giulietka, teksty z sierpnia 2014 roku

7 tekstów z sier­pnia 2014 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

lato nas uczy odchodzić

jest ta­ki smu­tek przed drogą
co nie układa się w wersy
po­woli opuszcza na ziemię
ciężkich myśli korale

zos­ta­wia drzwi uchylone
i głuche bez kroków schody
mil­cze­niem za­myka furtkę
gdzie śpią tęsknotą ogrody
nim obudzi nas zima
złym szeptem
że to la­to nam nie śniło się wcale 

wiersz dnia z 15 listopada 2015 roku
zebrał 36 fiszek • 30 sierpnia 2014, 10:19

(nie)oczekiwanie

jak da­leki wy­daje się świat
gdy się od­chodzi od zmysłów
zos­ta­wiając na skra­ju dnia
resztki słońc
do których nie sięgam pamięcią

strzępki dni
po pus­tym placu
gna wiatr
i ten spokój, gdy się nie ma już nic
tyl­ko w mro­ku przebłys­ki wspomnień
co jak łzy
w ok­nach ka­mienic się kręcą 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 28 sierpnia 2014, 15:18

Czas niedokonany

gdy­by ktoś wy­supłać mnie mógł
z jed­wabne­go ko­konu milczenia
gdy­by słowa mogły znów dotrzeć
tam gdzie ser­cu najbliżej

może biegałabym bo­so po łące
z nit­ka­mi ba­biego la­ta na skroniach
może stąpając niepew­nie po ziemi
uwie­rzyłabym że umiem latać

ale dziś
zdjęte z krzyża ramiona
tak trud­no do­paso­wać do skrzydeł
 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 27 sierpnia 2014, 09:42

ścieżka za domem

niebo jest bliżej niż myślisz
wys­tar­czy przejść przez drogę
tyl­ko wyplątać dłonie
z pow­rozów codzien­nych spraw
i jeszcze sto­py uwolnić
z cier­ni przy­ziem­nych marzeń
a później przejść przez łąkę
nie od­wra­cając głowy
op­rzeć się słod­kiej woni
kwitnącej macierzanki
i odejść tak jak się przyszło
nie zos­ta­wiając śladów
na białej pus­ty­ni traw 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 16 sierpnia 2014, 14:04

Noc nad przełomem

Szkarłat­ny księżyc
w tle dziw­nie jas­na let­nia noc
cho­wam wzrok
za głęboką snów wodą
mgła opa­da nad ko­roną gór
a ja cze­kam wtu­lona w szum gwiazd
i tyl­ko Bóg je­den wie
jak bar­dzo
w ta­kie no­ce można tęsknić za tobą

Szczaw­ni­ca 08.08.14 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 11 sierpnia 2014, 17:18

słona woda

chciałeś dot­knąć mnie
dziw­nej niepoznanej
za­nurzyć myśli w moim szaleństwie
głęboko
spa­lone mosty
zburzo­ny port
roz­bi­te szkło
a ty cze­kasz tam wciąż
na pękniętym progu
cho­ciaż wiesz że kiedyś znowu
stanę na skra­ju twoich źrenic
i będę ci solą w oku 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 3 sierpnia 2014, 10:42

Chciwość

chciałam od życia zbyt wiele
lecz dla siebie nie mam już nic
tyl­ko te skraw­ki nieba
za które płaci się słono
łzą co w oku się kręci

i jeszcze w ser­ca szufladzie
twój ry­sopis wy­cięty na dnie

i choćby kiedyś sam Bóg
chciał przym­knąć
na zachłan­ność mą oko
znaj­dzie cię uk­ry­tego głęboko
w za­kamar­kach mej niepamięci 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 1 sierpnia 2014, 08:44

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne