014 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Dno szuflady

W me­lodii kroków
w pus­tce komnat
mi­jam zam­knięte klat­ki z sercem
zbieram na wiatr rzu­cane słowa
by z nich pos­kle­jać mo­je wiersze

gdy dusz zam­kniętych okiennice
wiat­rem tęskno­ty noc kołysze
og­rze­wam snów at­ra­ment w dłoniach
ko­lej­ny list w bu­tel­ce piszę 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 30 marca 2014, 11:53

Przeczucie

prze­nikasz mnie
jak słońce
które­go nie wi­dać na ziemi
jak roz­pościera promienie
gdy w mgieł ko­konach się rodzi

nie widzę cię
ale przeczuwam
każdą cząsteczką skóry
jak pier­wszy wiosen­ny deszcz
jak miłość
która nag­le przychodzi 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 29 marca 2014, 10:06

Znaki

zos­ta­wiam uchy­lone serce
i sny tańczące na poduszce
niech słońce przez ot­warte okna
wed­rze się w za­kamar­ki duszy

wychodzę bo­so żeby poczuć
na włas­nej skórze tętno ziemi
opuszki palców znów zanurzyć
w po­wiet­rzu drżącym od zieleni

cichy szept skrzy­deł tuż przy skroni
kra­job­raz nieba w nas obudzi
zi­ma przeklęta w ser­cu minie
odpłyną z oczu smut­ku łodzie

Dedykowany 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 28 marca 2014, 13:12

sny niczyje

sa­mot­ność wras­ta we mnie
sącząc ciem­ność w źrenice
długi­mi pal­ca­mi księżyca
ma­luje ściegi wspom­nień na skroni

w ryt­mie two­jego oddechu
sta­wiam niepew­nie stopy
nad prze­paścią podłogi

a gdy­byś mnie so­bie wyśnił
skoczyłabym w ot­chłań boso
niesiona na skrzydłach nocy
by zasnąć w ko­konie twych dłoni 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 23 marca 2014, 08:51

Nataniel

w swoich ma­lut­kich rączkach
co dnia przy­nosisz mi światło
przy­pomi­nając o słońcu
co gdzieś tam pod ser­cem płonie
zbieram dziś szczęścia iskierki
i modlę się
by nig­dy nie zgasło
otu­lam drżącym szep­tem
i całą miłość wszechświata
wkładam w te drob­ne dłonie

syn­ko­wi w dniu urodzin

Odtwórz  

wiersz
zebrał 20 fiszek • 22 marca 2014, 09:10

Praw­dzi­we piekło - oglądać niebo zza krat. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 19 marca 2014, 12:00

naszyjnik

Zim­ny blask na­gich pereł
gaśnie w błęki­cie motyli
które przy­warły do skroni
ma­lując sny
które w oczach twych mokną

gru­bym sza­lem trosk otulona
zasłaniasz szczel­nie kotary

a praw­da sy­pia nago
i ma ot­warte wciąż okna 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 16 marca 2014, 11:01

Godzi­ny ofiaro­wane dzieciom są jak gwiaz­dy za­wie­sza­ne na ich niebie, będą wska­zywać im drogę, gdy nas kiedyś zabraknie.

moim Synkom 

myśl
zebrała 24 fiszki • 15 marca 2014, 09:48

Czap­ki z głów zdej­mu­jemy przed ludzką potęgą, mas­ki tyl­ko w ob­liczu miłości. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 13 marca 2014, 13:34

(nie)znajomy

nie znasz mo­jego głosu
lecz na pa­mięć
znasz kształt moich słów
niewy­powie­dzianych po zmroku
niesłyszal­nych jak serce

nie jest głuchy kto umie
mil­cze­nie brailem odczytać

nie jest ob­cy kto pot­ra­fi
ko­lor nieba zobaczyć
wpat­rując się nocą w nasze wiersze 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 9 marca 2014, 08:33

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne