giulietka, teksty z września 2013 roku

12 tekstów z września 2013 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Kiedyś - naj­bar­dziej od­legły pun­kt na ma­pie naszych tęsknot.
W za­sięgu nasze­go wzro­ku, lecz po­za za­sięgiem ramion. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 29 września 2013, 10:10

Zaklęta szuflada

bez żalu za­mykam słowa
w mil­cze­nia ced­ro­wej szkatule
i co­raz mniej motyli
ma­luję na moim oknie

niena­rodzo­ne wier­sze jak ćmy
skry­wam w szuf­ladzie mej głowy

niech śnią mo­je sny pogubione
dopóki ich świt nie zbudzi
i słońca złoty­mi skrzydłami
cienia ich serc nie dotknie 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 28 września 2013, 09:43

Niektórzy ludzie są jak światło sączące się do nasze­go ser­ca przez ok­no, które tak nap­rawdę znaj­du­je się po prze­ciw­ległej stro­nie domu.
Nig­dy nie wiado­mo jak blis­ko może być ktoś, kto zaw­sze wy­dawał nam się zbyt daleki. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 25 września 2013, 19:12

Pianissimo possibile*

A kiedy ucichnie muzyka
pozwól mi odejść
bez echa
I gdy za­pad­nie milczenie
nie szu­kaj mnie
między wierszami

te­go co w ser­cu brzmi
żad­ne ze słów nie uniesie

mo­ja dusza bez przerwy
od nowa
tyl­ko je­den sen ciągle śni
bo jest w każdym z nas ta­ki świat
na wy­ciągnięcie dłoni
nie można go zam­knąć w granicach
ni objąć
chy­ba, że... ramionami

*możli­wie najciszej 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 22 września 2013, 09:33

Na pog­ra­niczu ra­mion cel­ni­kiem jest życie. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 18 września 2013, 09:55

Maskarada

Ku­siłam bez­karnie los
tańczyłam na li­nie ze śmier­cią
łamałam ob­ca­sy i serca
stąpając po cien­kim lodzie
kpiłam w twarz przeznaczeniu
aż zad­rwił ze mnie los
jed­nym praw­dzi­wym spojrzeniem
uwiódł mnie zwykły człowiek 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 15 września 2013, 10:07

W poukłada­nym świecie burzy się człowiek. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 14 września 2013, 09:27

Deszczowe freski

Na pro­gu ser­ca drży jesień
stu­ka deszczem do drzwi koralami
a mi śni się wciąż tam­ten wrzesień
gdy wróżyliśmy przyszłość z czajnika
i zak­li­naliśmy pier­wszych uczuć nieśmiertelność
deszczo­wymi pocałunkami

Dziś uśmie­cham się znad filiżanki
two­je imię piszę na her­ba­cianych obłokach
a ty bieg­niesz przez życie
gdzieś obok
lecz zbyt da­leko od naszej Nibylandii

Ale może to właśnie Ty
umiałeś le­piej wróżyć
z nas dwojga 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 13 września 2013, 12:43

Lawendowe mgły

co­raz ciszej na wrzosowiskach
a jeszcze wczo­raj
wiatr tam no­sił dmuchaw­ce na rękach
plotłam wian­ki i rzu­całam za siebie
zak­li­nając la­ta urodę

tyl­ko szczęście umie tak znikać
bez śladu
a jesień
znów nam dep­cze po piętach

i słońce za­pada się w nas
co­raz głębiej
aż niknie
jak ka­mień w wodę 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 8 września 2013, 12:21

Motyle nocy

Szep­tem gasnących neonów
kłamią im lśniących miast usta
szczęście miało przyjść nocą
a na przed­mieściach już dnieje

To nie praw­da, że śpią spokojniej
ko­biety, którym noc krad­nie lustra

Świt każde­go poranka
ze snów je bo­leśnie okrada
choć nim zgaśnie słońce
kurczowo
za­cis­kają pod po­wieka­mi nadzieję 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 7 września 2013, 07:38

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne