giulietka, teksty z października 2011 roku

21 tekstów z paździer­ni­ka 2011 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Biała flaga

Za­wiesiłeś w powietrzu
nasze kruche istnienie
wątpli­wości bezdechem

Na brze­gu bezpłod­nych ust
rodzą się przedwcześnie
nie­chciane pytania

Pęka szkla­na kula
roz­bi­ta lo­su śmiechem

Tam gdzie
stał marzeń port
zos­tała tyl­ko ściana 

wiersz
zebrał 39 fiszek • 30 października 2011, 12:06

Zanim...

Czas burz minie
szron pos­reb­rzy sny moje
otu­li się znów ba­bim latem
ob­cy bez nas październik
przyj­dzie szczęście
jak zwyk­le nie w porę
syp­nie pod no­gi garść marzeń
którym nie po­zos­ta­liśmy wierni

Poz­biera­my ok­ruchy z podłogi
na­kar­mi­my ni­mi sta­re pragnienia
I tyl­ko żal będzie stąd odejść
nie za­bierając na drogę nic
prócz tęsknoty
i garści chwil przepasanych
wstążką twe­go imienia 

wiersz
zebrał 42 fiszki • 28 października 2011, 13:55

Rozpiętość uczuć

Kug­larz Czas roz­piął podstępnie
pajęczynę dni między nami
pop­rze­tykaną mis­ternie
ażuro­wym milczeniem

Cza­sem świt się przedziera
między życia nitkami
które łza­mi się mienią

Zbyt mocne
by nas od siebie oderwać
zbyt słabe by nas utrzymać
za­wie­szo­nych bezradnie
między niebem a ziemią 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 26 października 2011, 16:28

Autsajderom

Po­pat­rz jak mi­ja nas życie
a my wciąż idziemy pod prąd
wys­ta­wiamy twarz dum­nie na wiatr
choć nad na­mi zbiera się na burzę

Gdzieś obok tętent kopyt
to ga­lopu­je świat
a my znów na kolanach
i tyl­ko z prochu ziemi
pod­no­si nas wiary mgła
że dom jest już za tym wzgórzem 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 24 października 2011, 09:47

Róża wiatrów

Ot­wierając kwiat rączek
małych jak łupinki
włożyć chciałabym wszechświat
w te drob­niut­kie dłonie

Wrzu­cam jed­nak tylko
miłości małe ziarenka
i otu­lam przed złym wiatrem
czuj­nym jak mor­ska latarnia
zat­roska­nym spojrzeniem

Nie wiem jak daleko
roz­sta­je naszej drogi
ani dokąd prowadzą
dwie kręte ścieżki za domem

Lecz nim się zatrzymam
przed wie­czności progiem
zos­ta­wię Wam w ok­nie serca
lampę co wie­cznie płonie

moim Synkom 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 22 października 2011, 17:46

Pleciony most

Wpat­ruję się w zmyślo­ne freski
cieni naszych splecionych
na ścianie

I pachną mi wian­ki ziół
ma­lowa­nych na szybie
oddechem

Za­mykam po­wieki dniom
nim ośle­pi nas noc
lampionami

Roz­wie­szając zwodzo­ny most
między świętością serc
a ust grzechem 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 21 października 2011, 19:12

Od­chodząc, choćby na pal­cach, nie zagłuszysz sumienia. 

myśl
zebrała 93 fiszki • 20 października 2011, 16:39

Kroplą na piasku pisane

Stoimy na moście czasu
Nad lo­su ciem­ny­mi wodami
Odmęty twoich oczu
Wołają i kuszą swą głębią
Lecz nim ich toń szmaragdowa
Ser­ce mo­je omami
Na­maluję ci pi­saków rucho­mych
Fa­le pod powiekami
Co na pus­ty­ni myśli
W tańcu ziare­nek się kłębią

Czy może war­tki nurt
Prag­nieniom rze­ki sprostać?
I czy szczęśli­wy jest strumień
Gdy sto­py wędrow­ca obmyje?
Jak morze w krop­li wody
Tak w nas śmier­telna postać
Na­daje płyn­ność istnieniu
Choć sa­ma w odmętach ginie 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 19 października 2011, 12:48

Czwarta pora miłości

Czas nie oszczędzi łąkom naszym zieleni
za sreb­rników garść
zdraj­ca szron
zet­nie w nas kwitnące ogrody
zim­ne światło gwiazd nie og­rze­je nam dłoni
gdy nas­taną dla duszy
ok­radzione ze szczęścia ok­ruchów dni słoty

Od­chodzi­my od słonecznej polany
co­raz dalej
ob­cym twarzom niż sobie
bar­dziej wierni
I tyl­ko tych jed­nych oczu szukamy
w których cały ból is­tnienia zatopimy
i zgi­niemy
po­zos­tając nieśmiertelni 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 17 października 2011, 19:49

Naj­chętniej lu­bimy czy­tać to, co nam nie pisane. 

aforyzm
zebrał 185 fiszek • 15 października 2011, 10:36

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne