giulietka, teksty ze stycznia 2012 roku

21 tekstów ze stycznia 2012 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Nau­czy­liśmy się mówić w dob­rej wie­rze i tyl­ko mil­czeć nie umiemy bez wątpienia... 

myśl
zebrała 89 fiszek • 31 stycznia 2012, 12:49

Wszystko zaczyna się na brzegu ust...

Chwi­la nab­rzmiała mil­cze­niem
ciężarem szkła spa­da z rzęs
i na po­liczku w półcieniach
zmysłowo ze światłem dnia tańczy

Lżej­sze od szep­tu słów skrzydła
na których sto­pi się wosk
a jed­nak wzlecą nadzieją
ku słońca śmier­telnej tarczy

Wszys­tko co zrodzi się w nas
choćby se­kundą pragnienia
i dot­knie choćby muśnięciem
bla­dości naszych warg

To wszys­tko na brze­gu ust
przypływem się ciepłym zaczyna
i wszys­tko na ich skraju
jak nad prze­paścią się kończy 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 30 stycznia 2012, 12:03

Niewierna

Nie boję się odchodzić
ani te­go cienia
który dzień zos­ta­wi na twoich powiekach

Nie raz już widziałam
jak niebo umiera
kładąc zorzy ru­mieniec na ko­lanach nocy

Ona jest wierniejsza
niż najgłębsza rzeka 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 29 stycznia 2012, 11:48

Styczniowe niezapominajki

Słońce dziś wzej­dzie inaczej
choć dla nas zaw­sze za wcześnie
kładąc na twoim progu
garść życzeń szep­ta­nych nocami

A kiedy mróz o poranku
kwiaty snów moich zetnie

Włożę je między wiersze
otulę dłoni ciepłem
i będę cze­kać przy oknie
aż sto­pi noc szklaną ścianę
między naszy­mi światami 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 28 stycznia 2012, 00:05

Ogień na szkle

Stąpa­my co­raz nie pewniej
po cien­kim lodzie zwątpienia
a jed­nak na­dal szukamy
tuż obok swoich dłoni

I choć to nieostrożne
roz­nieca­my na szkle rze­ki płomienie

A później na krach mi­mo bólu
tu­limy w ra­mionach ten ogień
na­wet jeśli przez niego
cały nasz świat zatonie 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 26 stycznia 2012, 15:32

Można spędzić życie u czy­jegoś bo­ku lub po pros­tu żyć obok. 

myśl
zebrała 93 fiszki • 25 stycznia 2012, 10:18

Konstelacja Kota

Nie umiem pi­sać o tobie
bo tam­te no­ce sier­pniowe daleko
i co­raz trud­niej twe imię
wpla­tać mi w wian­ki wierszy

Widziałam dziś nasz gwiazdozbiór
choć to nie nasze już niebo

Popląta­nymi drogami
ze związa­nymi rękami
wciąż podążamy do niego

Myślałam dziś
czy na mnie zaczekasz
jeśli dot­rzesz kiedyś tam pierwszy 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 24 stycznia 2012, 09:57

Droga do domu

Ta sa­ma łąka pachnąca chab­ra­mi, ru­mian­ka­mi i dziuraw­cem. Wy­sokie kłosy kwitnących traw znów szu­mią mi wy­soko po­nad głową. Biegnę bez­troską niecier­pli­wością bo­sych stópek przedzierających się chci­wie przez szu­miącą puszczę traw. Jeszcze tylko [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 7 fiszek • 23 stycznia 2012, 20:22

Chwila nieuwagi

Niech skończy się wreszcie ten dzień
pod­party na niepew­ności powiekach
po­tykam się rzęsa­mi o twój cień
ty wzro­kiem niespokojnym
przed moim niepat­rze­niem uciekasz

I tyl­ko w po­wiet­rzu pomiędzy
coś nieunik­nione­go znów tańczy
chciałam uk­ryć ten pożar
za zasłoną wier­szy

tyl­ko ty mi tak całujesz nadgarstki 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 22 stycznia 2012, 09:53

Gorzki smak pomarańczy

W łyżeczki chłod­nym odbiciu
za­tapiasz chwi­le tęsknoty
na mętnym dnie fi­liżan­ki
szu­kasz dnia który nie przyszedł
a przyszłość z fu­sami tańczy

Her­batą za­pijasz mrok
go­ryczą snów nie osłodzisz

Już wiesz to dla ciebie ten kielich
wy­pijasz z roz­koszą do dna
choć miłość gorzki ma smak
zielo­nej pomarańczy 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 20 stycznia 2012, 17:10

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 17:17yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 10:52onejka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 06:53giulietka sko­men­to­wał tek­st upleciona z uczuć pra­wości i [...]

wczoraj, 06:52giulietka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

wczoraj, 06:51giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 19:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:04giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Lśnienie

przedwczoraj, 12:02giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 10:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]