giulietka, teksty z września 2015 roku

21 tekstów z września 2015 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

tuż za progiem

kiedyś mój świat się zaczynał
i kończył na twoim imieniu
wpla­tając mi gwiaz­dy we włosy
mówiłeś
że skrzydła sięgają da­lej niż ręce

i choćbym kiedyś odeszła
o je­den brzeg za daleko
twój anioł już będzie tam czekał

dziś wiem
że każda odległość
skra­ca się
gdy mie­rzy­my ją sercem 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 29 września 2015, 11:56

nie wierząc oczom

nie pancerz
pod którym duszę ukryłeś
ani sta­lowo niebies­kie spojrzenie
głębokie
nieprzeniknione
które sta­le mnie chroni
je­dyne co mnie w to­bie nieustannie
urzeka
i onieśmiela
to two­je ser­ce na dłoni 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 28 września 2015, 14:02

poręczenie

już nie boję się za­sypiać w ciemności
pod po­wieka­mi mam mo­je słońce
i two­je dłonie nad głową
by moich snów
świt nie zranił

nie umiem grać
cały mój świat
pos­ta­wiłam na jedną kartę
i oparłam o two­je ramiona

te­raz wiesz
że prócz ciebie
nie mam nic do stracenia 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 27 września 2015, 12:39

przedświt

trzy­maj mnie moc­no za rękę
gdy ocieram się o nieśmiertelność
i pat­rząc jak gwiaz­dy bledną
prze­nikam na drugą stronę

życie to tyl­ko sen
więc śnij go przy mnie
najpiękniej

za­nim wiatr mnie obudzi
od­kry­wając światło powiekom
i oczy ot­worzę jak okna
w moim niebies­kim domu 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 26 września 2015, 09:06

szary

ile ciepła mu­siałeś ukryć
za gra­fito­wym spojrzeniem
jak nierówno
pod niena­ganną koszulą
mu­siało bić two­je serce

oczy­wis­ty i pew­ny jak po­wiet­rze
cichy jak od­dech we śnie

do­piero dzisiaj
gdy z tru­dem wal­czę o codzienność
zrozumiałam
że stałeś w cieniu
by światło chro­niło mnie
i łat­wiej mi oddychać
na samą myśl że jesteś 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 25 września 2015, 11:10

fragmenty nieba

je­sień przychodzi mi z trudem
odkąd uczę się sta­wiać kroki
i drżącą rękę piszę
ciąg dal­szy
który nie nastąpi bez ciebie

czas leży u moich stóp
jak pies wierny
liże mi rany

no­cami spoglądam w górę
z bez­silności studni
i choć niewiele tu światła
opo­wiadam o gwiazdach
w które przez ciebie wciąż wierzę 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 24 września 2015, 11:16

do rąk własnych

zapomniałam
jak się cze­ka na świt
kiedy łamie się noc pod żebrami
i kłamią w oczy zegary
po­mijając jut­ro milczeniem
za­cis­kam w pal­cach ból
i resztka­mi światła w źrenicach
za­pisuję ci mo­je wiersze
jak­bym od­po­wiadała na list
na który miałam już nie odpowiedzieć 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 22 września 2015, 11:44

że cię nie opuszczę...

nie wie­działam że można tak prosić
gdy już nie składają się ręce
z duszą na ramieniu
jak ptak
go­tową do os­tatniego lotu

nie do­wiem się nigdy
ile bólu
po­mieściły two­je źrenice

i choć tym ra­zem
nie ty mnie prze­nosiłeś na rękach
za­wie­szo­ny nad przepaścią
twój wzrok
zat­rzy­mał mnie na progu

mo­jemu mężowi 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 21 września 2015, 10:50

ptaki niebieskie

pędzi­my szyb­ciej niż wiatr
z zam­knięty­mi oczami
wciąż bliżej gwiazd
a jed­nak tak da­leko od nieba

mi­jamy
nie mając pojęcia
jak wiele omi­ja nas

szu­kamy Cię
jak śle­piec opar­ty ple­cami o lampę
a Ty nas no­sisz pod sercem
i chro­nisz w prze­bitych rękach 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 20 września 2015, 12:58

oddanie

za­mykam pod powiekami
dzień w którym pękło słońce
bo kiedy się wraca
z daleka
inaczej pat­rzy się w gwiazdy

gdy upuściłeś mnie z rąk
twój anioł ot­worzył mi skrzydła

te­raz już wiem
że ocalił
jed­no życie
w dwóch sercach
na­wet gdy kiedyś przyjdzie
umierać za to dwa razy 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 19 września 2015, 07:59

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 17:17yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 10:52onejka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 06:53giulietka sko­men­to­wał tek­st upleciona z uczuć pra­wości i [...]

wczoraj, 06:52giulietka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

wczoraj, 06:51giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 19:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:04giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Lśnienie

przedwczoraj, 12:02giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 10:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]