giulietka, teksty z września 2014 roku

2 teksty z września 2014 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Don Kichot

by się zdobyć
mu­siał zwal­czyć w sobie
niejed­ne­go smoka

był gotów od­dać jej na własność
dwie ręce
i całe króles­two

kiedy pew­ne­go dnia
ukląkł z tym wszys­tkim przed nią
oka­zało się
że to nie jej bajka 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 28 września 2014, 09:19

Pogubione wątki

nie umiem tra­fić za łzami
który­mi czas zmy­wa grzechy
całuję śla­dy na piasku
tych co szli zaw­sze blisko
na­wet na ser­ca krawędzi

ale dziś widzę tyl­ko dwa ślady
i wszędzie mam za daleko

wszys­tko jed­no więc dokąd mam pójść
sko­ro nie ma już tam­tych dróg
ani do­mu z białą furtką
ni schodów
ani dłoni
co zaw­sze była
na wy­ciągnięcie ręki 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 27 września 2014, 09:49

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

1 marca 2018, 09:15Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st tamtej dziew­czy­nie

1 marca 2018, 09:14Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st pierwiosnki

23 lutego 2018, 17:54marka sko­men­to­wał tek­st pierwiosnki

17 lutego 2018, 23:17yestem sko­men­to­wał tek­st Lew, Cza­row­ni­ca i sta­ra [...]

17 lutego 2018, 16:47Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Lew, Cza­row­ni­ca i sta­ra [...]

17 lutego 2018, 16:35Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Miłość cię nie osądza, [...]

17 lutego 2018, 16:32Adnachiel sko­men­to­wał tek­st pierwiosnki

17 lutego 2018, 16:29Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Popielec

17 lutego 2018, 11:02zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Popielec