giulietka, teksty z października 2012 roku

17 tekstów z paździer­ni­ka 2012 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Sen o lataniu

gu­bimy ok­ruchy słów
zbyt lekkich
bez znaczenia
wy­tartą mapą powiek
szu­kamy kształtów w ciemności

w snach do­tyka­my nieba
roz­postar­ty­mi skrzydłami

a później bladzi jak świt
sza­rością dnia upadamy
nim słońce uk­rzyżuje nam dłonie
na roz­sta­jach miłości


in­spi­rac­ja: "Lęk wy­sokości jest moim bo­giem", Rodion 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 28 października 2012, 08:50

Post bez scriptum

Choć na pro­gu ser­ca listopad
miłość pu­ka do drzwi
los wy­syła nam listy
pal­cem na wodzie pisane

cza­sem całe przesłanie
mieści się w Ps.

całe życie w dwóch słowach
dłoni per­ga­min drży
jak list na który ktoś czekał
niedo­kończo­ny testament 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 27 października 2012, 17:29

Nie chce­my być noszo­ne na rękach, lecz pod powiekami. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 24 października 2012, 19:37

Szara godzina

pod po­wieka­mi snu­je się światłowodem
mglis­ta miast bezsenność
płacze list niedoczytany
niesiony od­dechem nocy
pus­ty­mi ulicami

po­tyka­my się wciąż spojrzeniem
o naszych dłoni niepewność

gu­bimy tuż za rogiem
na pus­tych słów targowisku
by później na skra­ju ramion
szu­kać wszys­tki­mi zmysłami 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 21 października 2012, 17:34

co­famy zegary
gdy czas płynie przez palce
na złość wskazówkom 

haiku
zebrał 28 fiszek • 20 października 2012, 08:54

Trze­ci upadek

Po­tyka się wciąż o ludzi,
kto ma ser­ce na dłoni. 

aforyzm
zebrał 31 fiszek • 18 października 2012, 19:19

Naj­trud­niej zat­rzy­mać tych, którzy od­chodzą powoli. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 16 października 2012, 19:16

Nie do powiedzenia

wy­padasz mi z dłoni
jak list
zbyt ciężki­mi pieczęto­wany słowami
przyg­niata nas cisza
jak łza
błąkająca się nocą na poduszkach

ktoś prze­ciął mi drogę do ciebie
pa­pilar­ny­mi liniami

jest ty­le słów między nami
które chcieli­byśmy so­bie wyszeptać

może bym krzyknęła za tobą
lecz niepew­ność
sznu­ruje nam usta 

wiersz
zebrał 36 fiszek • 15 października 2012, 18:48

Przemoknięci czekaniem

Znów jesień
pod mgieł baldachimem
śni mod­ry sen wier­na rzeka
i niebo gwiazd wodospady
sy­pie nam garściami na skronie

Twój anioł już mnie nie odwiedza
pew­nie mok­nie wciąż w złotym deszczu
na jed­nym z ka­mien­nych mostów

Cze­kam co noc
lecz choćbyś przechodził
nie zdołam ciebie zatrzymać
bo ty masz dwa lśniące skrzydła
a ja - - jak­by z wos­ku dłonie 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 14 października 2012, 16:33

Sa­mot­ność to pułap­ka, gdy sta­je się azylem. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 13 października 2012, 15:03

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne