giulietka, teksty z października 2014 roku

6 tekstów z paździer­ni­ka 2014 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

ZaĆmieNie

w długie je­sien­ne wieczory
cho­wam sny o tobie
po kątach
i kiedy nikt nie patrzy
wy­pycham marze­niami kieszenie
w moim wyśnionym domu
roz­wie­szam smut­ki w oknach
i na pro­gu tęsknoty
słów za­palam lampiony
może w zi­mowe noce
będą wodzić cię na pokuszenie 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 30 października 2014, 13:55

skraj(nie)

nie ufam swoim zmysłom
kiedy pod­chodzisz zbyt blisko
za­cis­kam moc­no powieki
gdy szept prze­nika przez skronie

nie wol­no nam mówić nic
ale zdradza nas wszystko

im bar­dziej mimochodem
mi­jamy się na spoj­rzeń urwisku
tym bliższa mi źre­nic twych przełęcz
i ra­mion ska­lis­te granie 

erotyk
zebrał 22 fiszki • 25 października 2014, 16:24

A noce są coraz chłodniejsze...

gra­fito­wo nieobec­nym spojrzeniem
po­tykam się o twój uśmiech za szybą
mi­mocho­dem od­trącam rękę
którą można przyłożyć do rany

zbyt da­leka dla bliskich
bliższa dla tych
co odchodzą

zasłaniam szczel­nie okna
nasłuchując kroków na schodach
przy­tulam po­liczek do lustra
gdy nikt już nie cze­ka pod drzwiami 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 22 października 2014, 18:30

ślepy zaułek

naj­trud­niej wra­cać tam
gdzie się odeszło od zmysłów
nie zos­ta­wiając śladów
na­wet jeśli dla kogoś
wraz z ni­mi osunęła się ziemia

a później na próżno szukamy
siebie w nie naszych snach

błądzi­my ob­cy­mi ścieżkami
po­tykając o włas­ny strach
zasłaniamy uśmiechem
zbyt późno ot­warte oczy
za który­mi ni­kogo już nie ma 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 19 października 2014, 18:32

Jest nie­szczęście, nad którym na­leży się pochylić.
Jest ból, przez który trze­ba przejść.
I cier­pienie, przed którym można tyl­ko uklęknąć. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 12 października 2014, 11:01

Biały cień

Dzieli nas sze­lest skrzydeł
Co szu­mią po­za zmysłami
I dźwięki mod­litw bez słów
Wznoszących się z mgłami o świcie

Za­wie­sze­ni w dwóch różnych światach
A jed­nak się przenikamy
Do­tykając tych sa­mych gwiazd
Niewidzial­ny­mi rzęsami

Mi­jaj­my się niepostrzeżenie
Snując się w sa­mot­ne wieczory
Przez dziw­nie zna­jome ulice 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 2 października 2014, 13:02

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne