giulietka, teksty z sierpnia 2012 roku

20 tekstów z sier­pnia 2012 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Oczy zmęczone błękitem

ta cisza
budzi ze snu
odłam­kiem snów ser­ce kaleczy
i połama­nymi skrzydłami
ma­luje styg­ma­ty na niebie

ta cisza
pow­ro­zem krępuje
różańcem z łez hiobowych
niewy­powie­dziane mod­litwy kołysze

i łamie się w nas niepewność
gdy ziemia jest zbyt odległa
a niebo
umiera najciszej
w sza­rości o której nikt nie wie 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 31 sierpnia 2012, 11:25

Nie bierz do ser­ca wszys­tkiego, co in­ni mają na ustach. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 29 sierpnia 2012, 11:35

Długość cienia samotności*

ciężko opa­da pył gwiazd
na poobi­jane kolana
próbuję ut­rzy­mać na rzęsach
słońca pul­sujące wspomnienie

z głową na włas­nym ramieniu
za­tapiam źre­nice w twych snach

na po­wiekach czai się lęk
rozłożył krucze skrzydła na twarzy
a życie wy­cieka ze mnie
pow­szed­nich smutków strumieniem
 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 28 sierpnia 2012, 09:59

Py­tania lu­bią się mnożyć, gdy są cho­wane pod koc.

in­spi­rac­ja AgaZo 

myśl
zebrała 34 fiszki • 27 sierpnia 2012, 09:47

Saute

nie pat­rzysz kochan­kom snów w oczy
po­wieki masz cięższe niż głaz
a jed­nak czuję na szyi
twoich źre­nic szlachet­ne kamienie

musnąłeś us­ta­mi skronie
w tańcu
je­dyny raz

a te­raz drży we mnie śmiałość
gdy głowę pochy­lasz nisko
i od­wra­cając wzrok
pieścisz mo­je nadgarstki
każdym skry­wanym spojrzeniem

Odtwórz  

erotyk
zebrał 24 fiszki • 26 sierpnia 2012, 11:10

mgła nos­talgią drży
la­to ser­ce zamyka
na klucz żurawi 

haiku
zebrał 29 fiszek • 25 sierpnia 2012, 10:19

Zaw­sze znajdą się ta­cy, którzy bu­dowa­nie mos­tu nazwą rzu­caniem kłód pod nogi. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 24 sierpnia 2012, 09:14

Gdy od ludzi bliższe księżyce...

Opa­dają bez­sze­les­tnym zwątpieniem
słowa jak roz­wiąza­ne sznurówki
gdy sa­mot­ności gorset
po­luźniły dłonie no­cy na chwilę

cienie rąk w wachlarz złożone
ma­lują niemożli­wy wschód słońca
na fa­lach zgniecionej sukni

i tyl­ko księżyc zagląda jej w oczy
i lu­natycznym dotykiem
od­garnia ze skroni
złych myśli czar­ne motyle 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 23 sierpnia 2012, 09:55

Nie wszys­tko szcze­re, co się szczerzy. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 22 sierpnia 2012, 16:44

W morzu pias­ku źdźbło tra­wy jest perłą. 

aforyzm
zebrał 32 fiszki • 21 sierpnia 2012, 10:01

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 17:17yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 10:52onejka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 06:53giulietka sko­men­to­wał tek­st upleciona z uczuć pra­wości i [...]

wczoraj, 06:52giulietka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

wczoraj, 06:51giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 19:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:04giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Lśnienie

przedwczoraj, 12:02giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 10:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]