giulietka, teksty z września 2011 roku

26 tekstów z września 2011 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Zgaszony róż

Nie pa­miętam jak sma­kują poranki
gdy nie budzą mnie
twych palców powoje

dziś na us­tach ko­na z wyziębienia
zgaszo­ny róż szminki

ślad dni gdy z jed­nej filiżanki
sma­kowa­liśmy życie
we dwoje

i tyl­ko szy­by
nie dają się oszukać
chłod­nym bez­li­tośnie oddechem

zmie­rzch za­bija w nas słońce
ze spokojem
wyb­lakłym od mil­cze­nia uśmiechem 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 30 września 2011, 21:18

Esen­cją dob­re­go sma­ku jest umiar. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 28 września 2011, 13:18

Kręgi

Spadzis­tym rzęs wąwozem
przejdą wzruszeń cienie
na kład­ce ust zadrżą
daw­nych uniesień bezdechem

Sta­niemy nad rzeką zdarzeń
co nie chcą stać się wspomnieniem

Na dru­gim brze­gu jest prawda
która wschodzi twoim uśmiechem 

wiersz
zebrał 41 fiszek • 27 września 2011, 18:19

Żebraczy sen

Na białym sznurze myśli
kołysze się tęsknota
wiatr z roz­koszy okruchów
odziera
prześciera­deł żagle

Słońce rzu­ca jałmużnę
garść jas­pisów i złota

Nim skry­tobójca listopad
z jarzębi­nowych snów nas okradnie 

wiersz
zebrał 51 fiszek • 26 września 2011, 08:24

W króles­twie niedomówień zmo­wa mil­cze­nia jest dziedziczna. 

aforyzm
zebrał 117 fiszek • 23 września 2011, 18:59

Nieśmiertelnik

Poumierały w nas łąk ogrody
składa­my do snu
pod mgieł kirem
pal­ce traw przeplatane
ba­biego la­ta różańcem

słońce bu­kiet z astrami
rzu­ca nam pod nogi

pachnie już październik
naszym os­tatnim tańcem 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 22 września 2011, 19:17

Portret

Znów się sączy spod powiek
niepokój
bez­wied­nie dłonią przekreślasz
słońce
co tyl­ko złagodzić chciało
twarz wśród mil­cze­nia ram

I tyl­ko ust bla­dość ociepla
po­god­na ścieżka przy oku

I wiem już, że się uśmiechasz

Prze­cież każdą twą zmar­szczkę
na pa­mięć opuszków znam 

wiersz
zebrał 44 fiszki • 21 września 2011, 13:25

Asterion

Z opuszczoną głową
opar­ty o księżyca cień
szu­kasz na szy­bie śladu
dnia, który nam się nie zdarzył
mrok spo­wija zachłannie
opus­toszałą sień
na skro­niach osiada pewność

tej no­cy nie będziesz już marzył

Ktoś ci kiedyś napisał
że chłod­ne jest światło gwiazd
chcąc wyr­wać z ra­mion ręko­pis
stron za­pisa­nych nadzieją

A ty wpat­ru­jesz się wciąż
w tu­nel mgieł nad aortą miast
i ser­ce og­rze­wa ci myśl
że gwiaz­dy
gdzieś nad na­mi istnieją 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 20 września 2011, 13:22

Nieważkość

Kołysze się w nas
nieśmiertelność
los przechy­la szalę rozpaczy

Od ust do ra­mion brzegu
rozpływa się w krop­li rozkoszy
bólu nieskończoność

Noc chwieje się w nas
w obie strony

I tyl­ko ze­gar idzie pewnie
swoją drogą
naj­cichszy do­zor­ca
naszych od­dechów policzonych 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 19 września 2011, 16:37

Wychodząc z cienia, często sta­wiamy in­nych w złym świetle. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 18 września 2011, 10:03

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 17:17yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 10:52onejka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 06:53giulietka sko­men­to­wał tek­st upleciona z uczuć pra­wości i [...]

wczoraj, 06:52giulietka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

wczoraj, 06:51giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 19:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:04giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Lśnienie

przedwczoraj, 12:02giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 10:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]