giulietka, teksty z sierpnia 2013 roku

11 tekstów z sier­pnia 2013 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Kosmod(r)om

czy jeszcze żyje w nas chłopiec
co płacze gdy spad­nie gwiazda
i kocha je­dyną różę
wśród ty­siąca róż bez znaczenia
a może
nie widzisz już nawet
jak niebo się w to­bie zamyka
bo prze­cież gdy ser­ce pęka
nie roz­stępu­je się ziemia 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 29 sierpnia 2013, 19:37

od ty­lu lat kład­li się spać obok siebie
ale do­piero te­go dnia
gdy o świ­cie nie uj­rzał jej obok
zro­zumiał jak późno się obudził 

anegdota
zebrała 41 fiszek • 27 sierpnia 2013, 19:36

Nie mar­twią mnie ra­ny na sto­pach, lecz dro­ga, która zbyt szyb­ko się kończy. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 25 sierpnia 2013, 09:09

Miasto gasnących księżyców

Znów idę przez zaklętych miast ciszę
mgła roz­bi­ja się o szkiele­ty domów
za­topione okręty snów
pod po­wieka­mi okien­nic kołyszę
Podążam za zna­jomą melodią
na pa­mięć serca
w rytm kroków
i wiem już
od­najdę cię na moście aniołów
z płonącą w ręku pochodnią
cze­kające­go na słońce
w alei wy­gasłych lampionów 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 24 sierpnia 2013, 10:05

Ślad dziecięcej dłoni na szy­bie, po­ruszo­na wes­tchnieniami fi­ran­ka, fi­liżan­ka pa­rująca ocze­kiwa­niem, wgłębienie po czyimś po­liczku na ciepłej jeszcze pościeli, w przed­po­koju bu­ty roz­rzu­cone w pośpie­chu przez niecier­pli­we stopy...

Ser­ca domów biją w ryt­mie wycze­kiwa­nych kroków. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 22 sierpnia 2013, 09:35

niewidzialne mosty

za­rys aniel­skich skrzydeł
od­bi­tych w psze­nicznym gwiazd złocie
pi­sane krop­la­mi rosy
sier­pniowe opowieści

po­ran­ki pod mgłą skrywające
dni let­nich tajemnice

deszczo­we wie­czo­ry
w dwóch oknach
spędzo­ne przy jed­nej świecy

a wszys­tko ut­ka­ne z tęsknoty
która się w niebie
nie mieści

trzy la­ta później... for Adnachiel 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 19 sierpnia 2013, 18:49

sierpniowe wianki

uklęknę dziś przy tobie
przy złotych zbóż ołtarzu
ba­bie la­to stułą
znów nam zwiąże dłonie

wiatr nam szep­nie do ucha:
długo i szczęśliwie

i por­wie do nieboskłonu
zaklęcia niespełnione
zapląta­ne jak gwiazdy
w sier­pniowych mgieł welonie

09.08.2013 dedykowany 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 9 sierpnia 2013, 14:25

Nie zat­rzy­masz słońca, za­cis­kając powieki. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 6 sierpnia 2013, 17:35

Roz­gwieżdżona ga­lak­ty­ka to tyl­ko kur­ty­na, neono­wy afisz.
Jak piękny teatr mu­si kryć się za nią... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 4 sierpnia 2013, 14:03

Skamieniali

jes­teśmy jak sta­re kamienice
z okien uśpiony­mi sercami
cza­sem tyl­ko księżyc
bezwiednie
gładzi na mar­murze pęknięcia

czas się toczy jak blasza­na zabawka
która kiedyś wpad­nie w śle­py zaułek

nie od­ku­pi nas noc
choćby płakała per­seidów złoty­mi łzami
nie oca­li świt
choćby mgłami
snuł w mat­ni ulic zaklęcia 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 3 sierpnia 2013, 19:53

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne