giulietka, teksty z września 2012 roku

12 tekstów z września 2012 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Trze­ba przek­roczyć siebie, by spot­kać człowieka. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 30 września 2012, 13:20

Statek w butelce

jeszcze budzi mnie
bo­sych stópek staccato
wys­tu­kiwa­ne radością
na tam­bu­rynie podłogi
i za­pina mi ran­kiem los na szyi
drob­nych rączek korale

jeszcze nam pachną poduszki
wa­niliowy­mi snami

ale co­raz nie pew­niej zerkam
na dwie kręte ścieżki za domem
które się wiją podstępnie
i kiedyś mi was wykradną
po­zos­ta­wiając w oknie
uchy­lone skrzydła
jak roz­darte żagle
i niedom­knięte drzwi dłoni
które cze­kają stale

moim Synkom 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 27 września 2012, 18:54

Dum­nych mie­szkańców og­rodów prze­ras­tają kwitnące skały. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 24 września 2012, 10:35

Król Skrzatów

Ma zielo­ne oczy
pachnie miętówkami
szma­rag­do­wym piórem
lis­ty won­ne pisze
gdy źre­nice gasną
błąka się pod brwiami
la­wen­do­we szepty
wpla­ta w senną ciszę

Se­bas­tiano­wi Zlo282 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 22 września 2012, 10:07

Strażnik ogrodu

mi­jamy gwiazd neony
na skrzyżowa­niu spojrzeń
uciekam wzro­kiem by nie strącić
deszczu świateł rzęsami

w po­wiet­rzu drży wciąż jeszcze
ta­jem­na wes­tchnień spowiedź

i na­wet wiatr wzruszony
na chwilę wstrzy­mał oddech
by nie spłoszyć tej magii
roz­piętej na mgieł firance
gdy cze­kasz wier­ny jak świt
pod moimi oknami 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 21 września 2012, 10:28

W opałach i czar­ne cha­rak­te­ry płowieją. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 20 września 2012, 12:54

Nasycenie

sa­mot­ność to tyl­ko ścieżka
która prze­biega przez serce
zaczy­na się pier­wszym oddechem
nie kończy za po­wiek bramą

szczęście jak łza niespodzianie
po po­liczku ucieka

ty­le jest nieba w błękicie
ile po­mie­szczą źrenice
ty­le siebie w nas samych
ile in­ni dostaną 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 19 września 2012, 10:19

Aż po szaleństwo krzyża

Pochy­lasz się na­de mną
gdy ser­ce mam nadaremne
pod­no­sisz z czułością do twarzy
każdą łzę uronioną

Przy­tulasz jak niemowlę
moją butną niepewność

bo tyl­ko Miłość potrafi
od­na­leźć na bezdrożach
i przyj­dzie na kolanach
gdy sto­py zbyt poranione
 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 9 września 2012, 23:33

Cza­sem je­dyny krok na przód, to wy­ciągnięcie ręki.

In­spi­rac­ja Se­neka 18

W tym miej­scu chcę przep­ro­sić Ar­tu­ra (Voyage) i An­drze­ja (Ar­trysę), jeśli w czym­kolwiek poczu­li się urażeni moimi słowami. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 7 września 2012, 15:14

Czekając na słońce

daw­no nie do­tykałam twych ust
drżący­mi słów opuszkami
za­tarły się na niepa­mięci piaskowcu
tam­te­go po­ran­ka cienie

a jed­nak w bez­wiet­rzne noce
smak ma­cie­rzan­ki mnie nęci

i kiedy opa­da dzień ze mnie
cze­kam tu na­ga jak świt
na słońca two­jego promienie 

erotyk
zebrał 24 fiszki • 6 września 2012, 13:54

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne