giulietka, teksty ze stycznia 2015 roku

14 tekstów ze stycznia 2015 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

tam gdzie zawsze

nie myślę, że los nas oszukał
choć cza­sem mam wrażenie
że ktoś nam urzekł ogród
za­sypał zna­jome ścieżki
białą am­nezją śniegu

wiem
że mnie cza­sem odwiedzasz
zos­ta­wiasz śla­dy w powietrzu

za­padasz we mnie
jak noc
z każdą gasnącą gwiazdą

i wiem już co miałeś na myśli
kiedy mówiłeś że noc
jest zaw­sze o niebo piękniejsza
na drugim
od­ległym brzegu 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 30 stycznia 2015, 09:26

światło dzienne

choć po­liczo­no nam dni
nie wszys­tkie odmierzone
może dla­tego
od­ległość ser­ca nie zna miary

gdy co­raz krótsze noce
pięknieje każdy świt

kiedy o sza­rej godzinie
wychodzę bo­so na schody
słyszę zna­jomy szum skrzy­deł

i wiem już
choć z deszczem przychodzisz
żaden ko­lej­ny świt
nig­dy nie będzie już szary 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 27 stycznia 2015, 12:48

rosa

dzień jak kaptur
mgłą na skro­nie opada
nie do wiary
ile sza­rości mogą po­mieścić oczy

od­liczam kroki
które nas dzielą od siebie
i na przekór
im da­lej tym bliżej

nie mu­sisz py­tać jak minął mi dzień

u ciebie pa­da śnieg
a ja mam mok­re włosy 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 25 stycznia 2015, 16:02

ślady w kałuży

u mnie pa­da już od miesiąca
i nie oglądam tu gwiazd
nieświado­mie po sta­rych bliznach
wra­cam z zam­knięty­mi oczami

cza­sem wi­duję nasze ślady
na ka­mien­nych plażach
ob­cych miast

uciekam wte­dy od siebie
i cho­wam głowę w piasek
między moimi wierszami 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 24 stycznia 2015, 13:31

tuż obok

gdy wszys­cy się odwrócą
nie załamuj rąk
cisza jest tyl­ko ścianą
za którą słychać niebo

w szcze­linach między gwiazdami
prześwi­tuje dom

sa­mot­ność to pier­wszy stopień
wgłąb siebie
stąd blis­ko do ludzi
i nie ma in­nej drogi

nie pytaj
sam wiesz dlaczego 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 21 stycznia 2015, 11:26

na każdym kroku

nie szu­kaj mnie gdy się zgubię
za furtką
w nie naszym ogrodzie
gdy świat się kończy na progu
nie war­to za­mykać drzwi

nim świt po­gasi latarnie
w naszej kapliczce
na rogu
znaj­dziesz mnie

prze­cież wiesz

stąd po nieskończoność
pot­ra­fię cze­kać jak nikt 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 20 stycznia 2015, 15:25

bliżej niż dalej

tej zi­my cud się nie zdarzy
choćbyśmy noc zaklęli
by w światłowodów palcach
prze­suwała różańce gwiazd

na szczy­cie uśpionych schodów
wsłuchuję się w skar­gi zegarów
wszys­tko mi mówi
że jednak
nie spot­ka­my się tutaj

w śnieżne zi­mowe noce
na próżno szu­kać śladów

zam­knięty w szkla­nej półkuli
przez wie­czności palce
bez­bo­leśnie prze­sypu­je się czas 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 17 stycznia 2015, 13:33

Czas by­wa bez­li­tos­ny, zwłaszcza w epo­ce, kiedy na­wet ze­gary nie mają serca. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 15 stycznia 2015, 14:30

Trzy po trzy

lu­bię za­nurzyć twarz w mroku
gdy noc prze­cieka przez palce
nie licząc godzin strącanych
w prze­pas­tne ze­garów serca

gdzieś po­nad ciszą gwiazd
słyszę zna­jome kroki

i wiem już
kiedyś cię spotkam
na moim brze­gu tęsknoty

przyj­dziesz pod mo­je okna
przez złotych mgieł śnieżycę
i o sza­rej godzinie
między nocą a świtem
pop­ro­sisz mnie znów do walca 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 14 stycznia 2015, 17:58

biały karzeł

nie wierzę włas­nym oczom
i twoim też nie wierzę
gdy stoisz na wyciągnięcie
dłoni
z duszą na progu

by pojąć cię
staję na palcach
a prze­cież do pięt nie dorosłam
te­mu co nas przerasta

pat­rzę w niebo
przyglądam się niemo
stygnącym w bieli gwiazdom

może nie przez przypadek
po­zos­ta­wiono nas
sa­mym sobie 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 11 stycznia 2015, 17:02

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne