giulietka, teksty ze stycznia 2014 roku

11 tekstów ze stycznia 2014 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Biali ludzie też mają różne ko­lory duszy. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 26 stycznia 2014, 12:58

W przybliżeniu

wołają mnie twoim głosem
pus­te uliczki miasta
gasną ko­lej­no lampiony
śnieg skrzy­pi niczyimi krokami

czy zdążę
nim w twoim oknie
um­rze os­tatnia gwiazda?

na­wet najdłuższa noc
kończy się wscho­dem słońca
na­wet naj­krótsza miłość
zaczy­na i kończy czekaniem 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 25 stycznia 2014, 10:02

Gdy poj­miemy, co w nas nieśmier­telne, łat­wiej jest przemijać. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 21 stycznia 2014, 13:45

po drugiej stronie lustra

mil­czę o tobie
tyl­ko ser­ce mówi przez sen
skrzą się w oczach
za­topione na dnie tajemnice

mi­jamy się
jak noc i dzień

dwa słońca na jed­nym niebie
za­kocha­ne w swoim od­bi­ciu księżyce 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 19 stycznia 2014, 10:15

Zatrzymani w kadrze

obiecałam, że kiedyś tu wrócę
więc brnę do ciebie
przez wspom­nień śnieżycę

białe drzewo
ta sa­ma furtka
i studnia
przy niej ty z pa­piero­wym bukietem

na ławeczce sie­dzi drob­na staruszka
uśmie­cha się

a więc to było życie... 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 18 stycznia 2014, 09:55

Praw­dzi­wa ko­biecość zaczy­na się w umyśle ko­biety, a kończy w ser­cu mężczyzny. 

aforyzm
zebrał 40 fiszek • 17 stycznia 2014, 11:17

Dob­ry dzień zaczy­na się wte­dy, gdy słońce wschodzi w nas samych.

Dob­re­go dnia Cytatowicze! 

myśl
zebrała 25 fiszek • 15 stycznia 2014, 10:59

Pisane resztkami słońca

Ko­lej­ny dzień spa­da z chmur
błogosławieństwem promieni
chce dot­rzeć do naszych źrenic
a w nas
jak­by słońce znów zaszło

Cieniem płynącym spod rzęs
piszę do ciebie list
uśmie­chem mi­nionych dni
prze­tykam każdy wers

Za­mykam w kryształkach dłoni
chro­niąc przed wiat­rem złym
i niosę na próg two­jej duszy
niech znów prze­nik­nie ją światło

In­spi­red by Adnachiel 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 11 stycznia 2014, 12:24

Dotąd sięgam pamięcią

tam­te la­ta pachnące psze­nicą
porósł już gru­by mech
i za­mieniły się w kamień
oczy ka­piące dobrocią
i tyl­ko tam­te dłonie
duże i ciepłe jak chleb
śnią mi się cza­sem pod głową
i nie chcę ich od­dać niebu
zno­wu czuję przez sen
jak z włosów od­garniają mi śnieg
od­ległą grud­niową nocą 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 5 stycznia 2014, 12:14

Widnokrąg

nieśmier­telność to te skrzydła w nas samych
roz­postar­te na zbo­lałych ramionach

nie płacz
to tyl­ko życie
mi­nie jak in­ne sny

tęskni­my za po­ran­ka­mi sprzed lat
a słońce nag­le pięknieje
gdy nad skro­nią ziemi pochylone
złoży po­całunek nim skona 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 4 stycznia 2014, 10:20

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne