giulietka, teksty z października 2016 roku

10 tekstów z paździer­ni­ka 2016 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

niedowierzanie

kim był ten młody pan
który cze­kał pod jej oknami
i kim była ta piękna pani
może pi­sała mu wiersze

czy to możliwe
że nig­dy więcej się nie spotkali

wczo­raj widziałam go w parku
na ławce
z chryzantemami

a może jest ta­ka miłość
która nie wie­rzy śmierci
na­wet gdy pękło serce 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 31 października 2016, 07:24

kamienny sen

za­mykam oczy by le­piej cię zobaczyć
ale widzę tyl­ko czer­wo­ne jabłka
które jak ziem­ska niepewność
chwieją się i tańczą na wietrze

która to już je­sień bez ciebie

na­wet w snach mnie już nie odwiedzasz
co­raz rzadziej za­palam ci znicze

a jed­nak gdy w zi­mowy poranek
kładę dłoń na ka­mien­nej płycie
nie mogę się op­rzeć wrażeniu
że słyszę jak bi­je ci serce 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 30 października 2016, 08:32

latarnia

znasz mnie
nie wychodzę na brzeg
w na­miętności przypływie

byłam tu przed twoim dzień dobry
i będę po do widzenia

cza­sem tyl­ko jak białą flagę
na brze­gu za­wie­szam wzrok

nau­czyłam się żyć bez powietrza
trzy­mając cię jak naj­da­lej od ust
i od­ma­wiać so­bie twoich dłoni
które kruszą mnie
choć nie jes­tem z kamienia 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 28 października 2016, 07:32

o tej co wszystko przetrzyma

jest miłość jak opłatek
tak krucha że strach wziąć ją w dłonie

i ta jak chleb powszedni
spa­dający ok­rucha­mi na ziemię
bo nie śmiał śnić o niebie

jest miłość czu­wająca przy świeczce
z niedo­kończo­nym szalikiem
i sna­mi o rękawiczkach

czy­tasz z niedowierzaniem
może nie spot­kałeś jej jeszcze

nie mar­tw się
kiedyś sa­ma cię znajdzie
ona nie szu­ka siebie 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 26 października 2016, 07:46

odcienie bieli

wypłowiało tam­to la­to na zdjęciach
i dni nas dzielą jak wieki

noc płacze rzew­ny­mi łzami
szy­by milczą
że nic się nie stało

przyj­dzie świt
mgłami myśli oplecie
jak rąbek ślub­nej sukienki

wrócą łzy
od przy­siąg gorętsze
i dni bez­tros­ko niebieskie

położę głowę na twoim ramieniu
jak zi­mowe słońce
na niebie błękit­nej koszuli

Odtwórz  

wiersz
zebrał 12 fiszek • 22 października 2016, 08:52

prześwity niebieskie

poczułaś to ciepło
na twarzy
jak­by ktoś musnął cię słońcem
od­wrócił się w tłumie ludzi
i wszys­tko pojaśniało

z bijącym moc­no sercem
przes­koczyłaś kałużę

już chciałaś drżącą dłonią
uchwy­cić się je­go ramion
gdy w morzu ob­cych twarzy
jak krop­la się rozpłynął

stałaś tam przy­bita gwoździami
do skrzyżowa­nia ulic

jak mogłaś aż tak się pomylić
nie
to nie był twój anioł 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 19 października 2016, 08:03

o zimowych aniołach

ten szron
jak wszys­tko w moim życiu
zwa­lił mi się na głowę

już miałam założyć szalik
za­cis­kać złość w rękawiczkach

gdy z pier­wszym płat­kiem śniegu
nag­le mi przyszedłeś do głowy
niedzisiejszy
ponadczasowy

cze­kający z dobrą nowiną
wyt­rwa­le pod moim oknem
z zakłopo­taniem na bla­do-różowych policzkach 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 17 października 2016, 11:00

w oknie

na­dejdą po­ran­ki bez wschodów
i no­ce bez uniesień
gdy na­wet światło załamie
ręce nad mo­ja głową

klucz żurawi
telegram
że kiedyś mi­nie ta jesień

kar­mione nadzieją kwiaty
zak­witną w środ­ku zimy
na za­marzniętej szybie
ma­lowa­nej przez­roczystą tęsknotą 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 12 października 2016, 06:55

po drugiej stronie ulicy

ma­mią nas szkla­ne domy
i mos­ty zwodzo­ne do nieba
na których nikt nie czeka
zim­ne ściany
pus­te okna
nic więcej

jest coś
co mnie w to­bie od zawsze
urze­ka i onieśmiela

psze­niczne światło w oczach
które ma za­pach chleba
drogowskaz
że są ta­kie domy
w których nie marzną ręce 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 7 października 2016, 07:57

odcienie samotności

gdy kiedyś two­je imię
jak szklan­ka wy­pad­nie mi z rąk
i po­toczy się po ser­ca podłodze
nasze zmyślo­ne życie

w sza­rości między nocą a dniem
roz­prosz smugą światła mój lęk

i opuszka­mi palców
opo­wiedz jak dziec­ku przez sen
naszą naj­krótszą historię
o nies­kończo­nym błękicie 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 5 października 2016, 09:44

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne