giulietka, teksty ze stycznia 2017 roku

5 tekstów ze stycznia 2017 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

znak

mi­jałam Cię ty­le razy
na nieurodzaj­nych bezdrożach
błądząc po niebies­kich manowcach
szu­kałam Twoich dróg z głową w chmurach

jed­ne­go bos­kiego spojrzenia
wy­pat­ry­wałam w gwiazdach

a Ty cze­kałeś bez skargi
na zwykłym przyd­rożnym krzyżu
pod którym zos­ta­wiam dziś skrzydła
by śladów stóp bo­sych szukać 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 31 stycznia 2017, 08:58

ociemniałym podaj rękę

cza­sem niebo nachy­la się ku nam
gdzieś po­między nocą a dniem
tam mgła się uno­si najciszej
nad naszych snów łąkami

może zesłało ją niebo
jak bandaż
by uk­ryć ra­ny przemyte
deszczem gwiazd
co spa­dają
jak łzy niepojęte najczystsze

Mat­ko błądzących w ciemnościach
za­nim ok­na w niebie pogasną
módl się za nami 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 19 stycznia 2017, 07:36

który przychodzi najciszej

od­chodzą na pal­cach anioły
ludzie nie piszą Ci wierszy

każde­go dnia za zło świata
na obojętność skazany

mi­jają Cię na­wet prorocy

a Ty wciąż na nas czekasz
bezdomny
na pro­gu serca

bez­gra­nicznie wierzący w człowieka
bez­wza­jem­nie w nas zakochany 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 17 stycznia 2017, 09:16

najpiękniejsza dziewczyna wszechświata

pat­rzysz tak zwyczajnie
z czułością
naj­piękniej­szym ze spojrzeń
a ser­ce przy To­bie jak motyl
zam­knięty w kokonie

chciałabyś nas utu­lić nim noc przyjdzie
ale ciągle jeszcze zbyt pusta
Twoich ra­mion kołyska

płaczesz ludzki­mi łzami
na naszych cier­nistych ścieżkach
za­miast po łąkach niebieskich
przechadzać się w gwiazd koronie

Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 13 stycznia 2017, 08:56

dalej pójdziesz już sam

jaskółki od­la­tują tak nagle
prze­cież nikt nie lu­bi pożegnań
prze­cinając czar­nych skrzy­deł grafitem
niebies­ki ho­ryzont miast

mi­jają się z wdziękiem baletnic
dos­tojne żura­wie i czaple

a nas nikt nie uczy odchodzić

spa­damy jak sza­re kru­ki w nieba bez­denne kałuże
na przekór złotym smugom
umierających gwiazd 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 5 stycznia 2017, 07:34

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne