giulietka, aforyzmy

76 tekstów (afo­ryz­my) – auto­rem jest giuliet­ka.

Rozsądek ma­my we krwi, od­wa­ga rodzi się w sercu. 

aforyzm
zebrał 44 fiszki • 10 kwietnia 2014, 13:39

Nie każdy port jest oj­czyzną, nie każda przys­tań domem.
Po­dob­nie by­wa cza­sem z nad­brzeżem ludzkich ramion...

in­sp. Adnachiel 

aforyzm
zebrał 21 fiszek • 3 marca 2014, 19:43

Piętą achil­le­sową człowieka jest serce. 

aforyzm
zebrał 24 fiszki • 23 lutego 2014, 10:19

Praw­dzi­wa ko­biecość zaczy­na się w umyśle ko­biety, a kończy w ser­cu mężczyzny. 

aforyzm
zebrał 40 fiszek • 17 stycznia 2014, 11:17

Od aniołów chcieli­byśmy uczyć się la­tać, a one ciągle uczą nas wstawać.

in­spi­red by Adnachiel 

aforyzm
zebrał 29 fiszek • 19 grudnia 2013, 10:55

Nie zak­witnie nadzieja w załama­nych rękach. 

aforyzm
zebrał 26 fiszek • 9 lipca 2013, 17:44

Na skrzyżowa­niu ra­mion mi­jają się ludzie. 

aforyzm
zebrał 34 fiszki • 24 maja 2013, 18:34

Wol­ność może mieć poobi­jane ko­lana, ale ra­miona ma zaw­sze otwarte. 

aforyzm
zebrał 34 fiszki • 2 kwietnia 2013, 08:54

mezalians

wychodząc za ciebie
przeszłam samą siebie 

aforyzm
zebrał 24 fiszki • 18 marca 2013, 18:46

...cza­sem naj­ważniej­sze zda­nia zaczy­nają się od małej litery. 

aforyzm
zebrał 25 fiszek • 28 lutego 2013, 19:05

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne