giulietka, teksty z marca 2016 roku

10 tekstów z mar­ca 2016 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

nie moja strona lustra

naj­więcej pa­miętam z czasów
gdy niebo było niebieskie
a słońce jak mlecz czy rumianek

jeszcze na­wet zbyt dob­rze nie znałam się na zegarku
ale dla ciebie
nig­dy nie bra­kowało mi czasu

dziś nie odsłaniam już zasłon
już wiem
jak poszarzała [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 31 marca 2016, 08:57

wyznanie

to nie krzyż
ani w sto­pach Twych gwoździe
ani na­wet cier­niowa korona

pus­ty grób
i ta cisza bezbrzeżna
która krad­nie każdy mój oddech

i ta myśl
którą świat uczy­nił swym bogiem:
bo­ga nie ma

a ja szep­czę przez łzy widząc świt
nie ma nic
jeśli zwątpi­my, że Jesteś

Błogosławionych Świąt Zmar­twychwsta­nia Wszys­tkim Cytatowiczom! 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 26 marca 2016, 09:27

aniołysie

pier­wszy ciepły uśmiech
tam­tej zim­nej wiosny
jas­ny kos­myk włosów
w przedziwną his­to­rię dwóch losów wplątany

odkąd tu jesteście
bliższe ziemi niebo
choć trud­niej odchodzić
zos­ta­wiając wszędzie wasze małe ślady

a jed­nak tak lubię
gdy was ludzie mylą
cza­sem z aniołami 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 22 marca 2016, 13:05

Jej portret

ten błękit nie zaczy­na się w oczach
krąży w żyłach boleśnie
spływając pod nasze stopy
naj­czys­tszym niepojętym cierpieniem

jeszcze wczo­raj nie słyszałeś o niebie
te­raz możesz na us­tach je poczuć

kiedy klęczysz zdu­miony tuż przy niej
już wiesz
ile udźwignąć możesz
pod­party jed­nym spojrzeniem 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 18 marca 2016, 09:44

bogami jesteście*

*(Ps 82,6)

są twarze z cier­niami w tle
za­miast nieba
z dłońmi przy­bity­mi do serca
które­go nikt im nie odda

sto­py po­kaleczo­ne od wewnątrz
trud­ny­mi ludzki­mi drogami

ni­by po­dob­ni aniołom
mają zaw­sze ot­warte ramiona
jak krzyż
który wpi­sany jest w skrzydła 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 16 marca 2016, 09:42

między przęsłami

niebo jest tam gdzie nadzieja
pod­no­si z kolan
bez skrzydeł

ziemia tu­taj gdzie serce
mu­si cza­sem przyklęknąć

po­między jest tyl­ko most
zak­ry­ty mgłą i błękitem

i na­wet jeśli nie przyjdziesz
ja rzeka
zaw­sze tam będę 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 10 marca 2016, 13:31

(u)rodzaj

nie jes­tem ewą
choć tak jak ona chciałam być pierwszą
dla której wyrzekł się włas­ne­go żebra
skuszo­ny drugą połówką
niekom­plet­ny człowiek

mam w so­bie ty­le nazw
które się w głowie nie mieszczą

nieod­gadniętą naturę
sta­ram się po­mieścić w wersach
w których o poezję nie ocieram się nawet
ścierając śla­dy wzruszeń
zewnętrzną stroną dłoni
tuż koło twoich powiek 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 8 marca 2016, 07:53

To nie słowa się zużyły, to ludzie sta­li się zbyt nie(do)słowni. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 4 marca 2016, 08:24

wirtualny*

już nie śpię
ale czuję twoją bliskość
przez sny
które wi­rują w powietrzu
złotych piór cicho­białym tańcem

tyl­ko przy to­bie zdarza mi się
mówić przez sen
i śmiać przez łzy

gdy na dzień dobry
po­dajesz mi świt
w ciepłych dłoni błękit­nej filiżance

*wir­tual­ny - «stworzo­ny w ludzkim umyśle, ale praw­do­po­dob­nie is­tniejący w rzeczy­wis­tości lub mogący zais­tnieć» za sjp.pwn 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 3 marca 2016, 12:12

autoportret saute

lu­bię gdy mnie rozbierasz
z gru­boskórności milczenia

nie wzbra­niam się
gdy pod gra­fito­wego spoj­rze­nia de­likatną kreską
mo­je ry­sy łagod­nieją i miękną

za­nim mnie opuszkami
od stóp do głów zaczniesz stwarzać
uczyń mnie na swój obraz
i mo­je niepodobieństwo 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 2 marca 2016, 10:41

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne